Öztin Akgüç

İnce veya Kaba Oy Oyunları

27 Mayıs 2011 Cuma
\n

\n

Milletvekili genel seçimi yaklaştıkça, ince oy hesapları, seçim taktikleri daha çok MHP üzerinde yoğunlaşıyor. MHP oyları kaygan, akışkan görüldüğü için, ince ya da kaba oyunların MHPyi hedeflemesi doğal görülebilir.

\n

Gerçekten 12 Haziran seçim sonucunu etkileyecek en önemli degişken MHPnin oy oranı olacaktır. MHPnin seçim barajının altında kalması veya yüzde on beş ve üstü oy alması, rejim değişikliğinden koalisyona, AKPde çözülmeye değin çok farklı sonuçlar doğurur.

\n

MHPnin yüzde 10 barajının altında kalacağı sonucu veren anketler, kasetler, söylentiler, eski ülkücülerle gizli ve açık temaslar boşuna değildir. Gerçekten MHPnin oy oranı barajın altında kalırsa, AKP yüzde 40.0ın altında oy oranı ile de TBMMde anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluğa sahip olur. Nitekim 2002 seçiminde AKP yüzde 35.0 dolayında seçmen oyu ile TBMMde yüzde 60.0ın üstünde bir çoğunluk sağlamıştı.

\n

***

\n

MHPnin oyunun yüzde 10’un altında kalacağı öngörüsü, savı, bir yanda MHPye oy verecek seçmende duraksamalara yol açarken, öte yandan CHP oylarını da etkiliyor. CHPye yönelebilecek oylar hatta birçok CHPli oyu, baraj altında kalmasın diye MHPye destek olacaktır.

\n

AKPnin bazı sözde araştırma şirketleri aracılığı ile de yürüttüğü seçim taktiği çok sayıda oyun TBMMye temsilci gönderememesi, CHPye yönelebilecek seçmenlerin CHP dışı partilere oy vermelerinin sağlanması olarak özetlenebilir. Baraj altı kalacak partilere ya da TBMMye girecek kadar oy alamayacak bağımsızlara verilecek oylar, aslında çöpe gitmiyor, yanmıyor, dolaylı bir şekilde AKPye verilmiş oluyor. AKP, bu tür dolaylı oylarla 2002 yılında yüzde 35.0 oy oranı ile 2007 yılında da yüzde 47.0ın biraz altında bir oyla yalnız iktidara gelmemiş aynı zamanda TBMMde yüzde 60.0ın üstünde çoğunluk sağlamıştır. TBMMye temsilci gönderemeyecek, baraj altında kalacak oyların, sonuçta AKPye verilmiş dolaylı oy olduğu seçmenlerce dikkate alınmalıdır. AKPye doğrudan oy vermekle, baraj altı kalacak partilere ya da bağımsızlara oy vermek, hemen hemen aynı sonucu doğurmaktadır. Baraj altı kalacak partiler ile barajı aşamayacak bağımsız adaylara verilecek oyların, seçim sistemimizin bir cilvesi olarak AKP verilmiş oylar olarak hesaplanacağını, seçmen vatandaşlarımızın kavraması gerekir. Yine de vatandaşlarımız, böyle bir sonuca karşın, inandıkları partilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için ya da siyasal partilere veya yapılan haksızlıklara bir tepki olarak bağımsız adaylara oy verebilirler.

\n

***

\n

Defolu seçim sistemimizin, ulusal iradenin TBMMye yansımasını engellemesinin yanı sıra diğer bir sakıncası da seçim sonuçlarına güven eksikliğidir. 2007 seçiminin dürüstlüğü konusunda doğan kuşkular 2011 seçiminde daha da yoğunluşmaktadır. Seçmenlerin en azından bir bölümünde bunlar dürüst seçim yapmazlar kanısı yaygındır. Geçmiş seçimlere ilişkin oyların hâlâ çalı çırpı arasında, çöplükler yakınında bulunması, üniversite giriş sınavında yaşananlar, partizan kamu yöneticileri, yargının giderek AKPnin, bazı tarikat ve cemaatlerin etkisi ya da baskısı altına girmekte olduğu gözlemleri, kuşkuları arttırmaktadır.

\n

Türkiye uzun süre seçimlerin dürüst olması için yargının denetiminde olmasının savaşını vermiştir. Yargı bu güveni zedelememelidir. Yüksek Seçim Kuruluna görev ve sorumluluk düşmektedir. Seçim sonuçlarına hiçbir şekilde şaibe düşmemeli, gereken şeffaflık, ayrıntılı bilgi, tutarlılık sağlanmalıdır. Şaibe düşecek bir seçim Türkiyede kargaşaya, ayrışmaya yol açar. YSKyi ciddi bir sınav beklemektedir.

\n

Vatandaşlar oynanan, oynanabilecek oyunları da görerek seçim sandığına gitmelidir.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Arayış 21 Ekim 2020
Peçenin ardını görmek 19 Ağustos 2020
CHP’li olabilmek 12 Ağustos 2020
Kriz derinleşiyor 22 Temmuz 2020
Kriz derinleşiyor 15 Temmuz 2020