Şahin Aybek

Haydi, eğitiminin gücünün farkına var Türkiye’m!

29 Kasım 2021 Pazartesi

BİLGİ VE AKIL EKONOMİSİ EĞİTİMİ BELİRLEMEKTEDİR 

Yıllar önce bir tapınak. Bir fili dört ayağından zincirlemişler. Fil sağa sola hareket edemiyor.” Niye böyle yapıyorsunuz, yazık değil mi, burası bir tapınak, hani insani değerler?” diye sorulduğunda, “Fili dört ayağından zincirlersek olduğu yerde sayar durur; olduğu yerde sayması ve tapınakta kalması için, gücünün farkına varmaması lazım, gücünün farkına varırsa onu zapt edemeyiz, onu durduramayız.” diye yanıt verirler. İşte ülkemizin eğitimle ilgili hali de böyle. Ülkemiz eğitimden kaynaklanan gücünün farkına bir varırsa… Haydi, eğitiminin gücünün farkına var Türkiye’m. Kır eğitim prangalarını. Bilimi ve aklı daha fazla merkeze al. Türkiye eğitimden gelecek gücünün farkına varırsa kimse Türkiye’yi tutamaz.

EĞİTİMİN VE DEĞİŞİMİN GÜCÜ ORANTILIDIR

Günümüz dünyasında insanlık için eğitimin önemi ve değeri gittikçe artmaktadır. Bu vesileyle eğitim kurumları yaygınlaşmakta ve küresel ölçekte eğitim ve bilgi birer yarış aracı haline gelmektedir. Ayrıca toplumlar varlıklarını ve tek parça sürekliliklerini eğitimden aldıkları güçle gerçekleştirmektedirler. Ülkeler kültürel birikimlerini gelecek kuşaklara eğitimle aktarmakta, toplumlarını eğitimle sosyalleştirmekte, demokrat yurttaşlarını da yine eğitimle yetiştirmektedirler. Ülkelerdeki sosyal değişimler de yine eğitimin gücü oranında olmaktadır. Eğitiminin gücünün farkına varan ülkeler eğitim sistemleri aracılığıyla araştıran, akla ve bilime dayalı olarak düşünen, farklı bakış açılarına sahip, eleştiren, sorgulayan nesiller yetiştirmektedirler.

DÜNYADA EĞİTİMİN DEĞERİ VE ÖNEMİ ARTMAKTADIR

Toplumlarını ve bireylerini değiştirmeyi hedefleyen ülkeler hızla eğitime büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Anlayacağımız dünyada eğitimin değeri ve önemi hızla artmaktadır. Ülkeler çocuğun doğmasından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul, üniversite eğitimlerinde olabilecek tüm yatırımları insan merkezli bir anlayışla yapmaktadırlar. Ve tüm bu yaşananlar sonucunda eğitim adeta ülkeleri ve insanları bir yerden bir yere taşıyan bir sosyolojik asansör görevi görmektedir. Bu ülkeler bütün yatırımlarını bilgi çağına ve bilgi toplumuna uygun bir şekilde insanı merkeze alarak bilgiye, bilime ve teknolojiye yapmaktadırlar. 

BİLGİ VE AKIL EKONOMİSİ EĞİTİMİ BELİRLEMEKTEDİR

Dünyadaki bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumların ekonomik yapılarına bağlı olarak değiştiğinden tarım ekonomisi endüstri ekonomisine, endüstri ekonomisi hizmet sektörünün geliştiği bir ekonomiye ve bilgi ekonomisine, akıl ekonomisine evrilmeler yaşanmaktadır. Tüm bu değişimler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Ülkeler eğitimle yurttaşlarına kazandıracakları bilgi, beceri ve yeteneklerle çağ atlamaktadırlar. Eğitimden gelen gücünün farkına varan ülkeler buna uygun bir şekilde toplumlarını ve bireylerini değiştirmekte ve diğer ülkelere fark atmaktadırlar. Toplumdaki yaratıcılık ve yenilik ancak eğitimle teşvik edilebilir, yenilikler eğitimle başlatılabilir. Türkiye tüm bu gelişmelerin ve eğitimden gelen gücünün farkında olarak ekonomisinin ihtiyacı olan nitelikli elemanları eğitimle yetiştirebilir. Bunu yaparken öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmalı ve geliştirmelidir.

ÜLKEMİZ AYAĞINDAKİ PRANGALARDAN KURTULMALIDIR

Türkiye eğitimden gelen gücünün farkına varmak için bir an önce ayağındaki prangalardan kurtulup eğitiminin gücünün farkına varmalıdır. Eğitimin ne kadar çok, ne kadar önemli işlevleri olduğunun bilinciyle bilime, akla, bilgiye ve teknolojiye verilen önem arttırılmalı ve bu alanda büyük yatırımlar yapılmalıdır. Eğitim herkesin birinci önceliği olmalıdır. Bilgi ve beyin temelli bir kalkınma ön plana çıkarılmalıdır. Tüm paydaşlar, tüm sivil inisiyatifler işin içine katılarak eğitimde ilerleme sağlanmalıdır. Niteliği ve liyakati ön plana alarak bütüncül, tutarlı ve programlı bir bakış açısıyla tüm eğitimimizi ele alırsak eğitim gücümüzün de farkına varırız. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları