Beklediğimiz o lider

03 Ocak 2021 Pazar

Tüm dünyanın salgınla altüst olduğu, iktidar kavramının değişime uğradığı bir çağdayız. Ülkemiz dünyaya sadece örnek siyasetçiler sunmakla kalmayacak, geleceğin siyaset anlayışını da temellendirecektir.

Beklediğimiz o lider, kendi çıkarını halkın iyiliğinin önüne koymayacaktır.

Beklediğimiz o lider, uluslararası holdinglerin çıkarını değil, emekçilerin çıkarını düşünecektir.

Beklediğimiz o lider, “yerli ve milli” söylemini sözde bırakmayacak, daima emperyalizme karşı kendi ülkesinin çıkarını gözetecektir.

Beklediğimiz o lider, yolsuzlukların üzerinin örtülmesine izin vermeyecek, halkın tek kuruşunu sahtekârlara yedirmeyecektir.

Beklediğimiz o lider, vaktini ve enerjisini, ilerleme adına gerçekleştirdiği projeleriyle gösterecek, dünyadaki diğer liderleri geride bırakacaktır.

Beklediğimiz o lider, sloganvari ifadelerle hamasete başvurmayacak, yaptıklarıyla dünyanın her yerinde takdir edilecektir.

Beklediğimiz o lider, toplumu kutuplaştırıcı değil, birleştirici olacaktır.

Beklediğimiz o lider, iktidarını sosyal medyadan, TV’lerden savurduğu siyasi polemiklerle değil, adil yönetimiyle ortaya koyacaktır.

Beklediğimiz o lider, kendi içinden çıktığı milleti açlık ve işsizliğe mahkûm etmeyecek, yeni iş alanları açacaktır.

Beklediğimiz o lider, gericiliğin değil, aydınlanmanın neferi olacaktır.

Beklediğimiz o lider, felaketleri “fıtrat, kader” diyerek geçiştirmeyecek, akılcı çözümler için bilim insanlarına ve uzmanlara kulak verecektir. 

Beklediğimiz o lider, tarikat ve cemaatlerin devlet içinde örgütlenmesine izin vermeyecek, laiklikten ödün vermeyecektir.

Beklediğimiz o lider, kadın ile erkeğin eşit olmadığını asla dile getirmeyecek, kadın haklarını savunacaktır. 

Beklediğimiz o lider, adaleti sadece yandaşları için değil, tüm vatandaşlar için isteyecektir. 

Beklediğimiz o lider, devlet yönetiminde dinsel değil, bilimsel yöntemleri esas alacaktır.

Beklediğimiz o lider, çağdışı uygulamaları desteklemeyecek, vizyon sahibi olarak ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesiye taşıyacaktır. 

Beklediğimiz o lider, kininin peşinde bir nesil değil, ilminin peşinde bir nesil isteyecektir.

Beklediğimiz o lider, yasaları ve anayasayı çiğnemeyecek, çiğneyenlere karşı duracaktır.

Beklediğimiz o lider, sözleriyle nefret saçmayacak, sevgi ve saygı yayacaktır. 

Beklediğimiz o lider, padişahlık ve halifelik özentilerini reddedecek, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyecektir!

***

AKP’li Cumhurbaşkanı “beklediğimiz o sanatçı” diyerek sanatçı tarifi yapınca, benim de aklıma gönlümüzden geçen lidere dair yukarıdaki satırlar geldi. 

Ama sonuçta yazdığımı okuyan herkesin hemen anlayacağı gibi bu ülke, o lideri yaklaşık 100 yıl önce tanıdı ve hiç unutmadı. 

Beklediğimiz lider, bu ülkenin kurucu lideriydi. Tarihte eşi görülmemiş bir mucizeyi azmi, aklı ve halka duyduğu güvenle gerçekleştirdi. Şimdi o güveni boşa çıkarmamak gerek. 

Artık Godot’yu bekler gibi o lideri yeniden beklememek gerek. Bir daha gelmeyecek olanın yolunu gözlememek gerek. 

Toplum olarak silkinmek gerek. Toplumun ilerici kesimleri olarak bir araya gelmek gerek. Çünkü aydınlanmaya sahip çıkmak gerek. 

İnsanların açlık ve işsizlikten intihar ettiği bu ülkede, toplumsal muhalefeti güçlendirmek gerek. 2021’de artık haklarımızı demokratik yollarla almak için daha iyi örgütlenmek gerek. 

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti için yılmadan mücadele etmek gerek. Gericilik, yoksulluk ve yolsuzluk cenderesinden kurtulmak gerek.  

Bunun için umudu yeşertmek gerek. 

Onurlu yaşamak için direnmek gerek!


Yazarın Son Yazıları

‘Çevreci Terörizm’ 16 Şubat 2021
Sapkın 2 Şubat 2021