Barış Doster

Atatürk karşıtı cephede kimler var?

02 Haziran 2021 Çarşamba

Kurtuluş Savaşı’nın dev ve devrimci önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, emperyalizme karşı mazlum milletlerin büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, planlı, örgütlü ve açıktan saldırılar sürüyor. Bu saldırılar elbette tarihsel, siyasal ve ideolojiktir. O nedenle küçümsemek, yok saymak, önemsizleştirmek, “kişisel çıkışlardır” diyerek geçiştirmek doğru olmaz.  

Çünkü Atatürk düşmanlığı; öncelikle ve özellikle Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine düşmanlıktır. Atatürk düşmanlığı; bağımsızlığa, ulusal egemenliğe, akıl, bilim ve aydınlanmaya, kadın - erkek eşitliğine düşmanlıktır. Atatürk karşıtlığı; emperyalizm işbirlikçiliğidir, feodalizm savunusudur. 

Konuyu daha da açalım...  

Atatürk’e doğrudan saldıramayan iktidar ve muhalefet mensupları, İsmet İnönü’ye saldırırlar. Lozan ve Montrö’ye saldırırlar.  

Atatürk diyemeyen sözde solcu gazeteler, gazeteciler, aydınlar, edebiyatçılar, solda geçinen ve soldan geçinen siyasetçiler yok mudur? Çoktur.  

Atatürk’e saldırarak daha Müslüman, daha milliyetçi, daha liberal olacağını sananlar yok mudur? Çoktur.  

Atatürk karşıtı etnik ayrılıkçıların, numaracı cumhuriyetçilerin, din tacirlerinin, inanç hortumcularının dostlarına bakın kimlerdir? Türkiye’deki CIA ajanlarıdır. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin altını oymaya gelmiş temsilcileridir. ABD’nin, Almanya’nın, Fransa’nın, İsveç’in mali kaynaklarıyla Türkiye karşıtı raporlar yazan uzmanlardır, araştırmacılardır, akademisyenlerdir. “Yetmez ama evet” diyenlerdir. FETÖ ve PKK terör örgütlerine destek verenlerdir. Emperyalistlerin bir yalanı olan sözde soykırım iddialarını sahiplenenlerdir.   

ATATÜRK KARŞITLARI EMPERYALİZMİN MAŞASIDIR   

 Atatürk karşıtlığı; Türk diline, Türk kültürüne karşıtlıktır. Çünkü Atatürk, Türkçeye büyük önem vermiştir. Türk diline, tarihine, kültürüne ilişkin çalışmalara öncülük etmiştir. Dili; milli hafızanın, milli hatıranın ortak hazinesi, milletin kalbi ve ruhu olarak görmüştür.   

Atatürk karşıtlığı; Türkiye’nin aydınlık geleceğine, çağdaşlaşmasına, Türk gençliğine karşıtlıktır.  

Atatürk karşıtlığı; ortaçağ artığı, feodalizm kalıntısı kimlikler, aidiyetler, mensubiyetler adına yapılır sıklıkla. Bu yönüyle, ulusal bilince ve yurttaşlık bağına karşıtlıktır. Çünkü Atatürk; milli devletin kurucusudur. Millet olmanın; aynı ırktan, aynı kandan, aynı soydan, aynı boydan gelmek değil; aynı yoldan gelmek, aynı geleceğe yürümek olduğunu bilen bir liderdir.  

Kısacası, Atatürk karşıtlığı; Türk devrimine, Milli Mücadele’ye, Kuvayı Milliye’ye, Müdafaa-i Hukuk geleneğine karşıtlıktır. Devletin tekliğine, ulusun birliğine, vatanın bütünlüğüne karşıtlıktır.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları