Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu

Ben Neden Yokum

03 Aralık 2018 Pazartesi

Şeyda Sahiroğlu. 2008 doğumlu. Otizm spektrum bozukluğuna sahip. Oyun hamurlarını ve resim yapmayı seviyor. Kendine eşlik edecek bir arkadaş bulabildiğinde su topu oynamaya bayılıyor. Şeyda’nın annesi Özlem hanım bankacı. Şeyda’ya kendini adamış. Artık çalışmıyor. Ailenin maddi yükü sadece babanın omuzlarında.

* * * * *

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Onların günü. Bugün engellilerin erişemedikleri eğitim imkanlarına, sahip olamadıkları sosyal imkanlara dikkat çekme günü. Çünkü Onlar eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanabildikleri, aramıza karışıp bizden biri gibi olabildikleri ve sosyalleşebildikleri kadar varlar. Çünkü Onlar sevildikleri kadar mutlular.

TÜRKİYE’DE ENGELLİ ÇOCUKLARIN %90I EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM
Lakin yazık ki mevcut yasal düzenlemelerimiz özellikle engelli çocukların eğitim ve yaşam haklarından tam anlamıyla faydalanmasına imkan tanımıyor. MEB’in 2017-2018 Yılı Eğitim İstatistikleri adı altında yayımladığı veriler bile bunu doğrular nitelikte. MEBin sunduğu verilere göre eğitim alabilen engelli sayımız sadece 333.598. Bu da Türkiye’de engelli çocukların yaklaşık %90’ının eğitim hakkından mahrum olduğu anlamına geliyor.
Bu yüzdendir ki bu sene; 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde engelliler ve sivil toplum örgütleri haykırıyor. “BEN NEDEN YOKUM?”

* * * * *

Eğitim sistemimizin öğrencileri tek tip öğrenme modeline mahkum ederek engelli bireylerin çok özel bireyler olduğunun fark edilmesine olanak tanımaması, öğretmen kadrolarımızın yetersizliği, mevcudun ise bir kısmının yetersiz bilgi beceride olması, öğrenme ortamlarındaki fiziksel ve donanımsal yetersizlikler maalesef Türkiye’deki engelli çocukları eğitimden uzaklaştırıyor.
Hal böyle olunca da aileler; Tıpkı Zafer’in abisi gibi, tıpkı Şeyda’nın annesi gibi mesleklerini, sosyal hayatlarını, tüm geleceklerini bırakıp kendilerini çocuklarına adıyorlar ve çocuklarına uygun öğrenme ve yaşam ortamlarını evlerinde sağlamaya çalışıyorlar.

TOHUM OTİZM VAKFI YİNE İŞ BAŞINDA
Projelerini hem ulusal hem de uluslararası çapta sürdüren Tohum Otizm Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da tam olarak bu amaca hizmet eden çok değerli ve anlamlı bir projeye imza attı.
Tohum Otizm Vakfı; otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmeleri sağlamak amacıyla kamu yararına kurulmuş olan bir eğitim ve sağlık vakfı.

Vakıf; kurulduğu 2003 yılında bu yana çalışmalarını, bilimsellik, paylaşımcılık, kurumlar arası iletişim ve iş birliği, kaynaklarda verimlilik ve etkililik, güvenirlik, şeffaflık ve insana ve çocuğa değer vermek ve ilkeleri doğrultusunda sürdürüyor.

Tohum Otizm Vakfı’nın bu sene İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) işbirliğiyle yürüttüğü, eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanamayan engelli çocuklara umut olan olağanüstü bir projesi var. Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi.

Tohum Otizm Vakfının; Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürüttüğü bu proje ile öğretmenlerde, velilerde, idarecilerde ve öğrencilerde engellilik kavramına yönelik algı ve tutumların dönüştürülmesi, engellilik kavramının olağanlaştırılması, farklılıklara saygı kavramının geliştirilmesi ve okullarda kapsayıcı eğitim ilkelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tohum Otizm Vakfı, SEÇBİR, Sabancı Vakfı herkesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde #BenNedenYokum etiketi ile paylaşımlarda bulunarak, engelli çocukların eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanabilmesi için destek olmaya çağırıyor!
Zihinsel engeliler aramıza karışamıyor… Oysa aklı olup da onu çalmaya, çırpmaya, kandırmaya, şeytanlığa fesatlığa kullananlar ARAMIZDA.

Fiziksel engeli olanlar aramıza karışamıyor, oysa yürüyebilmesine rağmen hayatı boyunca iki adım yol alamamış olanlar, gözleri görmesine rağmen bakmayı bilmeyenler, işitme engeli olmamasına rağmen kulağını toplumsal ve sosyal tüm sorunlara kapayanlar ARAMIZDA.

Eğer siz de gerçek engelin zihinsel ve zihinsel engelle sınırlı olmadığını düşünüyorsanız; Gerçek engelliler aramızda dolaşıyor iken, sadece zihinsel ve fiziksel engeli olanların hayatın dışında kalmamasına, eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasına bugün siz de bu etiketle katkı sağlayın. #BenNedenYokum


Yazarın Son Yazıları

SÜPER İYİ GÜNLER 17 Şubat 2019
Ben Neden Yokum 3 Aralık 2018
Onlara her gün 19 Mayıs 19 Mayıs 2018