Atatürk (Türk Devrimi) niçin ve nasıl başarılı oldu?

19 Mayıs 2020 Salı

19 Mayıs’ın 101’inci yıldönümünde Atatürk’ü anlamak, onu anmaktan daha önemli:

Çünkü Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları hem tarihi çarpıtarak hem de onun yaptıklarını saptırarak Türk Devrimi’ni küçümsemeye çalışmaktadırlar.

Atatürk’ü anladığımız zaman, tarih ne kadar çarpıtılırsa çarpıtılsın, yaptıkları ne kadar saptırılırsa saptırılsın, Türk Devrimi’nin mucizevi nitelikleri gölgelenemez!

(Unutmayalım: Türk Devrimi, biri İstiklâl Savaşı, öteki Atatürk Devrimleri (reformları) olarak iki ayrı mucizevi başarıdan oluşur.)

***

Atatürk yani Türk Devrimi başarılı oldu; ÇÜNKÜ Mustafa Kemal tarihe, bilime, akla, insana, uygun davranan bir devrimciydi:

1) Dünya ve İnsanlık Tarihini iyi biliyordu.

2) Türk-Müslüman-Osmanlı Tarihi’ni iyi biliyordu.

3) İnsan psikolojisini iyi biliyor, bir komutan ve bir politikacı olarak arkadaşlarını ve emrindekileri iyi etkileyebiliyordu.

4) “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurtuluş Reçetesi” olarak belirlediği, Antiemperyalizm, Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma ilkeleri, hem İnsanlık Tarihi’ne, hem de Türk-Müslüman-Osmanlı Tarihi’ne, yani hem bilime, hem de evrensel ve yerel gerçeklere uygundu.

5) Devrimi, ülkeyi işgal eden düşmana karşı, halkın desteğiyle kazandığı, askeri zafere dayandırmıştı.

6) 1920’ler 30’lar Dünyasında ve Türkiyesi’nde, bir Din-Tarım Toplumu’nu hızla bir Endüstri Toplumu’na dönüştürmek için uyguladığı “Altı Ok Reçetesi” yani Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık (Devrimcilik) ilkeleri, o dönem ve o coğrafya için doğru bir reçeteydi.

Bu reçete (gözden geçirilmek kaydıyla) bugün bile evrensel özellikler taşır.

***

Atatürk, Türk Devrimi, nasıl başarılı oldu?

1) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı, Din-Tarım Toplumu’na dayalı olarak yaptığının farkındaydı. Bu toplumun egemenlerini ve köylülerini seferber etmeyi başardı.

2) Din-Tarım Toplumu’nu Endüstri Toplumu’na dönüştürmek için hangi devrimleri (reformları) yapacağını biliyordu.

3) Zamanlaması mükemmeldi. Hiçbir devrimi zamanından önce gündeme getirmedi. Her devrim için, iç ve dış koşulların olgunlaşmasını bekledi. Attığı her adım, hesaplıydı.

4) Saltanat’ın ve Hilafet’in kaldırılmalarını, Saltanat ve Hilafet yanlısı arkadaşlarına savundurttu.

5) Cumhuriyetin amaçladığı Çok Partili Düzen’e (Demokrasi’ye) geçiş için Devrimi feda etmedi. Muhalefeti yaşatmak uğruna, Devrimci ilkelerinden taviz vermedi.

***

Türk Devrimi, tarihe, insanlığa, bilime, akla uygun olduğu için, bütün Karşıdevrim çabalarına karşın, yaşamasını sürdürüyor ve sürdürecektir!

Bugün dolayısıyla, Türk Devrimi’nin, Atatürk mucizesinin en önemli ürünlerinden ve simgelerinden biri olan, sevgili dostum, değerli bilim insanı, büyük devrimci Prof. Dr. Türkan Saylan’ı da, özlemle anıyorum.

***

YAŞASIN ATATÜRK:

YAŞASIN TÜRK DEVRİMİ...

YAŞASIN DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL, HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları