Binnaz Toprak Araştırması: 'Mikro Faşizm'den Makro Totaliterliğe

27 Ocak 2009 Salı

Prof. Binnaz Toprak, sayısız araştırmaya imza atmış, pek çok yayını olan değerli bir biliminsanıdır.

Bugüne dek yönettiği bütün araştırmalar, yaptığı yayınlar, hem övülmüş, hem eleştirilmiş, ama hepsi toplumun çok önemli sorunlarını gündeme getirmiştir.

Eşi Prof. Zafer Toprak da çok değerli bir biliminsanı olan Binnaz Toprak, Türkiyenin övündüğü, uluslararası ünde ve değerde bir meslektaşımızdır.

***

Toprakın son araştırması, toplumda demokrat ve laik yaşam sürdürenlerin, siyasal İslambaskısı altında dışlandıklarını, ötekileştirildiklerini ortaya koymuştur.

Toprak araştırması, demokrat ve laik yaşam biçiminin ötekileştirilme bulgusunu tespit ederken, süreç içinde iki önemli olguya daha rastlamıştır:

Birinci olgu, ötekileştirilme sürecinin doğrudan doğruya AKPnin siyasal iktidarı ile organik bir bağ oluşturmasıdır.

Bir başka deyişle, AKPnin yerel ve merkezi yönetimlerdeki iktidarı, demokrat ve laik yaşam biçiminin siyasal İslam tarafından baskı altına alınmasını desteklemiş, yaygınlaştırmış ve derinleştirmiştir.

İkinci olgu ise bu baskının toplum içinde yaygınlaşması ve derinleşmesinde Fethullah Gülen cemaatinin etkili olmasıdır.

Araştırmacıların deyişiyle, araştırma süreci sırasında Gülen cemaati üzerinde özel olarak durulmamış ama araştırmanın her aşamasında ve yerinde bu cemaat öne çıkmış, zorunlu olarak araştırma bulguları arasında yer almıştır.

***

Demokrat ve laik yaşam biçiminin yabancılaştırılması, “ötekileştirilmesi olgusu toplumun dikkatine ve gündemine Prof. Şerif Mardinin sözleriyle mahalle baskısı olarak girmişti.

Daha önceİttihatçılar, Din ve İdeoloji, Saidi Nursi konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mardin, mahalle İslamı dediği sokaktaki dinci anlayışın İttihatçılardan beri gerçek İslam ve toplum üzerinde baskı oluşturduğunu, bu baskının günümüzde giderek siyasal iktidarı da emrine alma ve tüm toplumu totaliterleştirme tehlikesinin belirdiğini vurguluyordu.

İslam Felsefesi uzmanı Prof. Şahin Filiz, Mardinin üzerinde durduğu bu olgunun düpedüz Mikro Faşizm olduğunu belirtmişti.

Şimdi Binnaz Toprak araştırması bu mahalle baskısının veya mikro faşizmin”, iktidarın da desteğiyle tam bir Totaliter İslamcı rejime dönüşmekte olduğunu gösteriyor.

Hem araştırmaya hem de Topraka yönelik eleştiriler ve suçlamalar bu gerçeğin açığa çıkmış olmasından dolayıdır.

***

AKP iktidarının kökü zaten Milli Görüşdenilen Totaliter İslamdaydı.

Klasik Milli Görüşün Antiamerikan ve Antiemperyalist yaklaşımını terk eden ama siyasal ve toplumsal hedeflerini sürdüren AKP, uzun süre kendini muhafazakâr demokrat maskesi altında gizledi.

Kendilerine liberal aydındiyen ama Moskova çöktükten sonra esas özellikleri Washington ve Brüksel çizgisinde siyaset yapmak olan kişilerin desteğini de aldı.

Aslında bu destekbile bile ladesti:

Çünkü bu desteği verenler de AKPnin Totaliter İslamdan vazgeçmediğini, AB ve ABD çizgisindeki bir politikanın geçici ve aldatmaca olduğunu biliyorlardı.

Şimdi Toprak araştırması artık sahte liberallerinmaskelerini de düşürüyor:

Bundan sonrabile bile ladesyapamayacaklar.

Bu nedenle, bütün marifetleri ortaya dökülen Fethullah Gülen cemaati yandaşlarıyla, AKP otlakçılarının, araştırmaya ve Topraka karşı olan saldırılarına destek veriyorlar

Ama artık Totaliter İslam eğilimleri o denli güçlendi ki, kendileri bile bir süre sonra bu toplumda özel yaşamlarını istedikleri gibi sürdüremeyeceklerini görecekler

Aslında Prof. Eser Karakaş gibi birkaç kişi bu totaliter gidişi görmeye başladı ama, ötekiler başlarını kuma gömmekte direniyor

Dilerim hem kendileri hem de tüm toplum için çok geç olmadan başlarını kumdan çıkarır ve gerçekleri fark ederler

[email protected]

www.kongar.org


Yazarın Son Yazıları

Kitaplar, kitaplar... 15 Ocak 2021
AYM, yargı ve medya 3 Ocak 2021