Demokrat lider demagog lider

29 Kasım 2016 Salı

Demokrat lider, kriz çözer.
Demagog lider, kriz yaratır.

***

Demokrat lider, gerçekçi ve akılcıdır.
Demagog lider, yalancı ve duygusaldır.

***

Demokrat lider, uzlaşmadan, barıştan yanadır.
Demagog lider, çatışmadan, savaştan yanadır.

***

Demokrat lider, bütün insanlara saygılıdır.
Demagog lider, sadece kendi taraftarlarını dikkate alır. (Onlara dahi saygı duymaz!).

***

Demokrat lider, ahlaklıdır.
Demagog lider, ahlaksızdır.

***

Demokrat lider, seçmene hesap verir.
Demagog lider, seçmene hesap vermez.

***

Demokrat lider, hukuk devletine saygılıdır.
Demagog lider, hukuk devletine saygısızdır.

***

Demokrat lider, tutum ve davranışlarında tutarlıdır.
Demagog lider, tutum ve davranışlarında tutarsızdır.

***

Demokrat lider, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korur.
Demagog lider, kendine bağımlı, taraflı yargı yaratır.

***

Demokrat lider, bağımsız medyayı korur ve geliştirir.
Demagog lider, kendine bağımlı medya yaratır.

***

Demokrat lider, muhaliflerine hain muamelesi yapmaz.
Demagog lider, muhaliflerine hain muamelesi yapar.

***

Demokrat lider, rüşvet ve yolsuzluklara izin vermez.
Demagog lider, rüşvet ve yolsuzlukları yaygınlaştırır.

***

Allah bütün toplumları, ama özellikle de azgelişmiş ve gelişmekte olanları, demagog liderlerden korusun!
Sevgili okurlarım, bir yurtdışı toplantı dolayısıyla yazılarıma bir hafta ara veriyorum. Haftaya buluşmak üzere!  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları