Milat!

04 Ağustos 2011 Perşembe
\n

Milat”, Arapça kökenli miladkelimesinden Türkçeleştirilmiş bir sözcük.

\n

Arapçada doğum anlamına gelen veladetten türetilmiş.

\n

Ama mecazi anlamda bir olayın veya sürecin başlaması demek.

\n

Bu benzetmenin temelinde de, Hazreti İsanın doğduğu varsayılan yılın, Gregoryen takviminin başlangıcı olarak kabul edilmesi yatıyor.

\n

Bilindiği gibi Hazreti İsanın doğumundan sonraki yıllar günümüze doğru artarak gelirken, önceki yıllar MÖ (Milattan Önce) harfleriyle belirtilir ve günümüze doğru değil, geriye doğru artarak devam eder.

\n

***

\n

Yazarlar, yorumcular, gazeteciler milatsözcüğünü pek sever:

\n

Bir olayın, bir sürecin veya bir konunun nasıl ve nerede başladığını vurgulamak

\n

Ya da yeni meydana gelen bir olayın, bir değişimi, bir süreci başlattığını belirtmek için kullanırlar.

\n

Medya mensupları, ele aldıkları haberin veya olayın önemini, okurun ya da dinleyicinin dikkatini çekmek için, milatsözcüğüyle biraz abartma eğilimindedir.

\n

Bu eğilimi komutanların son istifa olayında da gördük.

\n

Birçok yazar ve yorumcu olayı bir milatolarak niteledi

\n

Ama herkesin miladı birbirinden biraz farklıydı.

\n

29 Temmuz 2011 tarihi:

\n

Kimine göre AKP-ordu ilişkilerinde

\n

Kimine göre AKPnin kayıtsız koşulsuz egemenliğini ilan etmesinde...

\n

Kimine göre, Atatürk Cumhuriyetinden ikinci cumhuriyete geçişte...

\n

Kimine göre ordunun tümüyle siyaset dışına çıkmasında...

\n

Kimine göre ise Türkiyenin demokratikleşme sürecinde...

\n

Bir milattı.

\n

Aslında hiç kuşkusuz komutanların toptan istifası bir ilkti ve önemli bir olaydı...

\n

Ama asla bir milat”, yani bir başlangıç değildi.

\n

Olsa olsa Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra başlayan küreselleşme sürecinin bir parçası...

\n

Ve bu süreç içinde Türkiyede, iç ve dış gelişmelere ilişkin olarak yaşanan başka olayların bir sonucuydu.

\n

***

\n

Komutanların istifasını illa bir miladabağlamak isteyenler için bazı tarihler önerilebilir:

\n

Birinci ve temel milat, yukarda da belirttiğim gibi Sovyetlerin çökmesiyle Soğuk Savaşın bitmesini ve küreselleşmenin başlangıcını belirleyen 1991 yılıdır.

\n

Pek doğal olarak buna, küreselleşmenin ikinci aşamasını belirleyen El Kaide saldırısı, 11 Eylül 2001 tarihi de eklenmelidir.

\n

2001 yılı, bu saldırının bahane edilerek ABDnin Irakı işgale karar vermesi açısından da bir milattır.

\n

***

\n

İstifaları daha somut ve Türkiyedeki olaylara bağlamak isteyenler için de iki milat verilebilir:

\n

Birinci milat, AKPnin iktidara geldiği 2002 yılının 3 Kasım seçimleridir.

\n

İkinci milat ise, zaten Sovyetlerin çöküşünden sonra antikomünizmin ortadan kalkmasıyla zayıflayan Türk ordusu-ABD dış politikası arasındaki ittifakın bozulduğu 1 Mart 2003 tarihidir.

\n

Türkiyenin, ABDnin Irakı işgaline askeri olarak katılmasının Mecliste kabul edilir gibi görünerek reddedildiği 1 Mart tezkeresinin faturası, oylama konusunda ikili oynayan AKP iktidarı ve ABDli gözlemciler tarafından orduya kesilmiştir...

\n

Böylece o zamana kadar ordu ile ABD arasında götürülen (ve askeri darbelerin arkasında da yatan) sarsılmaz ittifak bozulmuş, ABDli yetkililer bunun bazı sonuçları olacağını açıkça ifade etmişlerdir.

\n

***

\n

Bugün yaşanan olayları serinkanlı çözümlemek isteyenler, sevinç veya hüzün çığlıkları atacaklarına bu milatlarave dolayısıyla olayların arkasındaki süreçlere dikkat ederlerse daha doğru sonuçlara ulaşabilir.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları