Sen susarsan çocuk da susar

21 Şubat 2018 Çarşamba

Çocuk istismarcılarının doğduklarına pişman edilmesini isteyenler...
Onları darağacına göndermek için fırsat bekleyenler...
Sanmasınlar ki çocukların başına gelenlerin nedeni sadece birtakım sapık insanlar ve kötü emeller.
Asıl neden...
Kendi gerçeğini görmezden gelen, tabuları, inançları, ahlakı sorgulamayı reddeden, kendi gerçeğinden tiksinenlerdir.
Onlar cinsellik konusundaki tehlikeli toplumsal dayatmaları kabul ederek tehditkâr bir ateşe odun atarlar.
Korkularının nefesiyle o ateşi körüklerler.
O ateşte kendi yetişkinleri sessizce yanarken, çocukları da yaktıklarını hiç düşünmezler.
Çocukları sapkın yetişkinlerin cinsel emellerinden, gerçekten korumak isteyen insan...
Acilen, hukuki değil toplumsal yasaları ve yasakları masaya yatırmak zorundadır.
Kendi cinsellik anlayışına, korkularına, suskunluklarına, kabullerine bakmalıdır.
Erkek nefsinin koşulsuz özgürlüğüne katlanmanın...
Ya da kadını kapatmaya yönelik tedbirlerle ondan sakınmanın önerildiği inançlara saygı duymanın nelere yol açtığıyla yüzleşmelidir.
Çocuklara erken yaşta korkuyu ve utancı aşılayan eğitimlere savaş açmalı;
Kadın ve erkek kimliğini kültürel olarak tehlikeli bir şekilde tanımlayan zihniyetlere kafa tutmalıdır.
Hiç utanmadan, sakınmadan, yemekten, içmekten bahseder gibi cinsellik üzerine konuşma hakkını sonuna kadar kullanmalıdır.
Aile kutsaldır aldatmacasına kanmaya hakkı yoktur.
Aileyi sorgulamalıdır.
Ahlak nedir ve ne önerir?
Bu soruya gerçek cevabı bulmalıdır.
Din ne işe yarar?
Bu meseleyle sonuna kadar yılmadan uğraşacak bir irade göstermelidir.
Bunların hiçbirini yapmaya yanaşmayanların;
Ancak küçük bir çocuğa tecavüz edildiğinde...
Haber medyaya düştüğünde...
Tecavüzcü yakalandığında...
Çocuğun yaşadıkları bir bir anlatıldığında...
Mesele somut olarak...
Fotoğraflarıyla, yaşananlarıyla...
Hazırlanıp önüne konmuş dramıyla...
Sarsıldığında ayaklanan öfkeleri...
İnsanları asmaları, kesmeleri...
Ne gerçektir, ne anlamlı, ne de faydalı.
Koca bir toplum...
Çocukların küçük yaşta adamakıllı bir cinsel eğitim almasına tahammül edemeyecek kadar bağnaz olursa...
Kız çocuklarını, daha en baştan kendi bedeninden suçluluk duyacak şekilde yetiştirirse...
Erkek çocuklarını cinsel organından gurur duysun diye yüreklendirirse...
Ev içinde yaşananlar dışarıdan duyulmasın diye susmayı erdem bilirse...
Çocuk istismarının sadece birtakım ruh hastası insanların gözü dönmüş eylemi olmadığını...
Her felakette kendi payının suçlulardan çok daha fazla olduğunu göremeyecek kadar körleşir.
Meselenin idam cezasının caydırıcılığıyla çözülebileceğini sanacak kadar akılsız bir hamasete kanar.
Çocukları hiç kurtulamayacakları karanlık bir kuyunun en dibine atar.

***

Dünyayı değiştirmeye gücünüzün yetmeyeceğini sanmanıza neden olan tabuları yıkmayı göze alamadığınız sürece...
Her çocuk tecavüzünde beyhude bir öfkeyle...
Yıkıldığınızla kalacaksınız.
Ve yetişkinlerin ikiyüzlü ahlak anlayışı yüzünden başlarına türlü işler gelmeye devam edecek nice masum çocuklar doğuracaksınız.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yanık saraylar 4 Ağustos 2021
Patron çıldırdı 30 Temmuz 2021
Vatandaşın evi 23 Temmuz 2021
Mültecinin evi 21 Temmuz 2021