Yasa tanımayan belediyecilik

09 Mart 2024 Cumartesi

Belediyeleri Sayıştay raporları üzerinden yazmaya devam ediyorum. 2022 yılı denetlemeleri gerçekleştirildi. Yine ilginç durumlar var.

Gerçi yapılıyor da ne oluyor değil mi? Sayıştay’ı, Sayıştay ilam kararlarını dinleyen mi var?

Erzurum Belediyesi’nde meydan gelen kamu zararı var ve bu tespit edilmiş Sayıştay tarafından.

Yargılaması yapılmış ve kesinleşmiş. Kesinleşen Sayıştay İlamı 2008/1405- 1803 No ile de yayımlanmış. Gerçekleşen kamu zararı 827 bin TL ile Sayıştay Ek İlamında belirtilen 1 milyon 898 bin TL kesinleşmiş kamu zararı sorumlularından tahsil edilmemiş. İşlem de başlatılmamış.

Görevini kötüye kullanan, Sayıştay ilamını yerine getirmeyen kişiler hakkında işlem yapılmış mı? Hayır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi için 1.4 milyar TL, ödenek öngörülmüş yetmemiş, yıl içinde 2.3 milyar TL daha ödenek tanımlanmış. Yani toplamda 2022 yılı ödenek toplamı 3.7 milyar TL olmuş. Yeter mi? Yetmez tabii...

BİLE İSTEYE KANUNSUZLUK

Belediyenin giderleri arasındaki en büyük kalemlerden biri faiz gideri! Hani AKP iktidarının her konuşmasında savaş ilan ettiği faiz. Peki, Erzurum Belediyesi’nin faiz gideri ne kadar? Tam 180 milyon TL! Bakın belediye için bu rakam çok büyük rakam. Neden altını çiziyorum. Belediyenin tüm çalışan personeli için yaptığı harcama tutarı 107 milyon TL. Ancak ödediği faiz 180 milyon Türk Lirası. Personel giderinin yüzde 75 fazlası faiz olarak ödeniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı iki ihale ve sözleşmesi örnek olarak incelenmiş. İhale sözleşmesinin 15. maddesinde açıkça ihale konusu iş ile ilgili idarenin onayıyla alt yüklenici çalıştırılabileceği, işin tamamının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı ve alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları konusunda yapım işleri genel şartnamesinde yer alan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş.

BELEDİYE NE YAPMIŞ?

İşin adı: Erzurum İli İspir ve Pazaryolu İlçeleri Muhtelif Mahalle ve Yollarında BSK, Sathi Kaplama ve Beton Yol Yapımı. İhaleyi ise en yüksek teklif olan 86 milyon 850 TL ile Er Konut AŞ adlı firma kazanmış. Belediyenin şirketi. İhaleyi 86 milyon TL’ye alan belediye şirketi işi ihalesiz 82 milyon Türk Lirası’na başka bir firmaya yaptırmış. Kanuna aykırı şekilde alt yüklenici işin yüzde 95’ini 80 Milyon TL’ye yapmış.

Erzurum İli Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat İlçeleri ve Mahallerinin Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşi’ni yine Er Konut AŞ maliyetine yakın bir fiyat olan 4 milyon 270 bin TL’ye almış ve işin neredeyse tamamını yine alt yükleniciye yaptırmış. İhale bahane aslında...

Sözleşme bedelinin yüzde 30’undan fazlasını yaptıramazsın. Bu çok net. Bu kanunsuzluk bile isteye yapılmış.

Sadece bunlar değil yapılan incelemede yapım işi ihalelerinde idare onayı olmadan alt yüklenici çalıştırıldığı, böylece idare bünyesinde yaptırılan birçok yapım işi ihalesinde, işin tamamının alt yüklenicilere yaptırıldığı tespit edilmiş.

Yani olağan hale getirmişler.

Dahası da var...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bütçe gideri tablosuna göre belediyenin mal ve hizmet alım gideri 943 milyon TL olarak gerçekleşmiş.

Ancak nasıl gerçeklemiş?

İdare tarafından 2022 yılı içerisinde doğrudan temin (22/d) usulü ile yapılan alımların listesi ilgili birimden istenmiş ve incelemelerde bulunulmuş. Yapılan incelemeler neticesinde; aynı tarihte, aynı daire başkanlığı tarafından, aynı mahiyette ve aynı yükleniciden yapılan birçok alımın Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usulleri ile alınması gerekirken kısımlara bölünerek yine aynı kanunda özel alım usulü olarak belirtilen doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleştirilmiş.

2022 yılı büyükşehir belediyeleri için öngörülen doğrudan temin sınırı 218 bin Türk Lirası’dır. Bu limit tutarını aşan tüm alımlar ihale yolu ile alınmalıdır. Belediye ne yapmış? Aynı nitelikte alımlar, aynı tarihte ve aynı yükleniciden kısımlara bölünerek temin etmiş.

Nasıl olsa kimse hesap sormuyor sorulsa da kimse cezasını ödemiyor!

Ha bir de huzur hakkı var.

Yapılan incelemede Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerinde yöneticilik sıfatını haiz olmayan memurların görevlendirildiği anlaşılmış. Böylece huzur hakkı ücreti alması hukuken mümkün olmayan bu kimselerin her ay düzenli olarak söz konusu şirketlerden huzur hakkı ücreti aldığı tespit edilmiş.

Dedim ya...

Kanunsuzluk kanun olmuş.

Milletin sırtından doyan doyana.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Borsada neler oluyor? 14 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları