Normalleşiyoruz!

14 Ağustos 2011 Pazar
\n

\n

\n\n\n

Son günlerde en çok duyduğumuz lafnormalleşiyoruz!\n

\n

Yazarlarımız, iktidardakilerin veya yandaşlarının ağızlarından düşmeyen bu tanımın kara mizahörneklerini sıralayarak diyorlar ki:\n

\n

Milletvekillerimiz neyle suçlandıklarını bile bilmeden hâlâ hapisteler; TBMM’de olmaları gerekirken kaçma’, ‘delilleri yok etmevb. nedenlerle serbest bırakılmıyorlar... Normalleşme bu mu?\n

\n

Çok sayıda generalin ve kurmay subayın tutuklanması yüzünden orduyu yönetecek atamalar bile yapılamıyor... Bu nasıl normalleşme?\n

\n

Savcının yakalanmasını istediği general, kapısında çok gizli yazan YAŞ toplantılarında Başbakanla aynı masadaydı... Normal mi?\n

\n

Milyonlarca taraftarı olan spor kulüplerini yönetenler şike savlarıyla ya tutuklular ya da sorgulanmaktalar... Normal denilebilir mi?\n

\n

Gazeteciler, aydınlar, bilim insanları, yazarlar... Kanıtlanmamış suçlar yüzünden özgürlüklerinden yoksunlar... Normalleşme bu mu?\n

\n

Medyanın gündeminde her gün ya tutuklamalar, ya davalar ya da soruşturmalar var Normalleşmenin göstergesi bu olabilir mi?\n

\n

Örnekler çoğaltıldığında şu anlaşılıyor; demokrasilerde asla yaşanmayan bu anormaldurum, egemen siyasetin çok işine geliyor olmalı ki, ortada normal olmayan bir durum varbile diyemiyorlar...\n

\n

İmarda durum\n

\n

Ülke gündemi bu haldeyken, biz de ilgi alanımız gereği, çevre ve şehirleşmeyle ilgili, yeni kurulan bakanlığın yasal düzenlemelerine baktık. Durumun aynı olduğunu görmeyelim mi?\n

\n

İşte normalleşmesürecinin imar durumundan örnekler:\n

\n

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlendiği Kanun Hükmündeki Kararnamede (KHK) bir bölüm de meslek odalarına ayrılmış.\n

\n

Meslek kuruluşlarının kentin, çevrenin ve toplumun çıkarlarını değil, özel kişi veya firmaların beklentilerini esas alan ayrıcalıklı imar kararlarına itiraz etmeleri; hatta iptal davaları açmaları engelleniyor. Çağdaş hukuk devletinde bu normalmidir?\n

\n

- Aynı KHKde, meslek kuruluşlarının kamudaki yanlışları önlemeçabalarını engellemek üzere, bu kuruluşların bağlandığı özel bir genel müdürlükoluşturuluyor. O kadar ki aynı müdürlük mimar, plancı ve mühendislerin sicillerini bile tutacak; yani odalar tamamen işlevsiz kılınacak. Demokratikleşmede buna normalleşmedenilebilir mi?\n

\n

- Belediye sınırları içindeki kamu arazileri kent halkının toplumsal yaşam alanlarıolması gerekirken, pazarlanmak üzere hükümete bağlanıyor. Böylece aslında halkın malıolan Hazine arazileri, park, yeşil alan vb. amaçlar yerine rant projelerine arsa olacak. Çağdaş kentleşmede bu el koyma normalleşmesayılabilir mi?\n

\n

- Aynı KHKde asla normalsayılamayacak bir kural da devlet eliyle pazarlanmasına karar verilen kamu arazileri için düzenlenmiş imar planlarında belediyeleri tümüyle yetkisiz kılmak Böylece kentlerin gelişmesinde kentlilerin ve gelecek kuşakların haklarını göz ardı eden imar kuralları, yerel halkın demokratik örgütü devre dışına çıkartılarak tepeden inmebelirlenecek.\n

\n

Eğer bu da normalleşmeise anormal olan yerel yönetimler demokrasinin kalesidemektir!\n

\n

Belediyelerin imar yetkilerine demokratik ve bilimsel denetim getirmek yerine kentlerdeki kamu alanlarını merkezi yetkilerle rant projelerine açmak nasıl bir normalleşmedir?\n

\n

Şehircilik okullarında ise öğrencilerin, mezun olunca asla uygulama şansı bulamayacakları; öğrendiklerinin tam tersini öngören yasalarla çalışmak zorunda kalacakları meslek ortamına normaldenilip denilemeyeceğini, yeni atanan rektörlere ve dekanlara bırakıyorum.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Gürhan Tümer... 3 Ekim 2013