Zeki Sayar ve 'Arkitekt'i

22 Aralık 2011 Perşembe
\n

Mimarlar Odası, Cumhuriyet mimarlığımızın emektar sesini ve belleğini anıyor

\n\n\n\n\n

Şimdikiler tanırlar mı bilmem ama yaşayan en kıdemli CHPliler Zeki Sayar ismini eminim ki saygıyla anımsayacaklar... Çünkü tek parti döneminin yönetimi, tüm Halkevlerini, hatta il başkanlıklarını bir mimarlık dergisine abone yapmıştı. 1905’te İstanbul-Yeniköyde doğan, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi mezunu genç mimar Zeki Sayarın 1931den itibaren yarım yüzyıl yayımladığıArkitektdergisine...

\n

Nitekim Cumhuriyetin kültürel ilkesini oluşturan kimlikli çağdaşlığın, dönemin hemen tüm kamu binalarından özel apartmanlarına gözlenmesi, mimariye gösterilen bu resmi özenin ürünüdür.

\n

Zeki Sayar yapı tasarlamakla yetinmemişti... mimarlık yayıncılığımıza, mimarlığın önemsenmesine ve örgütlenmesine de önderlik ederek Cumhuriyet mimarlığımızın emektarı, sesi ve belleği olmuştu. 1927de Ankarada Türk Mimarlar Cemiyeti; İstanbulda da Güzel Sanatlar Birliğinin Mimari şubesi kurulmuş; 1928’de mezun olan Sayar, bu örgütlenmede hemen etkin yer almıştı.

\n

İlk önce Mimar adıyla yayımlamaya başladığında, Fransızların ünlü mimarlık dergisi LArchitecture dAujourdhui henüz 1 yaşındaydı. İstanbulda, Bahariye Caddesinde kendi tasarladığı ve yaşadığı Ak Apartmanındaki dairesinde 14 Ocak 2001de vefat ettiğinde ise Arkitektin (mimar) birikimleriyle mimarlığın etik, sanatsal ve toplumsal yükümlülüklerini kuşaktan kuşağa meslektaşlarına miras olarak bıraktı.

\n

‘Mimar’dan ‘Arkitekt’e

\n

Emektar mimarımız, dergisinin adının nasıl değiştiğini özetle şöyle anlatmıştı: “1932’de dil devrimi yapılınca Matbuat Umum Müdürlüğünden şöyle bir yazı geldi: Derginizin ismini değiştirin çünkü Mimar Arapçadır.Biz de yabancı örneklere bakarak Arkitekti seçtik.(Arredamento, Mart 1990)

\n

Derginin amacı için de şunları söylemişti: Amacımız Türk mimarlığını tanıtmak, eski saygınlığını kazandırarak ülkenin mimarlık mukadderatına sahip çıkmasını sağlamaktı.” (Arkitekt, 1980/4)

\n

Sayar, Mimarlar Odasının kuruluşundaki katkısı için de özetle demişti ki: FransızArchitectedergisinde Fransız Mimarlar Odasının bir ilanı vardı. Biz sadece Ticaret Odası olur sanıyorduk Dergiye mektup yazdım, Fransız Mimarlar Odasının kanununu getirttim. Türkçeye çevirdik; bize uygun bir kanun taslağı hazırladık.” (Arredamento, Mart 1990)

\n

Zeki Sayar, mimarlık yaşamında birçok kentimizde çok sayıda tasarıma da imza attı; hem kamu binalarını hem de özel yapıları projelendirdi. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi ve ailesinin Edirnekapı Şehitliğindeki mezarlığı da Sayarın imzasını taşıyor.

\n

‘Tasarlamak, örgütlemek, belgelemek’

\n

Sayar ve yaşamı, Mimarlar Odasının mimarlık kültürümüze katkıda bulunmuş mimarlar için sürdürdüğü anma programında ele alınıyor.

\n

9-10 Aralıkta İstanbulda yapılan sempozyumla birlikte Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin Karaköy galerisinde açılan Zeki Sayar ve Arkitekt sergisinin adıTasarlamak; Örgütlemek; Belgelemek.”

\n

Zafer Akay, Afife Batur, Derin İnan, Bülend Tuna ile Ali ve Müge Cengizkandan oluşan komite tarafından düzenlenen sempozyum 20ye yakın konuşmacıyla gerçekleşti. İlk oturum Zeki Sayar ve Arkitekt: Ayrılmaz İkili ve Dönemin Düşün Dünyası”; 2’nci, Yaşamı, Yapıtları, Arkadaşları”; 3’üncü, Bir Örgütlenme Olarak Arkitekt”; 4’üncü Zeki Sayar Dönemi Mimarlığı ve Arkitektin Katkısı”; 5’inci Zeki Sayar ve Arkitektte Temalar üzerineydi… 6’ncı oturum ise Bir Dergi Yapmak başlığını taşıyor; günümüzün en iyi mimarlık dergisinin sayfalarında yer alabilecek özgün katkılara yer veriliyordu.

\n

Yürütücülüğünü Müge Cengizkan ile Derin İnanın üstlendikleri anma programı kapsamında Mimar/Arkitekt dergisinin tümü sayısal ortama aktarıldı; Zeki Sayar Bibliyografyası ve Yapı-Proje Listesi derlendi; Zeki Sayarın başyazıları, eleştiri yazıları ve derginin mimarları ile temaları detaylandırıldı Mimar Abidin Mortaşın Sayara mektupları Osmanlıcadan Türkçeye çevrildi.

\n

Kızı Erenden sağlanan derginin özgün kopyaları ile fotoğraf malzemeleri, Sayarın çalışma masası ve sandalyesi ile kendi tasarladığı mobilyalar da tasarımını Selda Bancının gerçekleştirdiği sergiye kazandırıldı. Çalışmanın güncel fotoğrafları ise Yücel Tunca ile Eren Aytuğa ait...

\n

Cumhuriyete ve mesleğine sevdalı bir mimarın efsanevi yaşam serüvenini paylaşmak istiyorsanız, sergi 30 Aralıka dek açık

\n

(Not: Yaşamı, yapıları ve yazılı eserlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mo.org.tr/anmaprogrami adresinden ulaşılabilir.)

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları