Olaylar Ve Görüşler

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 30 yaşında: Bir Cumhuriyet kurumunun oluşumu

13 Mart 2019 Çarşamba

ÇYDD, Köy Enstitüleri ve Halkevleri hareketinin on yıllar sonra yeniden hayat bulması gibi eğitim faaliyetleri yürütüyor. ÇYDD’nin temel amacı, çağdaş eğitimin yaygınlaştırılarak çağdaş bireyin yaratılması ve böylelikle çağdaş topluma ulaşma çabasına katkı sunmaktır.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk...
1923 yılında atılan çok sağlam temeller, toplumumuzu “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine” çıkaracak yeni kurumların oluşmasına, birçok öncü toplumsal projenin yaratılmasına olanak tanıdı. Bu yıl otuzuncu kuruluş yılını kutlamakta olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin, en önemli Cumhuriyet kurumlarından biri haline geldiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. ÇYDD’nin, büyük bir öngörü ile başlatıp sürdürdüğü eğitsel projeler ile toplumsal kalkınma girişimlerini, yarıda kesilmiş Köy Enstitüleri ve Halkevleri hareketinin on yıllar sonra yeniden hayat bulması olarak değerlendirebiliriz.
Derneğin 30 yılda üyeleri ve duyarlı yurttaşlar ile birlikte başardıklarından önemli bir demete bakalım: On binlerce ortaöğrenim ve üniversite gencine burs verilmesi, kız-erkek eşitsizliğine ve Doğu’nun “makus” talihine başkaldıran Kardelenler projesi, onlarca okul ve yurdun yapımı ve onarımına katkı sağlanması, 1999 Marmara depremi ve Soma maden faciasından sonra çaresiz kalan toplum kesimlerine birçok boyutuyla sahip çıkılması, ana-baba eğitimi ile okuma- yazma kampanyalarına yoğun destek verilmesi, dernekler yasasının çağdaş ölçütlere yükseltilmesi için harcadığı çabalar, insan hakları eğitim programlarına etkin destek sağlanması...

Değer yaratan niteliklerimiz
ÇYDD, kökleşen bir Cumhuriyet kurumuna dönüşürken kısa sürede içselleştirdiği çok önemli nitelikleri bulunmaktadır. Temel rotasında, çağdaş eğitimin yaygınlaştırılarak çağdaş bireyin yaratılması ve böylelikle çağdaş topluma ulaşma çabası yer almaktadır. ÇYDD’nin belki de en ayırt edici özelliği, aydınlarla geniş toplum kesimlerini neredeyse sorunsuz biçimde buluşturabilmesidir. Sorunun yerine çözümün parçası olma ilkesinin benimsenmesi. Yerel ve merkezi yönetim ile, diğer gönüllü kuruluşlar ile ortaklık kurularak toplumsal projelerin daha geniş işbirliği içinde yürütülmesine özen gösterilmesi ayırt edici yetkinliklerimiz olarak öne çıkıyor.
ÇYDD’nin bir belirleyici niteliği de inisiyatif kullanmayı başarabilen yaygın ve ortaklaşılan bir liderlik anlayışına sahip olmasıdır. Değerli Türkan Saylan ve Aysel Çelikel hocalarımızda somutlaşan bu anlayış, ÇYDD’nin 110 şubesinde tümü gönüllü olarak çalışan, her yönetici ve üyesinde rahatlıkla gözlemlenebilir. “Ben senden daha iyi bilirim” tavrını takınmadan yurttaşının gerçek gereksinimine odaklanan; her aşamada takım çalışmasına önem veren; toplumsal yararı bireysel çıkarın üzerinde tutan; hedefindeki her çocuğu-genci, ana-babayı, yurttaşı projesinin etkin bir parçası haline getirmeyi temel alan; yaşam boyu eğitimi ve sürekli öğrenmeyi sadece karşısındaki için değil kendi bireysel gelişiminde de dikkate alan bir liderlik anlayışıdır bu.
Ahmet Taner Kışlalı hocamızın öngördüğü gibi ülkenin nitelik ve nicelik bakımından en büyük gönüllü örgütlenmesi olarak Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerini yaygınlaştırmayı ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz. 30. yaşımız ÇYDD ailesine ve ülkemize kutlu olsun.

Azmi Kişnişci / ÇYDD üyesi


Yazarın Son Yazıları