Olaylar Ve Görüşler

Hukuk, Kanun ve Yargı - Remzi KOÇÖZ

31 Mayıs 2021 Pazartesi

Hukuk boşluk kaldırmaz. Hukuk ile yargı, muhaliflere karşı sopa ve baskı aracı olarak kullanılırsa kanun gücünün işlevsiz kılınmasının yarattığı boşluğu birileri doldurur. Ülkemizde yaşanan hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzluk, haksızlık, ayrımcılık, kayırmacılık gibi sorunlar çözülmedikçe mafya gibi hukuk dışı oluşumlar, toplumun kılcal damarlarına nüfuz eder. Gündemi belirler.

Siyasal partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin saptama ve önerileri, dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyanın kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma işlevi önemlidir. Bunlar baskı görürse, engellenirse, yasaklanırsa bilgi kirliliği ve bilginin çarpıtılması kaçınılmaz olur.

Demokrasiyi ve hukuku sadece kendileri için isteyenler, muhalefetin ve toplumun diğer katmanlarının demokratik taleplerini dikkate almayanlar, ülkemize iyilik etmezler. Siyaset, sırf iktidarda kalmak için Ben ne dersem, nasıl istersem o olur” mantığıyla yapılmaz. Muhalefeti yıpratmak, itibarsızlaştırmak için demokrasi karşıtı yapılarla kapalı kapılar ardında yapılan ittifaklar er ya da geç açığa çıkar. Hukuk dışı oluşumlarla, baskı ve kumpaslarla, sadece otoriter bir yapıya gidilir.

Otoriter bir düzende ise hukuk bu yapıya özeldir. Kanunlar bu yapıya uygundur. Devlet, şirket mantığıyla yönetilir. Ülkenin kazanımları, birikimleri, değerleri, yeraltı ve yerüstü kaynakları, özelleştirmelerle ve özel izinlerle heba edilir. Gelecek kuşaklar ipotek altına alınır.

DEMOKRASİNİN ÖLÇÜTLERİ

Ülkemizde iktidar, seçim barajının sunduğu olanaklardan yararlanmıştır. Her seçimde kendi lehine olan kanun değişiklikleriyle, konumunu pekiştirmiştir. Muhalefeti darbe yanlısı”, vesayetçi” olarak göstermeye çalışmıştır. Sürekli mağduriyet söylemi üzerinden meşruiyet aramış, demokrasi kahramanlığına soyunmuştur. Fakat demokratik ölçütlerde sürekli geriye gitmiştir. Demokratik örgütlülük, hak arama ve düşünceyi açıklama, hakaret”, terör” vb. olarak nitelendirilmiştir. 

Çöküşün önüne geçilebilmesi için öncelikle toplumsal muhalefet, demokrasiye inanan yurttaşlar, bu gidişatın karşısında durmalıdır. Aralarındaki dayanışma ve güç birliğini pekiştirmelidir. Birlikte mücadele etmelidir. Hukukun üstünlüğünü, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun bir iktidarı savunmalıdır. Uygarlıkların gelişiminden, tarihin dönüşümünden dersler çıkarmalı, akıl ve bilimi rehber edinmeli, hayatın her alanında uygulamalıdır.

REMZİ KOÇÖZ

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları