Olaylar Ve Görüşler

Muhalefet gölge kabine kurmalıdır - Dr. Engin ÜNSAL

28 Temmuz 2021 Çarşamba

2023 seçimleri siyasi yaşamımızda bir milat olacaktır çünkü 2023 yılı Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu laik Cumhuriyetin yüzüncü yıldönümüdür. Yapılacak seçimlerle ya partili Cumhurbaşkanı ve yandaşlarının bir türlü özümseyemedikleri Atatürk’ün kurduğu laik demokratik Cumhuriyet yıkılmak istenecek ve yerine özledikleri İslam cumhuriyetinin kapıları ardına kadar açılacak ya da laik Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak bir kadro işbaşına gelecektir. 2002’den beri tek adamın vesayetine terk edilmiş ülkemizde akıl almaz olaylar yaşanmış, ülkede talan, liyakat yerine devlet eli ile zengin edilen yandaşlık, israf egemen olmuştur. Dünyanın hiçbir ülkesinde, halk yoksulluktan intihar ederken, çöplüklerden yiyecek toplarken cumhurbaşkanının 17 uçağı, yüzlerce son model pahalı arabaları ve hesabını vermediği milyonlarca liralık özel ve gizli bütçesi yoktur ve olamaz. Tek adam vesayeti rejiminde işsizlik havuzu taşmış, yoksulluk alabildiğine artmış, paramızın değeri dibe vurmuş ve ülkenin siyasi itibarı çok düşmüştür. Libya’da, Suriye’de ve şimdi de Afganistan’da akıl almaz politikalar sonucu ülkeye büyük maliyetler çıkarılmıştır ve çıkarılmaya devam edilecektir.

Bütün bunların değişmesi için 2023 seçimleri çok önemlidir ve muhalefet demokrasi için, laik Cumhuriyet için işbirliği yaparak bu talana, bu yıkıma son vermek zorundadır. Bunun için bir an önce bir “gölge kabine” kurulmalı ve 2023 sonrasında nasıl bir dünya kurulacağı seçmene anlatılmalıdır.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMELİDİR

Yapılacak yeni bir anayasayla kuvvetler ayrılığı yeniden tesis edilmeli ve birbirini denetleyecek yasama, yürütme ve yargı erkleri yaşama geçirilmelidir. Üniversitelere ehil kadroların öncülüğünde akademik özgürlük verilmeli ve bilimin aydınlığı toplum yönetimine egemen olmalıdır. Yargı bağımsızlığı tüm yargıç ve savcıların katılacağı seçimlerle oluşacak kurumlar aracılığıyla sağlanmalı ve siyaset yargıdan elini tamamen çekmelidir. Bürokraside yandaşlık değil ehliyet öne çıkarılmalıdır. Yurttaşların ifade ve örgütlenme özgürlüğü mutlaka tanınmalı, bu konuda Türk Ceza Kanunu’nda yapılan engelleyici hükümler kaldırılmalıdır. Çalışma yaşamında işçilerin sendika üyeliği kolaylaştırılmalı ve korunmalı, işverenlerin sendika üyeliğini işten çıkarma nedeni yapması önlenmelidir. Refahın topluma adil dağılımını sağlayacak toplu sözleşme düzeni yaygınlaşmalı, siyasetin medyaya müdahalesi ve kamusal kaynaklarla yandaş kişilerin medyanın satır başı olmasının önüne geçilmelidir. Ekonomide mutlaka planlı döneme geçilmeli ve DPT yeniden kurularak yatırımların doğru alanlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

GÖLGE BAKANLIK KOMİTELERİ KURULMALIDIR

Tüm bu işlerin akılcı çözümünü sağlamak için bir gölge kabine ve bakanlıklardan sorumlu komiteler oluşturulmadır. Gölge bakan parti içinde gereksiz çekişme yaratacağından gölge bakan yerine gölge kabine komiteleri kurulmalı ve işbirliği yapan partilerin uzmanları bu komitelerde kurulacak yeni düzenin gergefini işlemelidir. Bu komitelerin çalışmaları yeni bir iktidar seçeneğinin hükümet programını oluşturacak ve ortaya konacak çözümler, sosyal ve ekonomik politikalar halka anlatılacaktır. Bu komite mensupları işçi ve tarım örgütlerine giderek, sivil toplum örgütleri ile buluşarak oluşan programın toplum katmanlarına ulaşmasını mutlaka sağlamalıdır. Gerekirse bu alternatif hükümet programı bastırılarak yurttaşlara ve toplumun örgütlü kesimine dağıtılmalıdır.

BÜROKRASİ ÜRKEKTİR VE BU DÜZEN DEĞİŞECEKTİR

Seçmenin kafasında yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmaktır: Cumhur İttifakı seçimi kaybetse bile iktidarı teslim etmez. Örneğin YSK’nin açıkladığı seçim sonuçları kesindir bu sonucu değiştirebilecek bir makam yoktur. Bu kurulun üyelerinin seçiminde siyasetin gölgesi olduğundan bu kurul bu iktidardan yana karar verir algısı çok yanlış bir yaklaşımdır ve halkın gücü karşısında hiçbir güç seçim sonuçlarını kabul etmemeyi düşünemez. Her şeyden önce bürokrasi ürkektir ve iyi değerlendirme yapar. İktidarın gidici olduğunu ilk önce onlar anlar ve muhalefetle işbirliği yollarını arar. Daha şimdiden bürokrasiden bazı konu ve belgelerin medyaya ve milletvekillerine sızdırılmasının nedeni budur.

Ülkeyi borca batıran, yoksulluğu ve yolsuzluğu egemen kılan bu iktidar 2023’te veya daha önce gidecek, bu düzen mutlaka değişecektir. Yakın bir gelecekte adil ve halktan yana bir düzen mutlaka kurulacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

DR. ENGİN ÜNSAL

15. DÖNEM CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları