Öztin Akgüç

Hedefte olmanın erdemi

20 Ocak 2021 Çarşamba

İç - dış çıkar ve baskı çevreleri, kişisel çıkarlarını kollayanlar, amaçlarını gerçekleştirmekte engel olabilecek, tehlikeli gördükleri kişileri, elemine edilmesi gereken hedef haline getirmekte, yandaşlarını bu yönde harekete geçirmektedir. Öç alma güdüsü ile de kişilerin hedef haline getirildiği gözlenmektedir. 23 Haziran İBB seçimi sonrası Canan Kaftancıoğlu’na yönelik başlatılan kampanya, açılan davalar, küçültücü nitelemeler, seçim yenilgisinin öcünü alma güdüsü ile hareket edildiği izlenimini vermektedir.

31 Mart İBB seçim senaryosu, seçimin Binali Yıldırım tarafından kazanılacağı üzerine kurulmuş; Erdoğan ve Yıldırım resimleriyle süslü teşekkür ifade eden pankart ve afişler, daha seçim sonucu belli olmadan asılmaya başlanmıştı. AKP il başkanı oy sayımı bitmeden seçimin Yıldırım tarafından kazanıldığını açıklamış, halkoylamasında olduğu gibi sonuç oldubittiye getirilirken, atı alan Üsküdar’ı geçti sahnesi bir kez daha oynanırken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ikilisi oy sayımında, İmamoğlu’nun önde olduğunu açıklayarak oyunu bozdu. Bu çıkış, 23 Haziran seçiminde oluşan 800 bini aşan oy farkının da başlangıcı oldu. Kaftancıoğlu da seçim yenilgisine yol açan, müsebbip görülerek hedef haline getirildi.

İBB seçimine ilişkin bir halk değerlendirmesini aktarayım: “31 Mart seçiminde bir şeyler oldu mu?” Oldu. / Oy çalındı mı? Evet. 25 bin oy daha çalınsaydı başkan Yıldırım’dı. 23 Haziran’da fark nasıl 800 binin üstüne yükseldi? Oy çalınamadı, Erdoğan çok aktif şekilde seçim kampanyasına katılarak İstanbul’da sık görüldü. Seçim sonucunu belirleyen ana neden, haksızlığa, siyasal düzene tepki olmakla beraber; CHP örgütünün, gönüllülerin oy kaybını önleme çabaları, İmamoğlu’nun kişiliği, Kaftancıoğlu’nun savaşımı diğer nedenler oldu.

ABD’de, yılmamanın, mücadeleci olmanın başarı getirdiğine örnek olarak, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin çabaları gösterilebilir. Pelosi, Trump’ın davranışlarına, uygulamalarına bakarak, ABD için tehlikeli olabileceğini öngörerek Trump’ın azil sürecini başlatma girişimini destekleyerek hedef haline geldi. Pelosi, Capitol baskınında tahliye edilerek güruhun saldırısından kurtarıldı. Trump, ABD’de hakkında iki kez azil süreci başlatılan başkan sıfatını alırken Pelosi, Meclis Başkanlığı’nı sürdürerek azil sürecini destekledi.

Örneklerin gösterdiği gibi bireylerin toplum yararına olan inançları, amaçları doğrultusunda savaşım vermeleri, yılmamaları, özverili davranmaları, tehditleri göze almaları, başarıya ulaşmaları için gereklidir. Kısa sürede tutarsız davranışlar başarılı gibi görünse de söylemeylem tutarlılığı, zaman içinde tutarlı davranış, kişiye güven sağlayarak başarıya ulaşmanın ana nedenlerinden biri olur. Tutarsızlık, kişinin düşünce bütünlüğünü bozarak hakkında kuşku doğurur. Düşünce, ilke ve amaçlardan ödün vermemek; çevrenin, uzlaşmanın fazilet olduğu telkinlerine kapılmamak gerekir. Uzlaşmacı görünerek ödün vermeye başlanıldığında, kişi üzerine baskı artar, tutarlılık, ilkelere bağlılık kaybolur, düşünce bütünlüğü yitirilir; kişi, savrulmaya başlar, ödünün alt sınırı da olmadığından sürecin nerede sonlanacağı da belirsizleşir.

Belli iç ve dış çevrelerin çıkarlarını engellemek, genele uymamak, bağımsız, kişilikli davranmak, ilkeleri savunmak, kişiyi hedef haline, istenmeyen kişi “Persona non grata” konumuna getirebilir. Dışlanma, kişinin çizgisini, davranışlarını, değer yargılarının değiştirmesine yol açmamalıdır. Belli çevrelerin takdiri, övgüleri değil; onlarca istenmeyen kişi oluş, bir meziyet olarak algılanmalıdır. Hedef olma, kişinin vazgeçmesine, teslim olmasına neden olmamalıdır. Başarıya ancak vazgeçmeyerek, sonuç alınıncaya kadar çaba harcayarak ulaşılabilir.

Kısa sürede aferizim, söylem, eylem tutarsızlığı, kavramların içinin boşaltılması, ödün verme, çıkar paylaşımı başarıya gidiş yolu gibi görülürse de uzun vadede ancak ilkeli, tutarlı, kamu yararını gözeten özverili davranışlar başarı sağlar. Kişinin, bazı çevrelerce hedef haline getirilmesi bir eksiklik değil, kişi açısından bir artımdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bir dönemin açımlaması 22 Haziran 2022
Yolsuzluk kapıları 15 Haziran 2022
Yoksullukla savaşmak 8 Haziran 2022
Heyeti Mümtaze 1 Haziran 2022
Sığınmacı sorunu 25 Mayıs 2022