Yahya Arıkan

Tabletle yoklamaya hazır mısınız?

23 Temmuz 2015 Perşembe

Maliye Bakanlığı, teknolojide meydana gelen gelişmeler kapsamında, son yıllarda mükellefleri elektronik ortamda takip etme konusunda oldukça mesafe aldı. İnternet vergi dairesi ve elektronik beyanname ile başladığı sürece e-fatura ve e-defter ile devam etti. Sürecin son halkasına ise elektronik yoklamayı ekleyerek bir adım daha ileri gitti.
Maliye Bakanlığı 20 Haziran tarihinde yayımlanan 453 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik yoklamaya ilişkin usul ve esasları belirledi.
Tebliğe göre yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik ve organize bir yapıda yürütülmesi ve gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 1 Eylül 2015’te Elektronik Yoklama Sistemi’ne başlanacak.
Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama faaliyetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını ve kayıt altına alınan bilgilerin ilgili mükellefe iletilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı arşivinde saklanmasını sağlayacak.
1 Eylül 2015 tarihinden itibaren vergi daireleri tarafından e-yoklamaya ilişkin talepler elektronik ortamda hazırlanarak yoklamaya yetkili memurlara iletilecek, e-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulacak.

Elektronik imza aracı olanlar için uygulama
Tabletle gelen yoklama memurunun tablet üzerinden hazırlayacağı e-yoklama fişi, eğer nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi imzalanacak ve süreç tamamlanacaktır.

Elektronik imza aracı olmayanlar için uygulama
Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunmaması durumunda; e-yoklama fişi usulüne uygun hazırlanacak, elektronik imza yerine geçmek üzere, kâğıt ortamında e-yoklama imza formu kullanılacak, bu form ıslak imza ile karşılıklı olarak imzalanacak ve e-yoklama fişi yoklama memuru tarafından elektronik ortamda onaylanarak yoklama tamamlanacaktır..

E-yoklama fişinin mükellef tarafından imzalanmaması halinde uygulama
Tablet üzerinden hazırlanan e-yoklama fişinin herhangi bir sebeple mükellef tarafından imzalanmaması halinde de e-yoklama yapılacak ve bu durum mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza formunda kayıt altına alınarak süreç tamamlanacak.

Yoklamanın elektronik ortamda yapılamaması halinde ne olacak?
Yoklama faaliyetinin teknik imkânsızlık ya da yapılacak işin niteliği gereği elektronik ortamda yapılamaması halinde, yoklama fişi kâğıt ortamında üç örnek olarak düzenlenerek süreç tamamlanacak.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere Elektronik Yoklama Sistemi’nin uygulanmasına 1 Eylül 2015 tarihinde başlanılacak.
Mükelleflerin işe başlama, işi bırakma, adres değişikliği ve bunun gibi birçok konuda yoklama taleplerine ilişkin vergi dairesi ile zaman zaman sıkıntıya girdiği ve sürecin zaman açısından mükellefleri zora soktuğu bir ortamda, yeni sistem yoklama sürecinin hızlanmasını ve güvenirliliğini artıracaktır.

SOSYAL GÜVENLİK
Hangi haller iş kazası sayılır?
Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi iş kazasıdır. Ancak her kaza iş kazası olmadığı için bugün okurlarımıza hangi hallerin iş kazası sayıldığını açıklayalım istedik. İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay “iş kazası” olarak tanımlanır.
Genel ve sosyal güvenlik mevzuatındaki tanımıyla;
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.
Dolayısıyla, işveren işçiyi herhangi bir iş için işyeri dışına göndermiş veya görevlendirmiş ve kaza o işin yapılması sırasında meydana gelmişse bu olay iş kazası olarak değerlendirilebilir. Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması şart değildir. Kaza anında bir belirti görülmeyebilir. Ancak sonradan ortaya çıkan bedeni ve ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu rapor ile tespit edilirse, üzerinden yıllar geçse bile, bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilir.
İş kazası geçiren işçi, sigortalı yapılmasa, yani SGK bildirimleri olmasa dahi bir iş kazasına uğradığı takdirde sigortalı işçilere tanınan bütün haklardan faydalanır. Ayrıca işveren de sigortasız işçi çalıştırdığı için yapılan masraflardan sorumlu tutulur.

Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Tüm sorular e-posta ile tek tek cevaplanacaktır.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları