Alev Coşkun

Anayasanın kaynakları üzerinde önemli bir çalışma

05 Mart 2021 Cuma

Bugünlerde yeni bir anayasa yapma girişimi gündemdedir. Bu konuda öneriler ileriye sürülüyor.

İşte bu noktada, anayasa hukuku alanında önemli bir çalışma ortaya çıktı. Prof. Dr. Rona Aybay ve Dr. Ahmet Yağlı’nın “Karşılaştırmalı 1982 Anayasası” adını taşıyan kitabı yayımlandı.

Prof. Aybay, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yetişmiş değerli bir kamu hukukçusudur. Uzun yıllar ODTÜ ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde hocalık ve yöneticilik yaptı. Şu anda kamu hukuku alanında hocaların hocası konumundadır.

BAŞVURU KİTABI

Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nde kuruluşundan kapanışına kadar (1996-2003) uluslararası yargıçlık görevinde bulundu. Anayasa, kamu hukuku ve insan hakları alanında çok ciddi bir birikimi vardır.

Aybay’ın bu çalışmasının kökleri 1960’lara kadar gidiyor. Aybay’ın “Karşılaştırmalı 1961 Anayasası” adını taşıyan kitabı 1963 yılında yayımlanmıştı.

Yarım asır sonra yayımlanan yeni kitap 1961 Anayasası ile ilgili olarak yazılmış kitabın genişletilmiş, geliştirilmiş ve güncellenmiş bir çalışmasıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin bir önceki üyelerinden anayasa hukuku hocası Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın belirttiği gibi bu kitap, “Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerinin genetik sürecini ilgilendiren ana metinleri toplu halde bir araya getiren bir başvuru kitabıdır.”

Bu kitap 1876 tarihli “Kanuni Esasi”, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının maddelerinin ele alınmasından oluşuyor. 

Bu kitapta yürürlükte bulunan 1982 Anayasası’nın her maddesinin altında,  1876 Kanun-i Esasi’den başlayarak günümüze kadar geçmiş tüm anayasaların ilgili maddeleri tarih sırasıyla verilmiştir. 

ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR

Türkiye’de anayasacılığın 200 yılı bulan geçmişi vardır.

Anayasa üzerinde çalışacak olanlar bu kitapta geçmiş tüm anayasa düzenlemelerini ve ilgili maddeleri görebilmek olanağını yakalamış oluyor. 

Anayasa hukukçuları, milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, tüm yargıçlar, tüm anayasa hukuku öğrencileri için çok değerli bir kaynak kitap yaratılmıştır. 

Değerli sınıf arkadaşım, değerli dost, Prof. Dr. Rona Aybay ve genç hukukçu Dr. Ahmet Yağlı’yı böylesi bilimsel metodolojik bir çalışmayı ortaya koydukları için kutluyorum. 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kırılgan siyaset 4 Nisan 2021