Gerçekten şeffaflık istiyor musunuz?

27 Kasım 2020 Cuma

İktidarın yalan söylediğini zaten en baştan beri biliyorsunuz.

Aslında hiçbir şey gizli değil, her şey hep ortada.

Türk Tabipleri Birliği avaz avaz uyarıyor.

Tüm dünyanın başına gelenler belli ki bizim de başımıza hızla geliyor.

İletişimin sınırsız gücü ve bilginin paylaşılma hızı bu denli yüksekken...

Dünyada olup biten bu kadar net görülürken...

Hastalığın seyri ve etkileri alenen böylesine ortadayken...

Salgın yüzünden yaşanan trajedilerin çemberi daralırken...

Açıklanan verilerin doğru veriler olmadığını basit bir bakkal hesabı yapabilen herkesin anlayabileceği şu zamanda...

Bu ülkede dünyanın dört bir yanında yaşanandan daha sakin bir salgın yaşanıyor olmasının imkânsızlığı tartışılır bir mesele değil.

Burada tartışılır olan tek şey var.

Siz neden iktidara hâlâ güvenmek istiyorsunuz?

İşlemediğini alenen gördüğünüz bu sözde demokrasiden, olmayan adaletten, canınıza kasteden sistemden medet umuyorsunuz?

Son yılların siyaseti

Polis ve jandarma saldırısına uğrayan madenciler...

Yasaklanan kadın eylemleri...

Yok edilmek istenen LGBTİ hareketi...

Üstü örtülmek istenen çocuk tecavüzleri...

İçerideki gazeteciler, aydınlar...

Ülkeden kaçmak zorunda kalanlar...

Talimatlarla görülen davalar...

Başıboş bırakılmış tarikatlar...

Dinselleştirilmiş eğitim sistemi...

İçi boşaltılan bir ülke kasası...

Önüne geçilmek istenmeyen bir beyin göçü...

Hepsi ama hepsi en şeffaf haliyle gözünüzün önünde şu son birkaç yılda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’nın tarafsızlık ilkesinin alenen çiğnenmesini ve başkanlık sisteminin ortaya çıkardığı çelişkili durumun görmezden gelinmesini sineye çeken bir halkın;

Açıklanmayan ya da yanlış açıklanan sağlık verilerini de sineye çekeceğinden...

Yaptığı ve yapacağı hiçbir hukuksuzluğun kendisini yerinden etmeyeceğinden...

Ülkeyi bir krallık gibi kelle alıp kelle vererek yönetebileceğinden...

Ve yaptığı kasıtlı ya da kasıtsız hiçbir yanlışın hesabını hiçbir zaman vermeyeceğinden emin olan bir iktidara 18 yıldır katlanıyorsunuz.

Hazır mısınız tüm gerçeklerle yüzleşmeye?

Bir düşünün...

Bu devletin, bu iktidarın, bu bakanların, bu milletvekillerinin, bu sorumluların gerçekten... ama gerçekten şeffaf olmasını istiyor musunuz?

Hazır mısınız tüm gerçeklerle yüzleşmeye?

Niyetlerin pusulasını görmeye?

Seçtiğinizi sandığınız bu iktidarı aslında seçmediğinizi...

Sizi temsil ettiğini düşündüğünüz muhalefetin aslen neyi temsil ettiğini...

Başınıza gelenin gerçekte ne olduğunu...

Öğrenmeye bu kadar hevesli misiniz sahiden?

18 yıldır sizden saklanan şeylerin hiçbirini fark etmediniz mi?

Gerçek niyetini ilk günden beri gizleyenleri deşifre edenlere kulak asmayan siz değil miydiniz?

Böylesine şeffaf bir tehlikenin farkına varmakta... hatırlayın... neden bu kadar geciktiniz?

Başınıza gelenler ve gelecekler bu kadar şeffafken verdiğiniz tepkilerin cılızlığından cesaretlenen o iktidar;

Tabii ki rakamları istediği zamana kadar, istediği gibi sizden saklar.

Bu ülkenin, başına gelenleri doğru anlamlandırmamak konusundaki ısrarında neye güvendiği belirsiz...

Ama iktidarın neye güvendiği aşikâr.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yanık saraylar 4 Ağustos 2021
Patron çıldırdı 30 Temmuz 2021
Vatandaşın evi 23 Temmuz 2021
Mültecinin evi 21 Temmuz 2021