Öner Yağcı

‘Cesaret ve aklın gücü…’

01 Ocak 2022 Cumartesi

Yeni yıl kavramını biz insanlar var etmiş, 31 Aralık gecesi yeni bir zamana giriyoruz demişiz. 

Hep bir şeyler arayan insanlar mademki yeni yıl diye dillendirmiş, kabulümüzdür. İnsani olan hiçbir şey bize yabancı değildir çünkü. 

Bu, hem bireysel hem toplumsal yaşamda umutları yenilemenin, iyimserliği çoğaltmanın, acıları def etmenin, zulmü alt etmenin, güç toplayıp yeni savaşımlara hazırlanmanın bir yöntemi belki. 

İnsana yakışan yeni arayışlarla çoğalmak...

İNSANLAŞMAYA YÜRÜMEK

“Yok edin insanın insana kulluğunu” diyen Nâzım Hikmet, “Yürüyenin önünde durulmaz” dizesiyle uyarmış kimilerini. 

Sömürüden, ezilmekten, köleleştirilmekten, mutsuzluktan kurtulmanın, eşitliğin yollarını aramış insanlık. 

Yetmemiş. Gılgameş’in ölümsüzlük yolculuğu, Prometheus’un “ateşi çalma”sıyla, Aristonikos’un, Spartaküs’ün başkaldırısıyla başlayan bir savaşım süreciyle destanlaşan bir sevdayı sahiplenmiş.

Nardoğan, Noel, Rönesans, ütopyalar da insanlığın bu arayışının adları, Paris Komünü, Fransız Devrimi, Sovyet Devrimi, Cumhuriyetimiz de. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün, ufukta güneşin doğduğunu nasıl görüyorsam, uzakta bütün Doğu uluslarının uyanışını da öyle görüyorum” diyen ütopyasının Afrika, Asya, Latin Amerika’da yankısını bulması da.

Umudun hayalle bütünleşmesidir bu.

İNSANA YAKIŞAN

Yeniden doğuş bayramıdır her yeni yıl. Güneşin yeniden doğuşudur, gündüzün geceyi, aydınlığın karanlığı yenmesidir. Hayat ağacının donanmasıdır ışıkla, renkle, çiçekle, umutla...

Bize yabancı olan bağnazlıktır, horgörüdür, sevgisizliktir, umutsuzluktur yani insanlaşma kavgasının dışında olmaktır...

Öyleyse diyelim: Amansız bir insanlaşma savaşımının verildiği toprağımızda, yeni yılda sevgiyle ve güzellikle, eskimeyen dostlukla ve aydınlıkla, nice özgürlükle ve umutla dolsun her günü “insan” olanın. Sağlıklı ve güçlü olsun, onurla ve yaşama sevinciyle dolsun “insan”...

UMUT: İNSANA YAKIŞAN ONURLU SÖZCÜK

Yaşamak bir sorumluluksa onun güzelliklerini aramak, kötülüklerini yok etmek de bir görevdir. Her şeye karşın iyimser olmak, insan olmanın gereğidir.

Her yeni yıl, her insan olmaya çalışanın kendisini insan kılacak erdemleri arayışıyla doludur. 

Umut, umut, umut... Büyük düşlerle beslenen, büyüyen umut. İnsana yakışan onurlu sözcük 2022’de insanlıkla buluşsun artık... 2022, insan arayışı umuduna güç katsın ki insan olmanın anlamı ve tadıyla yaşayalım. Yetsin binlerce yıllık kullaştırma, köleleştirme, savaşlar, zalimlikler...

Che’nin sözüyle yeter ki “Gerçekçi ol, olanaksızı iste!”

HER ŞEY İNSANIN ELİNDE

İnsanlaşma sevdasının sıkıntılarını aşarak yeni yılda sevgiler, güzellikler, dostluklar, aydınlıklar, umutlar dolsun her günümüze...

2022, insanlaşma arayışının güzellikleriyle sarsın...

İnsan olmak için uğraşanların insanlık aşkıyla dolarak yaşamlarını sürdürmeleri umuduyla yeni yıl hepimize yeni umutlar, yeni hoşluklar getirsin...

Ki insanın düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye başlaması, sömürüden, ezilmekten, köleleştirilmekten, mutsuzluktan kurtulmanın, eşitliğin yollarını bulması kaçınılmazdır.

***

“Dirliğim düzenim dermanım canım / Solum sol tarafım imanım dinim / Benim beyaz unum ak güvercinim, / Bilirim bilirim kardeş gelen gündedir, gelen gündedir...”

Cumhuriyet’in “Tehlikenin farkında mısınız?” çığlığını unutmadan elbette!

Örnek olsun: Boğaziçi direniyor, Şili direniyor “cesaret ve aklın gücüyle...”


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çağdaş efsane olmak 21 Mayıs 2022
Dil, geleceğimizdir 30 Nisan 2022