Gecenin en karanlık anı...

14 Ocak 2024 Pazar

‘2024'te otomotiv endüstrisinin karşılaştığı ve karşılacağı 'ceza'lar ile bu uygulamalarla gelecekte arabaların nasıl şekilleneceğini ve daha önce yaşanılan süreçlerin nasıl tekrar edebileceğini bir sonraki yazımda paylaşacağım...’’

Son yazımın son paragrafını böyle noktaladım. Ve artık dünden bugüne değil bugünden yarına olacak gelişmeler ile otomotiv sektrörünün dönüşümüne ışık tutacağız.

Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktasının yaşandığı Fransa'da ihtilal ile mutlak monarşinin yerini cumhuriyet alırken küresel sermayenin yaşama kültürünü değiştirip insanlığı varoluşunun dışına iterek oluşturduğu yeni belleğinin yıkılışı ise her zamankinden daha yakın. Gelecek adına küresel sermayenin hegemonyasından çıkmaya ‘’elitlerin’’ kurguladığı düzenin yıkılmasına belki de bir çeyrek yüzyıldan az kaldı. Paranın insan yaşamındaki ağırlığı ve mutluluğa sağladığı katkı üzerine sistematik olarak bilinçaltına işlenen düşüncelerle sermayenin geniş kitleleri sağarak kurduğu hükümdarlık, teknolojideki gelişmelerle bilginin kolay yayılabilmesi nedeniyle doğasındaki tiksindiriciliği artık kabına sığdıramıyor.

Ahlaki değerlerden hiç olmadığı kadar uzak olan sermayenin yarattığı elitlerin hedonist sapıklıkları ile Manhunt’’, ‘pedofili’’ vb. nice sapkınlıkların ortaya saçılması yeni bir düzenin doğmaya olan yakınlığını açığa vuruyor. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır’’ Victor Hugo

***

Fransa 2024 itibarıyla yaratılan algılarla yine amacından uzaklaşan bir nesneyi; otomobilleri tekrar amacına uygun şekle bürünmeye zorluyor ve umut verici olansa bu işe artık bir yerden başlanıyor oluşu.

Ekonomide para her zaman kümülatif olarak çoğalır. Doğuştan miras yolu ile zengin olarak tanımlanmayan kimselerin doğuştan zengin olanlarla rekabet etmesi güçtür. Zengin olanlar mallarını daha kolay bir şekilde çoğaltabilirler. Ayrıca örneğin giyecek hiçbir şeyi olmayan biri ile çok fazla giysisi olan bir kimse için yeni bir giysi aynı şekilde ihtiyaç değildir. Hem ihtiyaçlar arasındaki fark hem de malın kümülatif çoğalması nedeniyle yöneticilerin uyguladıkları vergiyi farklı oranlarda uygulaması gerekir. Ayrıca parabolik olarak artan zenginlik nedeniyle vergilendirmeler de parabolik şekilde artmalıdır.

Fransa’nın bugün yaptığı ise bu düşünceye paralellik göstermektedir.

***

Fransa artık CO2 salınımı yüksek olan araçlardan 60 bin Euro’ya yani 2 milyon liraya kadar vergi alacağını açıkladı.

Ayrıca ağırlığı 1.600 ila 1.799 arasında olan araçların sahiplerinden, fazla ağırlığın her kilosu için 10 Euro, ağırlığı 1,800 ile 1,899 arasında olan araçlar için kg başına 15 Euro, 1.900 ila 1.999 kg arasındaysa, 20 Euro/kg ve 2.000 ila 2.099 kg arasındaki otomobiller için 25 Euro/kg, 2.100 kilogramın üzerinde olanlar içinse fazla’’ kilo başına 30 Euro alacak.

Günümüzde araç ağırlıkları ise 3600 kilograma kadar ulaşıyor, pek çok lüks SUV ise 2500 kg civarında bir ağırlığa sahip. Yeni kurulan düzende bu vergilerin artacağına ve diğer ülkelere de yayılacağına kuşku yok.

Zenginliğin beraberinde getirdiği lüks merakı ve zirveye tırmanış süreci dünya toplumlarında zengin düşmanlığını körükledi. Hükmetme konusundaki arzu ve bu düşüncedeki grupların dünya nüfusu üzerine beslendiği öjenik’’ düşüncülerle hareket etmesinin günden güne daha fazla insan tarafından fark edilmesi artık ülkeleri harekete geçirmeye başlıyor.

Şüphecilik ile daha fazla sorgulayan dünya çevreci’’ olarak lanse edilen elektrikli araçların dahi bugünlerde sorguluyor. Bunun son örneği İngiltere’de görüldü. Lüks ve büyük bir elektrikli SUV iklim aktivistlerince tıpkı içten yanmalı diğer bazı otomobiller gibi hedef alındı.

Nedeniyse çok açık: İhtiyaç yok.

Bu otomobiller ve bunlarla aynı perspektifle ortaya çıkan ürünler artık yeni dünya düzeninde istenmiyor. Geniş halk kitleleri Fransa'da dinlenmeye başladı. 4 Şubat'ta da SUV'lardan Paris'te daha çok otopark ücreti alınıp alınmayacağı halk oylamasına sunulacak.

Mikro otomobiller, basit tasarımlar yükselişe geçiyor. Otomotivde diğer herşeyde olacağı gibi işlevsellik ve tasarruf zamanı başlıyor.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları