İhanet mi Teslimiyet mi?

25 Mayıs 2015 Pazartesi

Anayasa Mahkemesi seçimlerin arifesinde kararını açıkladı.
Yüksek Mahkeme, AKP’nin bir gece yarısı, sessiz sedasız çıkardığı petrol yasasıyla ilgili CHP’li milletvekillerinin iptal istemini reddetti.
Ülkenin geleceğini ilgilendiren bu tarihi karar, geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece çok önemli ulusal varlıklarımızdan birisi daha küresel güçlere açıldı.
Türkiye’nin fabrikalarını, kamu kuruluşlarını, limanlarını, bankalarını iktidarları boyunca özelleştiren, yandaşlarına ve yabancılara satanlar, ülkeye çok büyük bir darbe daha vurmuş oldu.
Bundan böyle dileyen ülkeler, küresel petrol şirketleri ve dev petrol tekelleri, Türkiye’deki tüm arama lisanslarına tek başına sahip olabilecek.
Ülkenin payı, yüzde 2’lere kadar düşecek.
İşgal altındaki Irak’ta bile çıkarılan petrolun üçte biri devletin elindeydi, anımsatayım.
Bize gelince devletin çıkarlarının temsilcisi konumunda olan TPAO’nun kazanılmış hakları bile ortadan kaldırılıyor, devasa şirketler karşısında rekabet şansı kalmıyor.
Türkiye’nin küresel şirketlere “mülküyle satışıdır” söz konusu olan...
İzmir bürosundan arkadaşımız Hakan Dirik geçen hafta konuyu haberleştirdi. Petrol Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Kul’un yorumu çok açık:
“Yüksek mahkeme kararıyla son engel de ortadan kalkmıştır. Bu, petrolde teslimiyet yasasıdır.”
Haksız mı?
Nihayetinde geçen hafta şeker fabrikaları örneğini verirken “Özelleştirmeye karşı olmak artık ülkede bir ihanet olarak görülecek. Bundan böyle hükümetin özelleştirme politikalarına kim karşı çıkarsa; vatana ihanet etmiş olacak!” diyebilen bir Enerji Bakanı var koltukta...
Enerji, enerji diye bağırırken HES’ler, RES’ler ve nükleer santrallarla insanımızın, doğamızın geleceğini karartan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz...

***

CHP İzmir Bilim Kurulu’nda yer alan enerji uzmanı Salih Ertan’a göre yeni yasa, teslimiyetten de öte “ihanet” niteliğinde.
“Kapitülasyon bile değil, sömürge yasası” yorumları da var bu arada.
Dünyada petrol üreten ülkelerin tümü kendi devlet şirketlerini koruyup, güçlendirirken, AKP “teslimiyet ya da ihanet” sayılan bu yasayı niçin çıkardı?
Sorunun yanıtı için iktidarın ülkeyi küresel yağmacılara açan geçmiş uygulamalarına, özelleştirme kararlarına bakmak yeterlidir sanırım.
Oysa cumhuriyetin kuruluşunun ardından çıkarılan 24.03.1926 tarihli ilk yasada petrol ve bileşiklerinin aranması, çıkarılması ve işletilmesi hakkı, tümüyle T.C. Hükümeti’ne verilmişti.
Ardından 16.03.1954 tarihli yasa değişikliyle yabancı petrol tekellerinin çıkarlarına uygun biçimde “liberal” düzenlemelere gidildi.
1973 yılında çıkarılan ve kamuoyunda “Petrol Reformu Kanunu” olarak bilinen 08.04.1973 tarihli düzenlemede ise bu kez köklü değişikliklere gidilerek, yasa “daha devletçi” bir yapı kazandı.
Şimdiki durum ortada...
Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan yurttaş, oy verirken meseleye bir de buradan baksak, ne dersin?  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yaşasın Cumhuriyet 1 Ocak 2016
Sesler kısılırken... 25 Aralık 2015
Sahipsiz Saip Köyü... 7 Aralık 2015