Sokak köpeklerini hapsetmek ne yasal ne de çözüm!

25 Ağustos 2023 Cuma

Sayın Erdoğan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre belediyeler sokak hayvanlarını aşılatmak, kısırlaştırmak ve bulduğu yere bırakmakla yükümlüdür. Ama siz, 23 Aralık 2021’de belediyelere bu yasaya aykırı talimat verdiniz.

Belediyelerin GEÇİCİ hayvan bakımevleri vardır. Bunları yasaya aykırı olarak KALICI hale getirme girişiminin farkındayız.

O beyanatınızdan sonra sokaklarda hayvan kalmamasını isteyenler harekete geçti. Köpeklerin zehirlenmesini isteyen, bireysel silahlanma çağrısı yapan ve Amerika’da yaşayan bazı Fethullah sevici insanlar, Türkiye’de bu konu üzerinden karışıklık yaratmaya çalıştı, sokakta besleme yapanlara şiddet uygulandı, öldürülenler oldu, bazı olaylar tasarlanarak köpekler isteyerek insanlara saldırtıldı!

Twitter odalarında kuduz hastalığı ile ilgili haberlerin köpürtülmesi gerektiğini söyleyenler, iktidarın kendilerini desteklediğini ifade eden hayvan düşmanları oldu. Tarikatlar ve onlara bağlı medya da bu plana destek verdi. Her kuduz vakasında o bölgedeki sağlıklı sağlıksız tüm hayvanların topluca katledileceğini bildiklerinden bunu gündeme taşıdılar. 

Oysa bu hastalığı önlemenin yolu, titiz bir şekilde aşılama yapmak, ülkeye kaçak girişleri önlemek, pet shopları denetlemek, hayvan bakımevlerinde hijyen kurallarına uymaktır.

Beyanatınızın ardından Çevre Bakanlığı bir yıl önce bir genelge yayımlayarak yasayı genelge ile değiştirmeye çalıştı. Bundan cesaret alan belediye başkanları, köpekleri şiddet uygulayarak toplamaya başladı, toplu katliamlar arttı.

***

Geçen yılın son ayında Tarım Bakanı Vahit Kirişci, başkanlığınızda yapılan bir kabine toplantısından sonra, İstanbul’un pilot bölge seçildiğini, hayvan barınakları için ormanlık alanlarda yerel yönetimlere yer tahsis edileceğini duyurdu!

Ayrıca sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini, “akademisyenlerin, uzmanların görüşleri alınarak bir yol haritasının belirleneceğini” söyledi. İktidardan sadece bakanlıklar ve kurumların katılacağı, STK’ler ve gönüllülerin olmayacağı bilgisi verildi. 

Ancak gördük ki katılımcılar arasında köpeklerin yerini işaretleyerek hedef gösterdiği ve katledilmelerine yol açtığı için kapatılan Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü avukat Devrim Koçak da vardı!

Şimdi yine birkaç gün önce “Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız” dediniz.

Oysa yaptığınız şu: Bir kez daha belediyeleri yasaya uymamaya teşvik ettiniz. Sokak köpeklerini yine hedef haline getirdiniz. Örnek verdiğiniz Konya Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde yaşanan vahşeti tüm dünya gördü. Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde kaydedilen videoları herhalde görmediniz; bakmaya cesaret edilemeyecek görüntüler geliyor her yerden...

***

Anlaşılıyor ki ormanlara devasa hayvan hapishaneleri yaptırılması için bilinçli olarak kaos yaratıldı. Ormanlık alanlara bu şekilde çökülürken muazzam bir rant da oluşacak.

Sorunun kaynağı bellidir: 19 yıldır yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kısırlaştırma yapmayarak hayvan sayısının artmasına yol açan belediyeler suçludur! 1390 belediyenin 237’sinde geçici hayvan bakımevi var. Köpekleri sokaklardan yok etmeyi hedefliyorsanız, ya onları hapsetmek için birçok yerde çok büyük hapishaneler inşa edeceksiniz ya da hayvanlar topluca katledilecek demektir. Talimatınızı yerine getirmenin başka yolu yok çünkü.

İnsancıl ve yasal çözüm de bellidir: Belediyelerin tümünün geçici hayvan bakımevi açmasının zorunlu hale gelmesi, yeterli veteriner hekim istihdam edilmesi, kısırlaştırma seferberliğinin sağlanması, merdiven altı hayvan üretimine caydırıcı cezalar getirilmesi, katalogdan hayvan satışının yasaklanarak yuvalandırmanın bakımevlerinden yapılması, gönüllülerle işbirliği içinde besleme faaliyetlerinin belediyelerce organize edilmesi, saldırganlığa eğilimi olan hayvanların rehabilite edilmesi için uzmanlarla çalışılması, toplumda hayvanlar konusundaki bilincin geliştirilmesi ve medyada kamu spotlarının yayımlanması.

Hemen her konuda eleştirdiğiniz Avrupa’yı “Sokaklarında hayvan yok” diyerek örnek gösterdiniz. Orada da birçok ülkede dehşet verici yöntemler uygulanıyor. Ama örnek alınabilecek olanlarda yazdığım yöntemler sonuç verdi.

Hayvan düşmanlığını kışkırtan herkes, artan şiddetten sorumludur. Devlet kurumları, insanların hayatı gibi, sokak hayvanlarının hayatını da korumak zorundadır. Yasaları uygulamak da devlet başkanının görevidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

‘Eşit yurttaşlık’ 26 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları