Türban ve Çocuklar

19 Ekim 2013 Cumartesi

Türban ve Çocuklar
Türbanlıögretmençocugunasıl
etkiler?
Soruyu,çocukruh saglıgıuzmanı
Prof:Dr.Bahar Gökler yanıtlıyor:
“Özellikleilkokuldaçocuklar,
aileden çok, ögretmenlerinirol
modeli olarakalırlar.Eger kendi
evinde, bu tür bir inanca yönelik
bir giyimtarzıbenimsenmiyorsa,
çocuklarınhangi rol modelinitakip
edecekleri konusunda kafalan
karısacaktır. Bu da ergenlikte,
çocuklann kendi kimlikleriolusurken
HukukçuFikret
ilkiz ileYargıtay’ın
Balyozdavası
ileilgilikararı
konusundaküçükbirsöylesi:
- Yargıtay’ınkararına ne
diyorsunuz?
- Kanunveceza hukukunun
temelilkeleri yanlısdegerlendirilmis.
Delillerivnedijitalkanıtların
degerlendirilmestai,nıkların
dinlenmesi açısındankararkanunave
hukukaaykırı.
- Dosya Yargıtay Ceza Genel
Kurulu’nagidecek. Orada bir
degisiklik bekliyor musunuz?
- BeklemiyorumA.masu önemli:
DosyanınYargıtayCeza Genel
Kurulu’na gitmesi,kararındahaçok
hukukçutarafındantartısılmasına
nedenolmasıaçısındanyararlıdır.
- Deniyor ki, “Bubir siyasidavadır,
siyasiolarakçözülmefidir.”Bu görüse
katılıyormusunuz?
tek tip birmodel üzerinden degil
de, daha özgürce davranabiı’me
olanak/andaha bastan kısıtlanmıs
olacaktır.Ögretmenin dinsel bir
motifiçeren davranıs, görünüm
içinde olması çocuklan ikilemiçinde
bırakacaktır.”
UstaTeyyüp,nasılbir“nesll”
istediginidaha önce açıklamıstı.
Dininevekininebaglıbirgençlik...
Dindedigibellibirmezhep
anlayısı,kmdedigide Cumhuriyet
degerlerinedüsmanlık...
mahkemelerde
görülür.Yargı
bagımsızlıgına inanıyorum.
Dolayısıyslaiyasetençözümherhangi
birsekildeadaletsizligoirtadan
kaldırmazB. uradaönemliolan
hukukençözümilesiyasetinönünü
açmaktır.
- “Yargınınbagımsızlıgına
inanıyorum”derken içten misiniz?
- Kuralolarakyargının
bagımsızlıgıninaanırsınıza,ma
uygulamaygıerçeklestireceoklan
yargınınaktörlerinegüveninizyoksa,
hukukda,yargıda, bagımsızlık da
zatenzedelenmisdemektir.
- Balyozdavası kararı, Yargıtay’da
görülecek olan Ergenekon davası
sonucunu etkiler mi?
- Ozellikletesebbüs
degerlendirmesibakımındanaynı
daire görecegi içinetkiler.

DegismeyenMedya-Iktidar Iliskileri
Bir zamanların oligarklarından
Cem Uzan’ıngeçen günlerde
Taraf gazetesi ile yaptıgı söylesi,
bildigimiz,yıllardıryazdıgımız
medya-iktidar iliskilerinide bir
kez daha fas etti.
Ornegin Cem Uzan, 28
Subat’a verdikleri destek
nedeniyle Mesut Yılmaz
hükümeti döneminde “rüsvet”
olarakAydınDogan’a Petrol
Ofisi’nin,Dinç Bilgin’e de
Etibank’ınverildigini söylüyor.
Oysa, tıpkı Dogan ve
Bilgingrubuna oldugu gibi,
mevcut iktidara yanasma,
Uzan Grubu’na da yaramıstı. Nisan
1998’de Mesut Yılmaz’ınAnasol-D
koalisyonunda,o dönemde Aksam
gazetesine sahip olan Çukurova Grubu
ile birlikte kendisine (Star gazetesi, Star
televizyonu o dönemde Uzan’a aitti)cep
telefonu lisans hakkı toplam 1 milyar
dolara verilmisti.

0 günlerde medya, halka bu satısı
“Devletinkasasına, -o günün kuruyla-
250 trilyonlira girdi” diyeduyurmustu.
Oysa,satısınyapıldıgıertesi gün devlet,
cep telefonlarının lisans hakkının
satısından kazandıgının yaklasık 2.5
katı düzeyinde, yani 600 trilyon liralık
iç borçlanmatahviliçıkarıyordu.Bir
baska deyimle, yine devlet yüksek faizle
trilyonlarca lirayırantiyeye aktarıyordu.
Isinilginçyanı,cep telefonlarınınlisans
hakkını alan ikiholdingin bir ayagı
medyadaydı, diger ayagı bankacılıkta.
Çukurova Grubu, Yapı Kredi Bankası
ile Pamukbank; Uzan Grubu da Imar
Bankası ile Adabank’a sahipti ve
bankalar borçlanma ile yaratılan rantın
büyük bölümünden pay alıyorlardı.
Simdi durum farklımı sanki? Eski tas,
eski hamam... Ikiörnek verelim.
Recep Tayyip Erdogan’a yakınlıgı
ile bilinen Ahmet Çalık’a ait Çalık
Grubu medyada Sabah gazetesine ve
ATVtelevizyon kanalına sahip. Çalık
Grubu, elektrik dagıtım özellestirmeleri
sürecinde YesilırmakDagıtımAS’yi441.5
milyon dolara aldı. Çalık Grubu ayrıca,
AKPmilletvekiVli ahitKiler’inkardesleri
Nahit ve UmitKiler’eait KilerHolding
ilebirlikteArasElektrik’e128.5milyon
dolara sahip oldu.
AKP’yidestekleyen Yeni Safak
gazetesininsahibiAhmetAlbayrak’ın
AlbayrakGrubu’nada, Balıkesir’deki
SEKAfabrikası özellestirme ile 1.1
milyon dolara verildi.Bu satıs davalık
oldu ve iptal edildi. Ancak, AKPbu
yılnisan ayında çıkardıgı bir yasa ile
özellestirme konusunda yargı kararlarının
uygulanıp uygulanmaması yetkisini
Bakanlar Kurulu’naverince SEKA
Albayrak Grubu’nda kaldı.
Dünden bugüne medya-iktidar
iliskilerindehiçbir degisiklikyok. AliVeli
gidiyor, VeliAligeliyor...
Çürümüs bu medya düzeninde de
gazeteci kılıgınagirmis yaratıklar,
siyasilerden bayram harçlıgı dilenebiliyor.


Yazarın Son Yazıları

Yargı Didişmesi 17 Ekim 2020
Kimin Cumhuriyeti? 3 Ekim 2020
İmamın Görevi 26 Eylül 2020
Ekşimiş Sirke Takımı 19 Eylül 2020
Hangi Bağımsızlık? 22 Ağustos 2020
Tutmayın, Uçuyoruz 15 Ağustos 2020
Egemenlerin Yeni Kurgusu 8 Ağustos 2020
AKP Ateşle Oynuyor! 25 Temmuz 2020
Kız Adından Baraj Olmaz 11 Temmuz 2020