Yalnız gençler değil gelecek de risk altında

13 Ağustos 2020 Perşembe

Gençlerin yüzde 70’ten fazlasının salgınla bozulan eğitimi, dünya geleceğini tehdit ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, salgının gençler üzerindeki orantısız etkisi eşitsizlikleri ve tüm neslin üretim potansiyelini azaltan riskleri artırdı.

ILO raporda 267 milyon gencin ne bir işte çalıştığını ne de eğitim gördüğünü açıklamıştı. TÜİK’e göre ülkede gençlerin yüzde 30’u aynı durumda.

Henüz tam olarak etkisi kanıtlanmış olmayan aşı haberleri gelse de koronanın olumsuz etkilerinin çok daha uzun süreceği öngörülüyor. Krizin gençlerin eğitim ve öğretimi üzerinde gösterdiği yıkıcı etkinin yalnız bugünle sınırlı kalmayacağı, alınamayan eğitimi kadar yaşanan diğer olumsuzlukların iş ve üretim biçimlerini ve verimini uzun süre etkileyeceği artık kabul edilmesi gereken bir nokta.

Dünya çapında 64 milyondan fazla işsiz genç ve 145 milyon genç işçi yoksulluk içinde yaşıyor. Gençlerin istihdamı küresel bir sorun olduğu kadar ülkeler için de siyasi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan bir analize göre, pandeminin başlangıcından bu yana okuyan veya çalışmayı işle birleştiren gençlerin yüzde 70’inden fazlası okulların, üniversitelerin ve eğitim merkezlerinin kapanmasından olumsuz etkilendi. Önceki gün yayımlanan “Gençlik ve COVID-19” raporunda işler, eğitim, haklar ve akıl sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Rapora göre, gençlerin yüzde 65’i, sınıftan çevrimiçi ve kilitlenme sırasında uzaktan eğitime geçiş nedeniyle pandeminin başlangıcından bu yana daha az şey öğrendiklerini bildirdi.

Öğrenim ve eğitime devam etme çabalarına rağmen, yarısı çalışmalarının erteleneceğine inanıyordu ve yüzde dokuzu başarısız olabileceklerini düşünüyordu.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayan, internete daha az erişimi olan, ekipman eksikliği ve bazen evde boş yer olmayan gençler için durum daha da kötü oldu.

Gelecek endişesi büyüdü

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, pandeminin, gençlere çok sayıda şok yaşattığına dikkat çekerek “Bu, sadece işlerini ve istihdam olasılıklarını yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitim ve öğretimi bozuyor ve zihinsel sağlıkları üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Bunun olmasına izin veremeyiz ”dedi.

Rapora göre, gençlerin yüzde 38’i gelecekteki kariyer beklentilerinden emin değil ve krizin işgücü piyasasında daha fazla engel oluşturacağına, okuldan işe geçiş sürecini uzatacağına inanıyor. Destek hizmetler ve satış gibi işlerde gençlerin yoğun olarak çalışması, onları salgının başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunlara daha karşı daha savunmasız kıldı. Çalışmaya devam edenlerin yüzde kırk ikisinin gelirleri azaldı.

ILO’ya göre dünya çapında çalışan 178 milyon gencin yüzde 40’ı krizden en fazla etkilenen otel ve restoran sektörlerinde istihdam ediliyordu. Çalışan gençlerin dörtte üçü ise kayıt dışı işlerde çalışıyordu.

Gençlerin yüzde 70’ten fazlasının salgınla bozulan eğitimi, dünya geleceğini tehdit ediyor Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, salgının gençler üzerindeki orantısız etkisi eşitsizlikleri ve tüm neslin üretim potansiyelini azaltan riskleri artırdı.

ILO raporda 267 milyon gencin ne bir işte çalıştığını ne de eğitim gördüğünü açıklamıştı. TÜİK’e göre ülkede gençlerin yüzde 30’u aynı durumda. Yalnız gençler değil gelecek de risk altında 4 4 Pandeminin zihinsel sağlıkları üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekilen raporda ankete katılan gençlerin yüzde 50’sinin muhtemelen anksiyete veya depresyona maruz kaldığını, yüzde 17’nin ise muhtemelen bundan etkilendiğini ortaya koydu.

Acil önlem çağrısı

Rapor, tüm genç neslin istihdam beklentilerinin krizden kalıcı olarak etkilenmesini önlemek için acil, geniş ölçekli müdahale çağrısında bulunuyor.

İşini kaybeden veya çalışma saatlerinde bir azalma yaşayan gençlerin, işgücü piyasasına yeniden entegre edilmesi, gençlerin işsizlik sigortası yardımlarına erişiminin sağlanması ve psikososyal destekten ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik önlemlerin alınması elzem ve öncelikli.

Çünkü salgının gençler üzerindeki orantısız etkisi eşitsizlikleri ve tüm neslin üretim potansiyelini azaltan riskleri artırdı.

Türkiye’de durum kritik

TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 11 milyon 693 bin kişi. 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puanlık artışla yüzde 24.9 oldu.

Ülkedeki işsiz genç sayısı 1 milyon 30 bine yükseldi. İstihdam oranı da 6.8 puan azalarak yüzde 26.6 olarak gerçekleşti. Yani aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8.2 puanlık azalışla yüzde 35.4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.1 puanlık artışla yüzde 29.1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’deki 11.7 milyonluk genç nüfusun 3 milyon 400 bini ne eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor. Çalışan gençlerin sayısı ise 1 milyon 105 bin.


Yazarın Son Yazıları

Uzel’de ekmek nöbeti 17 Eylül 2020
Kayıt da yok destek de 10 Eylül 2020
Okula değil işe 3 Eylül 2020
Ucuz gıda arar olduk 9 Temmuz 2020