Yılmaz Şipal

İnsan Ticareti, ‘Çağdaş Köleler ve Kobaylar’

26 Aralık 2011 Pazartesi
\n

Birleşmiş Milletler her yılın 23 Ağustos gününü,Köle Ticaretinin Yasaklanmasını Anma Günü, 2 Aralık gününü deKölelikle Mücadele Günüolarak saptamış.

\n

Dünyada 18. yüzyılda köle ticaretine karşı tepkiler yoğunlaşınca, 19. yüzyılda İngiltere ve ABDde köle ticaretinin kaldırılması için geniş çapta örgütlenmeler başlamış ve bu eylem sonucu 1833te İngiliz sömürgelerinde kölelik kaldırılmış.

\n

ABDde iseköle ticaretikonusunda güney ve kuzey eyaletleri arasındaki anlaşmazlık iç savaşa dönüşmüş ve 1865te savaş Kuzeylilerin zaferiyle sonuçlanınca, yapılan anayasa değişikliği ile ABD, köleliği kaldırmış.

\n

19. yüzyılda kaldırılanköle pazarlarınınyerini bugün insan pazarlarıalmış ve yasadışı bir insan piyasasıoluşmuş durumda.

\n

Arz ve talep (istek ve sunum) yasasıekonominin en temel yasalarından biri olarak bilinmekte.

\n

Başvuru kaynaklarındaki açıklamalara göre:

\n

Talep (istek) Yasası:Bir mal için olan talep miktarını belirleyen en önemli unsurun o malın fiyatı olduğuna dayanır. Talep yasası o malın satın alıcıları tarafından istenen talep miktarıyla o malın mümkün piyasa fiyatları arasındaki ters yönlü kısmi ilişkiye verilen addır. Bir malın fiyatı arttıkça o mal piyasasında o maldan satın alınmak istenen miktar azalmakta, bir malın fiyatı azaldıkça o maldan alınmak istenen miktar artmaktadır.(…)”

\n

Arz (sunum) Yasası: Bir malın fiyatı ile o malın arzı arasındaki pozitif ilişkiye arz yasası denir. Bir malın fiyatı yükseldikçe üretici firma o malı daha yüksek fiyatlardan satmak ister. Malın fiyatı düştükçe o malı daha düşük fiyatlardan satma eğilimi gösterir. (Vikipedi)

\n

Özet olarak, piyasaya sürülen bir malınmiktarıçoğaldıkça fiyatıdüşmekte, miktarı azaldıkça, fiyatı yükselmekte.

\n

Köleliğin kaldırılmaya başlandığı 19. yüzyılda, dünya nüfusu (1802de) 1 milyar olarak saptanmış. Sanayi Devrimi ile birlikte nüfus artışı, büyük bir hız kazanmış. 1927 yılında 2 milyara, 1961 yılında 3 milyara, 1971de 4 milyara, 1987de 5 milyara ulaşmış...

\n

Bugün dünyadaki insan sayısı 7 (yedi) milyarı aşmış durumda. Her geçen gün önlenemeyen nüfus artışı geri kalmış ülkelerdeinsanı bir mal bir eşya konumuna getirmiştir.

\n

Bunun sonucu olarak dainsan kaçakçılığı piyasasındaki insanekonominin arz ve talep yasasınauyarak, insan sayısıyla orantılı olarak ucuzlamaktadır.

\n

Günümüzde çağdaş kölelikolarak isimlendirilen insan kaçakçılığıyasadışı örgütlenmelerle en hızlı büyüyen ve büyük kazanç sağlayan ticari bir suç sektörüne dönüşmüş durumda.

\n

İnsan ticareti ya da insan kaçakçılığı, büyük kazanç sağlamak için (zorla çalıştırma, (fuhuş, organ ticareti) yapılmakta. Fuhşa zorlanan ya da bunun için satılan kadınların sayısının yılda 700 bin ile 4 milyon arasında olduğu varsayılmakta... Cinsel kölelik düzeninden elde edilen kazançların yılda tahminen 12 milyar dolar olduğu varsayılmakta. Anlaşılan o ki 19. yüzyılda kaldırılan köle pazarlarınınyerini insan pazarlarıalmış durumda.

\n

Bugün dünyada, 400 yıl boyunca yapılan köle ticareti sırasında Afrikadan kaçırılmış olanlardan daha fazla köle olduğu varsayılmakta.

\n

Günümüzdeinsanilaç şirketlerince kobayolarak da kullanılmakta:

\n

Dış Haberler Servisi - Batılı dev ilaç şirketlerinin aralarında Türkiyenin de bulunduğu birçok ülkede insanları kobay olarak kullandıkları ve binlerce insanın bu deneylerde yaşamlarını yitirdikleri iddialarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, son 3 yıl içerisinde Batılı ilaç şirketlerinin yaptıkları deneylerde 893 Türk yaşamını yitirdi. Kurbanların sayısı Güney Korede 2861, Brezilyada 2521, Çinde ise 2520 kişi olarak veriliyor. (…)

\n

Batılı ilaç şirketlerinin insanları kobay olarak kullandığı ülkeler arasında ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri yer almıyor. Gazete, sadece Hindistanda bir yıl içinde gerçekleşen 1600 klinik deneyde 150 bin kişinin para karşılığı ya da tedavi umuduyla kobay olmayı kabul ettiğini yazdı.”(Cumhuriyet 16 Kasım 2011 )

\n\n

Yazarın Son Yazıları

‘Bedava’ Yaşamak 22 Ekim 2012