Elçin Poyrazlar

Gençliğin size hitabesi

07 Ocak 2021 Perşembe

Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegane temeli bağımsızlık, cumhuriyeti korumak ve savunmaksa eğer…

Kendi bağımsızlığımızın, temel özgürlüklerimizin korunması, aydınlık bir gelecek için direnç ve dayanışmayla başlamalı vazifeye.. 

Bizden korktuğunuzu, kuşku duyduğunuzu ve bizi anlamadığınızı biliyoruz. 

Alttan gelecek genç bir dalgayla içinde olduğunuz geminin devrileceğini, cebren ve hile ile tutunduğunuz makam koltuklarınızın sizi o fırtınadan kurtarmayacağını hissediyorsunuz. 

Yüksek öğrenim kurumlarına pişkin siyasi atamalar yaparken, hedefinizin odağında bir türlü kabul edemediğiniz bilim, sanat, kültür ve özgür düşünceyi sıfırlama olduğunun farkındayız. 

Hamlelerinizi protesto eden gençleri evlerinin duvarlarını kırarak gözaltına alıp çıplak arama yapar, üniversite kapılarına kelepçe takar, kampüsleri kolluk kuvvetleriyle doldururken yumuşak karnınızın gençlik olduğunu net biçimde anlıyoruz. 

Çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi için ağızlarının suyu akan siyasetçileri, kadın katillerinin aklanması için ‘kutsal aile’ kurumunu cilalayan fırsatçıları, LGBT+ gruplarını yeryüzünden kazımak için dişlerini bileyen kurtların ensesinde olduğumuzu görüyorsunuz.

İşlerini ellerinden aldığınız, attığınız, hapse gönderdiğiniz, sürgüne kaçmak zorunda bıraktığınız üniversite hocalarının yerine efendilerine bağımlı omurgasız kuklaları doldurarak bize gözdağı verdiğinizi biliyoruz. 

Ülkedeki gençliğin dörtte üçü daha iyi bir yaşam için yurtdışında hayat kurmak isterken, siz geleceksiz, ezik, kindar bir kuşak için cehennem ateşine odun atmayı sürdürüyorsunuz. 

Diplomasız olmanın bir statü kabul edildiği, eğitimlinin, yeteneklinin, çalışmanın aşağılandığı, tüm mevki ve başarının tek bir hanedana bağlandığı bir yönetimde gençlere ekonomik özgürlük diye bir şey olmadığını demirden yumrukla gösteriyorsunuz. 

‘Ya bizim siyasetimiz ya da hiçbir şey’ fanatizmiyle, ayrımcılık, yolsuzluk, hırsızlık, basiretsizlik ve kötülükle bizi yönetme hırsınızın yoğunluğunu berrak biçimde görüyoruz. 

Hayatımızın bütün kalelerini zaptetmek, bütün düşüncelerimizi ele geçirmek, gençliğimizi dağıtmak ve bir kuşağı bilfiil işgal etmek istiyorsunuz. 

Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindesiniz. 

Bizim genç aklımızdan, acil öfkemizden, deli kanımızdan ve sizin çoktan kaybettiğiniz özgürlük sevdamızdan nefret ediyorsunuz. 

Köhne ve yoz elitlerin, bu vatanın gerçek sahipleri gençlere duyduğu o kaynayan nefret..

Yoksulluk ve ezilmişlik içinde harap ve bitap düşmüş olabiliriz. 

Ancak bilin ki bizim muhtaç olduğumuz kudret sizin damarlarınızda bize karşı akan o çoşkun nefrettir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Havuç, sopa ve AB 7 Nisan 2021
Pusu hukuku 22 Mart 2021
Tersine, Beyin Göçü 18 Mart 2021