Elçin Poyrazlar

Yarı insan yarı maymun

15 Eylül 2021 Çarşamba

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Covid’e karşı mRNA aşılarının yarı insan yarı maymun çocuklar doğmasına neden olacağını söyledi geçenlerde. 

Üstelik Erbakan nereye dayandırdığını bilemediğimiz teorilerini biraz daha ilerleterek aşının ‘3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına’ yol açabileceğini hatta insanların bu aşılarla anten gibi kullanılacağını da ileri sürdü. 

Sosyal medyada çoğunlukla alay konusu olan bu sözlerin bilimsel bir dayanağı yok, hiç olmadı.. 

Bilim dünyası ne yazık ki bu tür asılsız teorileri çürütmek için yeterince zaman harcıyor. 

Erbakan'ın sözleri küresel boyutta devam eden bilim ile bilim karşıtlığı arasındaki amansız çatışmanın da yerel yansıması bir bakıma. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 ile mücadelede en büyük sorunlardan biri olarak gördüğü aşı karşıtlığı ve dezenformasyon, insanlığın bu virüse karşı savaşını kaybetmesine yol açabilecek bir tehlike. 

Çünkü Erbakan’ın açıklamalarıyla alay edenler kadar, bu tür hurafelere inananlar da var. 

Aşıyla insanlara çip takılacağı, aşının kısır yaptığı, aşıyla dünya zenginlerinin bizi kontrol etmek istediği, hükümetin kolumuza zehir enjekte ettiği… 

En önemlisi de temelde Covid virüsü diye bir şey olmadığına inananların sayısı azımsanmayacak düzeyde. 

Post-truth olarak tanımlanan hakikat ötesi çağın en büyük siyasi tehdidiyle karşı karşıyayız. 

Bilmek ile inanmak arasındaki kavga. 

Bilimsel buluşların, teknolojinin, tıbbın, uzmanların, doktorların, araştırmacıların somut olarak ulaştığı bilgi ve çözümler değil, bunların kitleleri ikna edip edemediğinin önemli olduğu bir dönem bu. 

‘Düşünüyorum öyleyse varım’ önermesinden ‘Ben inanıyorum öyleyse doğrudur’ iddiasına kayan bir zeminde ayakta kalmaya çalışıyoruz. 

Aşı karşıtlarının bunu küresel bir sağlık meselesi olarak değil, siyasi bir mücadele olarak görmesinin nedenlerinden biri de bu. 

İstanbul Maltepe’de yapılan aşı karşıtları gösterisinde ‘esarete karşı mücadele ile kendi bedenlerini koruma’ iddiası ve hükümete duyulan güvensizlik pankartlara da yansımıştı. 

Bunun benzerleri Batılı ülkelerdeki protestolarda da yaşandı. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şeytana tapan pedofillerle savaştığına inanan QAnon hareketi üyeleri ABD Kongresi’ni basarak ‘devrim’ yapmak istemişti. 

Almanya istihbaratı aşı karşıtlığını, yanlış bilgi ve komplo teorilerini yayan ve geniş çaplı eylemler düzenleyen Querdenker hareketini radikal gruplar kapsamında gözetim altına almak zorunda kaldı.

Bu grupların aşırı sağcı fraksiyonlarla temas içinde olması, devlet sistemine karşı eylemlere girişmesi bir rastlantı değil. 

Aşı karşıtlığı kendine alan ve siyasi sermaye yaratmak isteyen radikal, gerici, köktendinci gruplar için artık ideolojik bir silah. 

Covid salgını iki yıllık bir mesele değil, önümüzdeki yılların en gerçek ve en acil mücadele konusu. 

İnsanlık, bir yanda milyonların canını kurtarmak amacıyla bilimsel ilerleme için mücadele ederken, öte yanda şarlatanlar, yobazlar ve radikallerle de savaşmak zorunda.  

Hurafecilerin yarı maymun yarı insan masalları anlatmasının ardındaki sinsi siyaseti açık etme gerekliliği de cabası.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yarı insan yarı maymun 15 Eylül 2021
Laik Atak 7 Eylül 2021
Tiksindik! 17 Ağustos 2021
Kırmızı Alarm 11 Ağustos 2021
Çay Partisi 3 Ağustos 2021