Özdemir İnce

Türkiye’de milliyetçilikler

20 Temmuz 2021 Salı

Yazıya destursuz başlamayalım: 2021 yılında Türkiye’de milliyetçilik nedir? Ve daha harbisi, neden gerekli ve mümkün mü? Milliyetçilik kaftanı neye ve kime hizmet eder? Ama biraz tarih okuyalım:

***

Anadolu’da kurulan medeniyetler ve devletler: Hititler, Truva (Troya), Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular, Eski Yunan Kolonileri, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Selçuklular, Haçlı Urfa Kontluğu, Haçlı Antakya Prensliği, Kilikya Ermeni Krallığı, Anadolu Beylikleri, Osmanlı İmpatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti.

Anadoluda yaşayan halklar: Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular, Hattiler, Gutlar, Deniz Kavimleri, Akadlar, Asurlar, Luviler, Galyalılar, Pontuslar, Tirenyalılar, İskender İmparatorluğu halkları, Grek kolonileri,  Selefkoslar, Roma İmparatorluğu halkları, Ermeniler, Partlar, Gürcüler, Türkler, Moğollar, Kürtler, Balkan Göçmenleri, Kafkasyalılar, Çerkesler. Veeeee Yeniçerilerin yadsınmaz katkısı!

Dinler: Türkler Anadolu’ya geldiğinde 10 milyona yakın Hıristiyan yaşamaktaydı.

***

Devletler yıkıldı ama halklar yok olup bir yere gitmedi, Anadolu’da oldukları yerde kaldı. Med ve Pers artıkları bu topraklarda kaldı. Osmanlı’yla Balkanlar’a giden nüfus 18. ve 19. yüzyıllarda geri geldi. Onları Müslümanlaşmış Balkanlılar izleyip Anadolu’ya geldi. Çerkes göçlerini de unutmayalım. Toros dağlarındaki köylerde, Çerkes, Ermeni ve Rum dönmesi damatlar vardı.

R.T. Erdoğan, sayma nedenini açıklamadan, günümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan vatandaşların Türk, Kürt, Laz, Roman, Boşnak, Arap, Pomak ve Çerkeslerden (vb.), meydana geldiğini söyler. Buna dayanarak bir örnek verelim.

Kendilerini Türk kabul eden bir kadın ile erkeğin gen olarak kökleri:

-KADININ KÖKLERİ (Yüzde olarak):

Avrupa (100) 

Güney Avrupa (69.60): Arnavut (24.35), İberyalı (18.71), Grek (18.10) İspanyol (5.54), İtalyan (2.90)

Doğu Avrupa (24.20): Balkar (7.28), Kabartay (7.28), Kumuk (5.64), Kuzey Osetya (3.65)         

Kuzey Avrupa (3.33): Norveç (3.33)

Orta Avrupa (2.87): Macar (1.46), Alman (1.41).

 -ERKEĞİN KÖKLERİ (yüzde olarak):

Avrupa (58.84):

Doğu Avrupa (55.47): Balkar (22.31), Kuzey Osetya (8.14), Kabartay (7.21), Çerkes (5.36), Kumuk (4.54), Mordovya (4.50), Gürcü (3.41)

Güney Avrupa (3.37): Grek (3.37)

Asya (41.16): Batı Asya (41.16), Azerbaycan (20.20), Lübnan (16.90), Arap/İsrail (2.70), Ermeni (1.35).

***

Memleketimizde bu işleri çok iyi bilen ama nedense susan bilim adamları vardır. Onlar sustuğu ya da ben duymadığım için bu yazıyı yazıyorum. Bilime göre ırk ya da “saf ırk” diye bir şey yok. Nazilerden sonra ırkçılık ya da saf ırkçılık peşine düşenlere enayi denir. Dolayısıyla imparatorlukların yıkılması, ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan milliyetçilikleri de ırka, soya, kökene, etnisiteye dayandırmak da cehalet sınıfına girer. Sovyetlerin yıkılmasından sonra etnisitelerin ortaya çıkıp şirinleşmesine bakmayın, emperyalizmin işidir.

***

Kısacası, bir adı da Kavimler Kapısı olan bu memlekette ırka, kökene, etnisiteye dayalı milliyetçilikler yapmak saçma ve gülünç olur. Adama “Git, gen haritanı getir” derler. Gen raporunun sonuçlarına dayanamayanlar olur. Genetik bilimine göre Türk geni, Kürt geni,

Laz geni var mı? Bunu yanıtlamak bana düşmez. Ama Türk kavramını gen grubuna göre değil, dille tanımlıyorlar. Tarih içinde Türkçe konuşanları Türk kavmi olarak adlandırılıyor. Orta Asya Türki halklarıyla akrabalığımız gen türlerinden çok, dil ortaklığından kaynaklanmaktadır. Aidiyette tek geçerli kanıt artık dildir. O da yüzde yüz müdür, vallahi bilmiyorum. Bir bilene sorun!

***

Benim derdim başka! Türkiye nüfusunda kim bilir kaç gen kökeni var. Bu nedenle etnik köken milliyetçiliği yapmak saçmadır. Hepimiz aynı türlü tenceresindeyiz!

Milliyetçilik, vatandaşlık bilincine dayanmadan hastalıklarından kurtulamaz. Bu bilince dayanmayan milliyetçilik görme ve duyma yeteneğini yitirir. 

Günümüzde ille “milliyetçi” olmak isteyen varsa, o “milliyetçilik” ancak “Vatandaşlık ve Cumhuriyet Milliyetçiliği” olabilir.

Cumhuriyet Milliyetçisi, son günlerin deyişiyle, Türkiye’nin malı, mülkü, parası üzerine çökmez. Çökülmesine izin vermez... 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Karnı tok Alev Alatlı 14 Eylül 2021