Kanla kazanılan lafla satılmaz!

31 Ağustos 2021 Salı

Sevgili okurlarım, aşağıdaki yazı Atatürk ve Atatürkçülük karşıtlarına karşı bir yanıt olarak yazılmıştır.

***

30 Ağustos Zaferi kanla kazanılmıştır…

Lafla satılamaz!

***

30 Ağustos Zaferi, yok edilmek istenen bir devletin, bir toplumun, bir ulusun varlık savaşıdır…

Kendi iktidarlarının devamını “beka” sorunu diye niteleyenlerin safsatalarına kurban edilemez.

***

30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve sınırlarını uluslararası topluma zorla, savaşarak, ölerek dikte ettirmiştir…

Ülkenin bağımsızlığından ve sınırlarından, kişisel siyasal hırslar uğruna, para karşılığında fedakârlık yapılamaz.

***

30 Ağustos Zaferi ortaçağa karşı kazanılmıştır…

Türkiye ortaçağ karanlığına geri döndürülemez!

***

30 Ağustos Zaferi sömürüye ve haksızlığa karşı kazanılmıştır…

Sömürgeci ve haksız baskılarla yok edilemez!

***

30 Ağustos Zaferi insanlığın evrim çizgisine uygun bir felsefeye dayanarak kazanılmıştır…

İnsanlığın evrimini Türkiye’de geri götürmek isteyenler tarafından tersine çevrilemez!

***

30 Ağustos Zaferi kilisenin egemenliğine karşı başkaldırış ile başlayan Aydınlanma Devrimi’nin ışığında onun yol göstericiliğiyle kazanılmıştır…

Batı’nın Emperyalizmi ve Yeniemperyalizmi ile geri çevrilemez!

***

30 Ağustos Zaferi, insanlığın temel değeri olan özgürlük adına kazanılmıştır…

Kişisel iktidar hırslarına kurban edilemez!

***

Sevgili okurlarım, bu sabah Fazıl Say’ın bir bestesi ile gözlerimi açtım:

Şehitler, “Kuva-yı Milliye Şehitleri” (Nâzım Oratoryosu, 13. Bölüm ŞEHİTLER) adlı bu MUHTEŞEM eserin sözleri (Nâzım’ın dizeleri) şöyle:

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Mezardan çıkmanın vaktidir

Mezardan çıkmanın vaktidir

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Mezardan çıkmanın vaktidir

Mezardan çıkmanın vaktidir

Aydın’da, Antep’te vurulup da düşenler

Aydın’da, Antep’te vurulup da düşenler

Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz

Aydın’da, Antep’te vurulup düşenler

Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz

Yatarsınız al kanlar içinde

Şehitler

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Siz toprak altında derin uykudayken

Siz toprak altında derin uykudayken

Düşmanı çağırdılar

Satıldık, uyanın

Düşmanı çağırdılar

Satıldık, uyanın

Satıldık, uyanın

Satıldık, uyanın

Satıldık, uyanın

Satıldık, uyanın

Biz toprak üstünde derin uykulardayız

Biz toprak üstünde derin uykulardayız

Uyandırın bizi

Uyandırın bizi

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri

Mezardan çıkmanın vaktidir

Mezardan çıkmanın vaktidir

(1959)

***

Müziği tüylerimi diken diken etmiş ve beni İstiklal Savaşı günlerine götürmüştü…

Sözleri, beni yeniden bugünlere getirdi ve ağlattı!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları