Köksal Özbek

Bize Göre

04 Aralık 2013 Çarşamba

Birbirleriyle ilgisiz sanılsa bile, birçok olay bağlantı içindedir ve süreç zinciri yaratır. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz:
Aziz Yıldırım, 1998’de başkan seçilmeseydi, 2011’de hapis yatmazdı.”
Yorumumuzu, yakın bir aşamadan başlatalım.
Geçenlerde yapılan seçimli genel kurul, Aziz Yıldırım’ın zaferiyle sonuçlandı; rakip adayla arasındaki fark, rekor düzeyindeydi. Bu durum, üyelerin başkanlarına sahip çıkarak, camia olarak aynı görüşte olduklarını belirtme işlemiydi. Zaten, taraftar da maçlarda aynı fikirde olduklarını beyan eden tezahüratları yinelemektedirler.
Hemen peşinden komplo teorileri ve ilgililerin bir bölümünün beyanları uçuştu.
Aziz Yıldırım’la
ilgili mahkeme kararının Yargıtay’daki görüşmesi hızlı şekilde yapılacakmış. Öte yandan, hükümet yanlısı bir kısım ilgililer, Yargıtay kararının, yerel seçimlerden sonraya kalmasını arzu ediyorlarmış. Hiç kuşku yok ki gerçeğin açıklanmasının zamanlaması yapılamaz. Fenerbahçelilere göre gerçek şudur: Aziz Yıldırım suçsuzdur. Şike yapmaz; maddi veya manevi çıkar gözeterek ferdi veya örgütlü eylemde bulunmaz; yasalara aykırı davranışlara yeltenmez. Kimler ve hangi çevreler uğraşıyor ve devirmeye çalışıyorsa, yirmi beş milyon Fenerbahçeli ve onlara inanan dost toplulukları, kenetlenmeye devam edecek ve haksız hücumlara direnecektir.
Yargıya saygımız sonsuzdur. Hukuk gözüyle de haklılığımızın belirlenmesi, en içten dileğimizdir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Suikast Girişimi 12 Nisan 2015
Yetiş Ey Futbol! 10 Ocak 2014
Bize Göre 4 Aralık 2013
Selçuk Yula 3 Ekim 2013
Selçuk Yula 8 Ağustos 2013