Olaylar Ve Görüşler

Muhalefete sesleniş - Prof. Dr. Nur Keyder

24 Ekim 2023 Salı

Mayıs 2023 seçimlerinde seçmen iktidarı AKP’ye verdi. Önümüzde Mart 2024 yerel seçimleri var.

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Ekonomi alanında; yüksek borç, borçlanmada güçlük, artan yoksulluk, üretimde darboğazlar, yüksek enflasyon, ekonomi çarkını döndürmede gereken tasarrufun alt gelir gruplarından beklenmesi, devlet katında israfın devamı, ülke için hayati önem taşıyan fabrika ve işletmelerin yabancılara satışı, varlık fonuna geçirilen şirketlerin bazılarının denetim eksikliği sonucu büyük zarar kaydetmeleri, köprü, yol, hastane, havaalanı yapımında çıkarılan yüksek maliyetler ve gerçekdışı taahhütler nedeniyle önümüzdeki yılların bir anlamda ipotek altına alınması, görülen olumsuz gelişmelerden bazıları.

BİLİMDEN UZAKLAŞMAK

Sosyal boyutta ise Atatürk’ün büyük mücadelelerle elde ettiği kazanımların bir bir yitirilmesi çok üzücü. Örneğin, bilimden giderek uzaklaşarak, din olgusunun ağırlığının arttığı bir yönetim ve eğitim sistemi, kadının toplumda giderek itibarsızlaştırılması, demokrasi, özgürlük, yargı bağımsızlığı, laiklik gibi kavramlara gereken saygının gösterilmemesi, işe alımlarda liyakatin göz ardı edilmesi, cemaat ve tarikatların etki alanlarının genişlemesi gibi. Ayrıca, ülkede göçmen sorunu giderek büyümekte, demografik yapı hızla değişmekte.

EKONOMİNİN GİDİŞATI

Yabancıların gayrimenkul ve toprak satın almalarına izin verilmekte ve bu yolla yabancılar seçmen statüsü kazanmakta. Önümüzdeki yıllarda göçmen nüfusundaki görülen hızlı artış, siyasi boyutta da istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Merkez Bankası’nın, izlenen yanlış ekonomi politikalar sonucu ortaya çıkan TL’nin değer kaybı, aşırı dolarizasyon, yüksek enflasyon olgularını düzeltme çabaları, henüz etkisini gösteremedi. Politika faizinin yüzde 30’a çıkarılması, enflasyonun yüzde 60’larda seyrettiği bir ortamda doğal olarak etkisiz kaldı. Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasından çıkış hayli zor olacak. TL’ye dönen KKM’lere çok yüksek faiz verilmesi gereği, bankaları zor duruma düşürmekte.

DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞLERİ

Türkiye bu karanlığın içinde yolunu bulmak için çırpınırken gerek iktidara gerek muhalefete çok iş düşüyor. Biz vatandaşların yapabileceği fazla bir şey yok. Zaten konuşmaktan ve yazmaktan korkan bir toplum haline geldik. Demokrasi, özgürlük, yargı bağımsızlığı için uzun soluklu “yürüyüşler” düzenleniyor ancak bunların etkisi yok denecek kadar az.

TÜRKİYE’NİN UÇURUMU

An itibarıyla bölünmüş bir muhalefet ve bu nedenle daha da güçlenmiş bir iktidar var. Muhalefetteki partilerin her birinin yerel seçimlerde kendi adayını çıkarıp seçmen nezdinde gerçek ağırlığını görmek istemesi en doğal hakkı.

Muhalefet partilerinin çoğu ısrarla bu denemeye soyunacaklarını ifade ediyorlar. Ancak o zaman bu zaman değil. Ülke bu kadar zor durumdayken şahsi veya parti menfaatlerini bir yana bırakıp Türkiye’nin uçurumdan yuvarlanmasını önlemek için ne gerekiyorsa o yapılmalı.

BÜTÜNLÜĞÜ KORUYABİLMELİYİZ

Aday göstermede muhalefet partileri arasında ittifak şart. Aksi halde yerel seçimler de AKP’nin kazanımı ile sonuçlanacaktır. Tüm vatanını seven insanlar, iktidarda olsun, muhalefette olsun, Türkiye’nin bekası ve bütünlüğünü koruyabilmesi için gerekeni yapmalıdır.

Sayın siyasetçiler, dileriz verdiğiniz kararlarda vatan-millet sevgisi ve sağduyu hâkim olur.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları