Terörün çeşitleri

25 Temmuz 2015 Cumartesi

Kimlerine göre terörün dini, dili, ırkı, vatanı yoktur. Nerden gelirse gelsin; amacı, hedefi ne olursa olsun lanetlenmelidir. Nitekim Suruç’taki katliamdan sonra Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ta böyle konuştu. Bu sözler iki türlü yorumlanabilir: İlki: Terör, dinle, dille, ırkla, vatanla ilişkisi bulunmayan kendi başına bir olgudur.
İkincisi ve üstü daha kapalı anlam: Terörist eylem benim dinim, dilim, ırkım, vatanım için de yapılmış olsa, bu onu lanetlememe engel değildir.
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kastı bu anlamlardan hangisi olabilir?
Sanırım ikincisi…
Tayyip Erdoğan katliamın sorumlusu olabileceğini düşündüğü örgütün ya da örgütlerin adını açıkça anmasa da, bu toplu kıyımın dinsel ya da ırksal nedenlerle yapılmış olduğunu ima ediyor ve kınanması gerektiğini belirtiyor…
İyi de, bu sözler, ülkemizde ve bölgemizde yaşanmakta olan alçakça terör cinayetlerinin nedenlerini, nereden kaynaklandığını açıklamadığı gibi, bunu yapmaktan sanki özenle kaçınıyor…

***

İlkel talan, yağma, intikam amaçlı katliamları bir yana bırakacak olursak tarihin tanıdığı en eski terör eylemleri dinsel amaçlı olanlardır.
Ortaçağ Hıristiyan engizisyonu din amaçlı terörün tipik örneğidir.
Müslüman Arap ve Osmanlı tarihi de din amaçlı terörün, katliamların örnekleriyle dolup taşar…
Irksal amaçlı terörizmin en korkunç örnekleri ise, yine yağma, talan vb. amaçlı örnekleri bir yana bırakacak olursak, Nazizmin (Alman ırkçılığının) 20. yüzyılda insanlığa yaşattıklarıdır.

***

Dinsel ve ırksal terörizmin yanı sıra tarihin tanıdığı üçüncü bir terörizm, siyasal, sınıfsal amaçlı olandır.
Bu tür terörizmin yakın tarihteki ilk örneği, Fransız Devriminin zaten bu adla anılan 5 Eylül 1793-28 Temmuz 1794 Jakoben egemenliği dönemidir…
Bu görece olarak kısa sürede, devrim karşıtı olarak suçlanan kişiler ve halk yığınları kitlesel olarak giyotine gönderilmiştir.
1917 Ekim Devrimi öncesi, devrim süreçleri ve sonrası Rusya tarihi de siyasal-sınıfsal amaçlı terörizm bakımından oldukça hareketlidir…
Genel olarak 20 yüzyılda bu amaçlı terörizmin örnekleri saymakla tükenmez.

***

19. yüzyılın ikinci yarısından (bu anlamda bir ilk örnek olarak Rus narodniklerinden) günümüze, siyasal (sınıfsal) amaçlı terörizm, öncelikle ve esas olarak, kişilere yönelik suikastlardır.
Bu tür siyasal-sınıfsal terörist eylemlerin halk yığınlarına, çocuklara, masum insanlara yönelik olanları öyle sanıyorum ki parmakla sayılacak kadar azdır.
Buna karşılık, Rus devrimi süreçlerinden örneklerle sürdürecek olursak, 1905’te halk kitlelerinin pasif bir yürüyüş eyleminin kitlesel kıyımla durdurulması, ardından da 1906-1911 yıllarındaki başbakanlığı döneminde P. Stoliypın’ın muhaliflerine uyguladığı kitlesel ve acımasız yok etme yöntemleri, modern tarihteki devlet terörünün başlıca örnekleri arasında yer almıştır.

***

Ülkemizde, bulunduğumuz bölgede, ABD’de ve Batı Avrupa ülkelerinde bugün uygulanmakta olan terör ise, kimi kez iç içe girmiş olan dinci ve ırkçı terörizmin, teknolojinin sağladığı olanaklardan da yararlanan hortlatılmış biçimidir.
Bu “çağdışı” terörizm, kanla beslenen bir vampir gibi, hasım olduğu tarafın tüm varlığına, bütün değerlerine, hiçbir insanca ölçü gözetmeksin acımasızca saldırır.
Çünkü ırkçılığın ve günümüz gerçeğinde bugünün en büyük tehdidi olan dinciliğin temel düşüncesi (inancı) karşı tarafın hiçbir insanca değere sahip olmadığı, yapılması gereken tek şeyin onun köleleştirilmesi ya da yok edilmesi olduğudur...
Bulunduğumuz bölgede bugün yaşanmakta olan terör gerçeği budur.
Bu terörün arkasında emperyalizmin ve bölgesel uşaklarının bulunduğu apaçık bir gerçektir.
Bu nedenle de terörizmin her çeşidini aynı sepete koyarak yuvarlak sözlerle geçiştirmeye çalışmak, yaşanmakta olan dinci terörizm gerçeğini, yanı sıra da kendi “dincikinci” ve emperyalizm işbirlikçisi kimliğini gizleme çabasıdır...


Yazarın Son Yazıları

Tevfik Fikret'e 23 Kasım 2020
RTÜK nedir? 30 Eylül 2020
Paçavra 23 Eylül 2020
Eylül 2 Eylül 2020
Halk 26 Ağustos 2020
Yetenek ve tutku 12 Ağustos 2020
Başkalarının hikâyesi 5 Ağustos 2020
Ne yazmalı? 29 Temmuz 2020
Melek Çetinkaya 22 Temmuz 2020
Abdülhamit 8 Temmuz 2020