Ardından söylenenler

11 Kasım 2016 Cuma

“Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.” (Fransa Başbakanı Aristide Briand, 1921)
Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.” (İsrail Başbakanı Ben Gurion, 1963)
“Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kuvvetinin esrarı var.” (Charles Townssend, İngiliz Generali, 1922)
“Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.” (İngiltere Başbakanı David Lloyd George)
“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapan Mustafa Kemal, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmıştır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.” (Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos, 1933)
“O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” (Afgan Kralı Emanullah Han)
“Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...” (Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han)
“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır. Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” (ABD Başkanı Franklin Roosevelt)
“Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.” (ABD Başkanı John F. Kennedy)

***

Bu liste Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar daha yüzlerce devlet adamı, yazar, gazeteci, diplomatla uzatılabilir.
Ülkemizin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğü üzerinde tüm dünya liderleri söz birliği ederlerken, “içimizden(!)” birileri gazetelerinde, televizyon kanallarında O’na hayâsızca saldırıyorlar.
Ağızları salyalı bu kudurganları anlayabiliyorum.
Geçmişlerinde O’nun gibi bir önderleri olmamış. Önder olarak belledikleri, biat ettikleri zavallılar tarihin çöplüğüne süpürülmüşler; adları bile hatırlanmıyor.
Her 10 Kasım günü yüz binlerce genç-yaşlı, kadın-erkek, çocuğun Anıtkabir’e koşmasını, ülkenin dört bir yanında milyonların O’nu artan sevgi, saygı ve özlemle anmasını içlerine sindiremiyorlar.
Ne demişler? “İt ürür, kervan yürür!” Sözde liberalinden beyni örümceklenmiş yobazına kadar ellerinden geleni artlarına komasınlar, bu kervan yürüyecek…  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Veda 28 Eylül 2018
Ağlamak 4 Temmuz 2018
Mutlu sona doğru 22 Haziran 2018