Teröristler ‘Dindar’ Değil ‘Dinci’dir!

27 Ocak 2015 Salı

Son Charlie Hebdo olayı, İslam adına teröre başvuranları ve İslam dini ile terör ilişkisini yeniden gündeme getirdi:
Yorumlar genellikle, Müslümanlığın teröre kaynak olarak kullanılamayacağı yönünde ortaya çıktı.
Ama elbette her iki taraftaki fanatikler
de, tam tersini, İslam dininin teröre
kaynaklık edebileceğini savundular.
Ben burada birkaç kez yazdım:
Her din, her ideoloji, ne kadar barışçı olursa olsun, birtakım fanatikler tarafından saptırılarak terörün gerekçesi olarak kullanılabilir...
Bu oyunlara gelmemek, dinler ve ideolojiler arası “nefret söylemine” çanak tutmamak gerekir...
Çünkü teröristlerin amacı bu tür “nefret söylemlerini” yaygınlaştırmaktır.

***

Sanıyorum, dini inançları terör için gerekçe olarak kullanan fanatikleri, en iyi, “dinci” ile “dindar” farkıyla tanımlayabiliriz:
Dinci için siyaset, sadece din açısından önem taşır...
Dindar için siyaset, bağımsızlık, demokrasi, adalet gibi kavramları da içerir.
Dinci, tüm devletin din esaslarına göre örgütlenmesini ister...
Dindar, devletten bireylerin inançlarını korumasını ister.
Dinci, farklı inanç ve düşünce sahiplerinin “katlini vacip görür”...
Dindar için, tüm inanç sahipleri ve hatta inanmayanlar bile saygındır.
Dinci, nefret ve kin doludur...
Dindar, sevgi doludur.
Dinci, katıdır, bağnazdır, peşin yargılıdır...
Dindar, hoşgörülüdür.
Dinci, ne kul, ne insan, ne de vatandaş olarak makbuldür...
Dindar, hem kul, hem insan, hem de vatandaş olarak makbuldür.
Dinci, terörü destekler...
Dindar, teröre karşı çıkar.
HHH
Dini kötüye kullanan, istismar eden politikacılar, sözde “dindarlara”, ama aslında “dincilere” yönelirler...
Kullandıkları “nefret söylemleri” “dindarları” “dinciliğe” teşvik eder...

***

Son günlerde, Cumhuriyet gazetesine din üzerinden yöneltilen iftiralar, hedef göstermeler, din üzerinden nefret söylemleri çok yoğunlaştı...
Ne yazık ki bunlar, devletin en üst düzeyindeki yöneticiler tarafından da çeşitli biçimlerde ifade edildi...
Bunlara destek verenler bilmelidirler ki, hem demokrasimize hem de dinimize, hem de kendilerine büyük bir kötülük yapmaktadırlar!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Azgelişmişlik tuzağı 27 Temmuz 2021