Enver Paşa Tuzağı (2)

07 Ekim 2012 Pazar
\n

\n

Boğazlardan geçen iki Alman zırhlısı Osmanlı bayrağı çekip Karadenizdeki Rus limanlarını bombalayınca; emri veren Alman yanlısı Enver Paşanın gafletiyle Birinci Dünya Savaşına girmiş olduk…”\n

\n

Enver Paşa tuzağı denince, akla gelen ezber bu değil midir?\n

\n

Emperyal güçlerin paylaşım savaşını konu alan Büyük Oyundaki,büyük tuzakaslında çok önceden kurulmuş ve tuzağa yalnız Enver Paşa değil, padişahıyla, şeyhülislamıyla tüm Osmanlı düşmüş… \n

\n

Goeben-Breslau zırhlıları son damla sadece… \n

\n

Dün bu sütunda Peter Hopkirkün İstanbulun Doğusunda Bitmeyen Oyun / On Secret Service East of Constantinopleisimli kitabından bahsetmiştim. Çarpıcı bilgiler içeren kitap oyununve tuzağın19. yüzyıl sonunda kurulduğunu söylüyor. \n

\n

Abdülhamit, isteksizce de olsa, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelmle birlikte arı kovanına el sokuyor ve bodoslamadanBüyük Oyuna müdahil oluyor… \n

\n

‘Deutschland Über Allah!’\n

\n

Tuzak”, burada, Osmanlı hükümdarının kendisine ait olmayan bir Büyük Oyunun içine böyle cümbür cemaat girmesinde… \n

\n

İyi de sultan bu oyunaniye giriyor? \n

\n

Çünkü, Müslüman dostu”, “Müslüman hamisipozuyla yanına yaklaşan II. Wilhelm, hiç kimse yüz vermezken kendisine bol bol yağ çekiyor… \n

\n

Padişaha yağ çekmeyi hakkındagizlice Müslümanlığa geçti”, “gizlice Hacca gitti iddiaları yaymaya dek vardıran ve Hacı Wilhelmlakabıyla anılan Alman İmparatoru; sonra ümmeti tavlamak için 1898de İstanbula geliyor. Buradan Kudüs ve Şama gidiyor. Şamda Selahaddin Eyyubinin mezarı başında övgüler düzüyor. Sağda solda Ben Hıristiyan doğmasaydım, Müslüman olurdum!demeçleri veriyor. \n

\n

Müslümanların kalplerini ve akıllarını fethetmekiçin Osmanlı sultanının altından girip üstünden çıkan Hacı Wilhelm(!) arkadan Abdülhamitten bir cihat çağrısı istiyor.\n

\n

Wilhelmin meselesi bu… \n

\n

Halife, şeyhülislamı aracılığıyla, Büyük Britanya İmparatorluğu, Rusya ile Fransa boyunduruğu altında yaşayan tüm Müslüman halklarıkutsal cihata çağırsın…\n

\n

Cihat; Müslüman tebaası bulunmayan Müslüman dostu Hacı Wilhelmi (!) kapsam dışında tutsun… \n

\n

Ama Asya, Afrika, Hindistan Müslümanlarını Ruslarla İngilizlere karşı kışkırtsın… \n

\n

Hint Müslümanlar, İngilizleri Hindistanı terk etmeye dek zorlasınlar… \n

\n

İngilizlerden boşalan yere de Almanlar geçsin…. \n

\n

Hacı Wilhelmin planı son kertede, Hindistandaki İngiliz sömürge imparatorluğunu devirmek. \n

\n

Sultanın cihadınıWilhelm bunun için istiyor. \n

\n

İngilizler tabii planı duyunca çıldırıyorlar veHacı Wilhelmi, Deutschland Über Allah!diye ti’ye alıp yerden yere vuruyorlar… \n

\n

Müslüman dünya davası\n

\n

Kaiserin stratejisini Hopkirk Bitmeyen Büyük Oyunda;militan İslamın güçlerinin Almanyanın çıkarları için seferber edilerek kullanılması diye özetliyor. \n

\n

İstanbuldaki Alman Büyükelçisi Baron Konrad von Wangenheim dönemin Amerikan Büyükelçisi Morgenthauya bunu; Dostum, bu Müslüman dünyası meselesi, çok büyük iş!” diyerek açıklıyor. \n

\n

Morgenthau sonra bu konuşmayı, Wangenheimi kastederek; Odasında oturmuş, kocaman kara bir Alman purosu tüttürürken, bana Almanyanın fanatik İslam dünyasının tümünü Hıristiyanlara karşı ayaklandırmayı planladığını açıkladıdiyerek not düşüyor… \n

\n

Müslüman dünyanın, emperyalist dava yolunda kullanılması işini, özetle Amerikalılara Almanlar öğretiyor!\n

\n

Berlin; cihatnumarası altında Müslüman asker kullanmaprojesine -hem insan hayatı hem parasal anlamda- ucuz olduğuiçin talip oluyor… \n

\n

Abdülhamit;gizli Müslümanayağına etrafında dönen Wilhelme istediğini veriyor. Ve şeyhülislam, Kaiser için sonunda özel cihat açıyor… \n

\n

Amma velakin Almanya olayları tam punduna getirmeye çalışırken, İstanbulda II. Meşrutiyet ilan ediliyor.Jön Türkhareketiyle kısa süre kontrpiyede kalma korkusu yaşayan Berlin, bu defa Jön Türkler arasında idealist ve iktidarperestlerin çekişmesine odaklanıyor. Kartlarını ikinci kategoride olan Enver Paşadan yana kullanıyor… \n

\n

Babıali Baskını diye bilinen ittihatçı darbesinin ardında Hopkirk, Almanyanın olduğunu söylüyor ve bunu İngiliz Büyükelçisi (Londraya geçtiği) telgrafta darbenin Alman niteliğinedikkat çektidiyerek kayda geçiyor. \n

\n

Sonrası malum… \n

\n

Almanların Büyük Ortadoğu Projesinineşbaşkanı o tarihten itibaren özetle Enver Paşa oluyor!\n

\n

Ne var ki, sözümona cihatla ayaklanan Müslümanlar adres şaşırarak, İngiliz İmparatorluğu yerine Osmanlı’ya baş kaldırıyor!\n

\n

Bu kadar mı tarihten ders alınmaz?\n

\n

Devreye sokulan taktikler bile aynı… \n

\n

İçeriyi dizayn etmekten tutun da Müslüman dünyadavasını kullanmaya kadar… \n

\n

İstanbulun Doğusunda Bitmeyen Oyunu bulup okuyun.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Koronayla dans 18 Haziran 2020
Roma açık şehir 28 Mayıs 2020
Umut, korku ve öfke 21 Mayıs 2020
Nefretin zaferi 17 Mayıs 2020
Yeni virüs sarışın 14 Mayıs 2020
Şalom aleykem 10 Mayıs 2020
Yarın korkusu 3 Mayıs 2020