Eskişehir'deki 'Ergenekon'

14 Ağustos 2013 Çarşamba

Ergenekon kararlarıyla ilgili sayısız yorumda özetle şu söyleniyor: “Önceden alınmış kararlar; zaten bekleniyordu.” Anlamı şu: “Adalet, artık siyasetin isteğine uyuyor...”
Türkiye bu tartışmayla çalkalanırken Eskişehir’den dostumuz, eski İl Kültür Müdürü İbrahim Gerede’den bir ileti geldi. 1 Ağustos’ta Sakarya gazetesindeki “Kesit” köşesinde yayımlanan “Koruyamadığımız Koruma Müdürü” başlıklı yazısını bilgimize sunuyordu.
Ergenekon’daki haksızlığın sadece
Silivri’de değil, kamu yönetiminde de yaşandığını gösteren yazıyı özetleyerek aktarıyorum. Kültürel ve doğal mirasımızın korunmasına yaşamını adamış Eskişehir Koruma Kurulu Müdiresi Hülya Çopuroğlu’na yapılan haksızlığın bir an önce giderilmesini dileyerek…

\n

‘Cumhuriyet 
Kadını’ görevde

\n

“Koruma Kurulu Müdürü Hülya Çopuroğlu, AKP iktidarının ileri sürdüğü sudan bahanelerle müdürlük görevinden alınarak ‘mimar’ unvanıyla Çanakkale Koruma Kurulu’na sürgün edildi.
Ağustos 1995’te ‘bir müdür bir mühür’le çalışmalarına başlayan Eskişehir Koruma Kurulu, bugün ülkemizin en etkili, en başarılı ve en güvenilir kurullarından birisidir. Bu başarıda tartışmasız en büyük pay da ilk ve bugünkü müdürü Hülya Çopuroğlu’na aittir.
Tipik bir ‘işkolik’ olan bu insanın 18 yıldan beri doğru dürüst izin kullanmadan ve sağlığını feda edercesine çalıştığının yakın tanıklarındanım. Bence Hülya Hanım, bugün Türkiye’nin koruma kültürü alanında en birikimli ve en başarılı müdürlerinden (uzmanlarından) birisidir.
Ayrıca Sayın Çopuroğlu, gerek kurul üyeleri, çalışanlar ve gerekse iş takip edenlerle çok iyi diyalog kurabilen bir yönetici, çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır.
Bilindiği gibi ülkemizdeki ‘rant evreleri’yle koruma kurulları arasında her dönemde sorunlar yaşanır. Özellikle ‘korunması gereken yapılara sahip varlıklı yurttaşlar ve hatta yatırımcı kamu kuruluşlarında çalışan işgüzar kamu yöneticileri’ kurul kararlarını pek sevmezler. ama Hülya Hanım’a bu konularda kimse gölge düşürememiştir.
Böyle olmasına rağmen tıpkı ‘kurtla kuzu’ öyküsünde olduğu gibi Çopuroğlu ile ilgili gerçekdışı bir senaryo hazırlanarak ‘Çanakkale’ye sürgün’ edilmiştir. Birkaç yıldır yargı aşamasında olan bu sürgün, son zamanlarda ‘yargının iyice siyasallaşması’ üzerine artık kesinlik kazanmıştır.
AKP iktidarı ‘kültür ve doğa varlıklarımızın korunması’ konusunda gerekli duyarlılığı hiç göstermedi; son yıllardaki yasal değişikliklerle kurulların yetkileri tırpanlandı. Örneğin, ‘doğa varlıkları’ ile ilgili karar yetkisi koruma kurullarından alındı. Bunlarla yetinmeyen AKP iktidarı, Kültür Bakanlığı bünyesindeki ‘korumacı bürokratlar’ı da tek tek temizledi!
İşte, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Hülya Çopuroğlu’nun Çanakkale’ye sürgün edilmesi bu zihniyetin bir sonucudur.
Biz çağdaş Eskişehirliler olarak bilgiyle ve dürüstçe görev yapmakta olan koruma kurulu müdürümüzü koruyamadık.”

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Gürhan Tümer... 3 Ekim 2013