Olaylar Ve Görüşler

Gara Unutulmamalıdır - Cumhur UTKU

21 Şubat 2021 Pazar

Gara, yalnızca Türkiye topraklarının güneyindeki dağların adı değildir artık. Gara, siyasetbilimiyle askerlik ilminin kavuşma noktasının nerede ve nasıl olması gerektiğinin yol göstericisi olmuştur. Çok dersler çıkarılacaktır.

Gara, bize beşinci nesil savaşlarının ne olduğunu hatırlatmıştır. Silahlı terör örgütlerinin cinsi ve özellikleri ne olursa olsun hepsinin asimetrik savaş taktikleri uyguladığı unutulmayacaktır. Onlarla ancak Gayrinizami Kuvvetlere Karşı Harekât (GNKH)” esasları uygulanarak başa çıkılabileceği bilinecektir. Hudut nedir, hudutlar nasıl korunur, hudut ötesindeki tehditler nelerdir ve nasıl bertaraf edilir” soruları, yeni gelişen durumlara ve yeni teknolojilere göre yeniden cevaplanacaktır.

Rehine kurtarma harekâtı görevi verilmiş bir komutanlığa kısıtlamalarının neler olduğu bildirildikten sonra, istediği bütün lojistik desteği ve zamanı vererek inisiyatif sağlanması gerektiği bütün kademelerce bilinecektir. Gara, bize rehine kurtarma harekâtıyla bölgenin düşmandan temizleme harekâtının birlikte yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesini ve bu değerlendirmelerin ancak yetkili askeri karargâhlarda yapılacağını yeniden öğretmiştir.

GARA BİRLEŞTİRMELİ

Geçerli olan devlet sınırları göz öne alındığında, Irak’taki ve Suriye’deki yapay Kürt bölgeleri birleştirilerek yapay Kürdistan devleti kurulmasının Gara dağlarından tamamlanacağı unutulmayacaktır. Saddam Hüseyin’in şimdi harabe olmuş sarayının bulunduğu Gara dağlarında, yıllardır küresel güç istihbarat ajanlarının ve askerlerinin cirit attığı bilinmekteydi ama kamuoyuna da yeniden hatırlatılmış oldu.

Gara devlet aklımızı” başımıza getirecektir.

Komşu devletlerin mevcut üniter yapılarını destekleyen dış politikalar geliştirmedikçe kendi üniter yapımızın da tehlikede olduğu aklımıza gelmiştir. Beka tedbirlerinin, milli güç unsurları dediğimiz kavramların ne demek olduğu tekrar anımsanmıştır. Gara, bu topluma, felaketlerden siyaset üreten siyasetçilerin hırslarına kapılarak görevlerini ve vatan sevdalarını unutabildiklerini öğretmiştir. Siyasette de askerlikte de hamasetten önce akıl ve cesaret gerektiğini öğretmiştir.

Gara birleştirmelidir.

Gara, kin ve garezin bittiği yer olmalıdır. Gara, Türkiye’de iç barışı sağlamalı, Mezopotamya topraklarında ışıklar saçmalı, herkesin kendi topraklarında kendi dilini konuşacağı günleri getirmelidir.

Gara, bozulan devlet dengelerini yeniden toparlayacaktır. TMK’si (teşkilat, malzeme ve kadroları) altüst edilen Türk ordusunu yeniden yapılandıracaktır. Gara, sorumluluklarına bilinçle sahip olmayan ve ulusuna layık olmayan politikacıların ellerini devletten çekmelerini sağlayacaktır.

BİR DAĞDAN FAZLASI

Gara, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yeniden çok acı bir şekilde hatırlatmıştır. Atatürk yolundan şaştığınızda millet olamayacağınızı, halk olamayacağınızı, devlet olamayacağınızı, laik olamayacağınızı, devrimci olamayacağınızı ve Cumhuriyetle kalamayacağınızı yeniden söylemiştir. 

Gara, yalnızca Irak’ın Amedi bölgesinde bir dağın adı değildir.

Gara Dağı’nın baharı çok güzel olur. O dağlarda geçmiş diktatörlerin sarayları, askerlerin karargâhları, gerillaların mağaraları yerine insanlığın çiçek bahçeleri olmalıdır. Gara, artık insanlığın yol göstericisidir.

Gara unutulamaz.

CUMHUR UTKU

E. P. KD. ALBAY


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları