Öner Yağcı

Gâvur Mümin

30 Ekim 2021 Cumartesi

Tarih bilinciyle donanmış bir yurtseverlik, kültürle dokunan bir bilgelik...

Parlayan sevgisinin yarattığı “şövalyelik ruhu”yla Hayatım Kitap diyen Kuvayı Milliyeci bir arşiv ustası…

Atatürk ve Kuvayı Milliye sevgisi hiç eksilmeyen bir çalışkanlık...

Memleketini sahiplenme ve borç ödeme çabasıyla dolu bir ömür…

Güler yüzlü bir ciddiyetin, dirençli bir kararlılığın simgesi...

Dil bilinciyle gelen sevdanın yazma ve konuşma serüveniyle buluşması...

Başarılarla ve ödüllerle dolu elli yılı aşan bir gazetecilik...

Araştırıp gün ışığına çıkararak taçlandırdığı değerlere saygı selamını eksiltmeyen bir değerbilirlik...

Antik İzmir’den günümüze aşkla sarılmanın sonucu, Ege kültürüyle tarihçi, edebiyatçı olarak bütünleşen bir yürekten gelen kitaplar...

O İzmir’i, İzmir onu bağrına bastı. Sokaklara, parklara verilen adıyla, onlarca ödülüyle...

Cumhuriyetin 98. bayramında 76.’sı verilen Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması Ödülü’nü Gâvur Mümin adlı kitabıyla alan 1947 İzmir Karşıyaka doğumlu Yaşar Aksoy’u anlatıyorum.

Yüksek kimya ve endüstri mühendisi. İlk yazısı 19 yaşında, Milli Işık dergisinde (Ekim 1968) Çekoslovakya’nın işgali üzerine yayımlandı. Demokrat İzmir gazetesinde yazmaya Kemalist Devrimin Anlamı (19 Temmuz 1971) ile başladı. Daha sonra Yeni Asır’da sürdürdü yazılarını.

Gazetecilik, hep yol gösterdi ona. Kendi rüzgârını yaratan, fırtına gibi esen, kalemiyle direnen, vicdanının sesini dinleyen bir yazar oldu. Çocukluğundan beri yüreğinde büyüdükçe büyüyen Kuvayı Milliye sevdasına yeni aşklar kattı.

Gazi Paşa’nın Casusu/ Gâvur Mümin’de (Kırmızı Kedi), Kurtuluş Savaşı’nın nice gizli kahramanından biri olan bir Türk subayı Mustafa Mümin Aksoy’un parmak ısırtan yaşamını, yıllar süren araştırmalarının sonucu olarak derinlemesine bilgilerle gün ışığına çıkardı.

DİL SEVDASIYLA ÖRÜLEN KUVAYI MİLLİYE

Emin Özdemir adına konulan “Dil Derneği 2020 Emin Özdemir Ödülü”, bir gazetecinin tarihi aydınlattığı; öldürülmesinden yıllar sonra “ilk kurşun”u atan bir gazeteci öncünün, Hasan Tahsin’in yaşamına ışıldak olan Hasan Tahsin/ Yürekler Selanik (Kırmızı Kedi) ile Aksoy’un oldu.

İstiklâl Savaşı-İzmir’in Kurtuluşu (Kırmızı Kedi) adlı yapıtı, Teğmen Ali Rıza Akıncı’nın anılarıyla, direnişçi bir kentin işgale karşı koyuşundan başlayarak kurtuluşunu kitaplaştırması, onun Kurtuluş Savaşı gazileri ile yüz yüze ilgilenmesi ve belgeleri konuşturmasıdır.

EGE KÜLTÜRÜ

TÜYAP’ın 17. İzmir Kitap Fuarı’nda anı kitabı olarak yayımladığı Ege’de Zaman Yolcusu’nda (2012) yaşam serüvenini izledik.

Yaşar Aksoy, temelinde Ege hümanizminin “evrensel insan”ıyla Anadolu uygarlıkları kültür sentezinin getirdiği “Anadolu insanı”nın ve Atatürk’ün çağdaş Türk Aydınlanma Devrimi’nin yarattığı “Türk insanı”nın buluşmasının “mekânı ve mimarı” “Ege kültürü” üzerine yaptığı çalışmalarla Ekrem Akurgal’a, “Ege kültürünü dirilten yazar” dedirten bir aydın olarak birçok kitaba imza attı:

İzmir’i Sevme Sanatı, İzmir Sevgisi, Bir Aşkın Hikâyesi/ Karşıyaka, Aydınlar Kenti İzmir, Smyrna-İzmir/ Efsaneden Gerçeğe, Kato Palemos (Kahrolsun Savaş/Ege’de Türk-Yunan Barışı) ve yeni kitabı: Bizim Köy Balıklıova…

1990’lı yılların başında Şükran Kurdakul tanıştırmıştı bizi.

Kurdakul’a yazdığı şiiriyle selamlıyorum ömrünü, emeğini:

“sokağının başına/ dikilirim bazen/ uzun uzun bakakalırım/ kelepçeli geçtiğin günlere/ hem coşku hem hüzün içinde - sen ki/ sosyalistlerin en kemalisti/ ben ki/ kemalistlerin en sosyalisti/ ağabey kardeş olduk/ ilk kurşunun şanlı şafağında - yaşasın/ yeniden kuvayı milliye/ yaşasın kaf sin kaf.”


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Mücadele belleği 27 Kasım 2021
Bir özne öğretmen 20 Kasım 2021
Eğitimimizin belleği 13 Kasım 2021
Gâvur Mümin 30 Ekim 2021