Öztin Akgüç

Partili Olabilmek

22 Nisan 2011 Cuma
\n

\n

Niçin bir siyasal parti desteklenir, oy verilir. Daha genel bir deyişle partili olunur? Parti ilkelerine bağlılık, parti programı, ideoloji bunda etkilidir. Bilinçli şekilde inanarak ilkeler, program, ideoloji benimsendiğinde siyasal sapmalar, ayrılmalar, parti değiştirmeler savrulmalar olmaz; inanılan yolda yürünür. Partili olmada, parti yöneticileri, kişilere bağımlılık önemli değildir. İlke, program, ideoloji önemli ve belirleyicidir.

\n

Partili, partici ve partizanı birbirinden ayırmak gerekir; partici kişisel bir beklenti ile bir siyasal hareket içinde yer alır. Bu beklenti milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il özel, genel meclisi üyeliği olabilir. Kimileri daha yüksek orunlara göz dikerek bakanlık beklentisi gibi bir siyasal harekete katılır. Bazıları için isim duyurmak bir partinin yetkili kurullarında yer almak, gözükmek, kişisel doyum için yeterli olabilir. Partici, kişisel beklentisini bulamadığında, listeye giremediğinde, listedeki yerini beğenmediğinde partiden ayrılır, parti aleyhine demeçler vermekten de kendini alıkoyamaz. Yıllarca milletvekilliğini yaptığı bir partiden bir çırpıda kendini ayırır, soyutlar, partisini de çoğu kez haksız eleştiri sağanağına tutar. Partiyi bir araç olarak gördüğünden; partici, siyasal etiğe de pek uygun hareket etmez. Parti beni taşımaya mecbur mu? Tabii senatörlük gibi, tabii kaydı hayat şartı ile milletvekilliği olur mu, diye sorgulamaz. Bazıları özseverdir, kendinde, bazı güçlerin, artıların, artanların olduğunu vehmeder. Kendisi olmayınca partinin yürümeyeceği, gelişemeyeceği sanısına kapılır.

\n

***

\n

Partizan, gözü kapalı, fütursuzca yandaş kollar, yanlı hareket eder, haksızlıklara göz yumar, hatta destekler. Böylece partisine hizmet ettiğini sanır veya bazı çevrelerin gözüne girmeye çalışır. Partizanca, yanlı davranışlarının bir şekilde ödüllendirileceğini umar. Beklediğini bulamazsa kendine yeni kapılar arar. Partizanlık hem partiye hem topluma zarar verir. Gerçek bir partili, partizanlığın sakıncalarını bildiğinden, partizanlık, ayrımcılık yapmaz. Böyle bir davranış eksikliğini, kendi kişiliği ile de bağdaştıramaz... Yaşamda başarı kazanamamış, kendini ezik hisseden, bu yolla bir şeyler olmayı hedefleyen, kişilikleri gelişmemiş kişiler partizanca davranır.

\n

Partili için parti, yöneticilerinden hatta başkanından ayrı bir varlıktır. Yöneticiler de başkan da değişir, kalıcı olan, yaşaması gereken partidir. Partili için, kişiler önemli ve belirleyici değildir. Bu nedenle partinin mevcut yöneticileri, milletvekili adayları liste sıralaması, ayrıntıdır, teferruattır. Bu konu üzerinde fazla durmaz eleştiri getirmez ya da övücü yorumlar yapmaz. Partili, yönetimde görev almak istemiyorsa, partide etkin bir rolü üstlenmez, partiye kaydını bile yaptırmaz.

\n

***

\n

Partiyi yaşatacak olan, ilkeler, program, ideoloji ve bunları içtenlikle destekleyen kişilerin varlığıdır. Bir partinin kişisel çıkar beklentisi ile değil, ilkeleri, programı yaşama geçsin diye inançla destekleyenleri varsa, yaşar. Particilerin üşüştüğü bir siyasal akım ise varlığını sürdüremez, ilk seçim kaybında dağılma, küçülme sürecine girer. Ancak inançlı tarafları olan partiler böyle bir hazin sonla karşılaşmaz.

\n

Partiye bağlı olanlar, gerçek partililer, partiyi sahiplenirler. Onlara göre, partinin yöneticileri, milletvekilleri, yerel yönetimdeki temsilcileri yolcu, kendileri ise hancıdır. Yolcular gelir geçer, gider, han ve hancı baki kalır. Yeter ki yolcular gelip giderken hana fazla zarar vermesinler.

\n

CHP, partileşmiş bir siyasal akımdır. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce kurulmuş, seçim yenilgilerine uğramış, son altmış yıllık yaşantımızda kısa dönemler dışında tek başına iktidar olamamış, mallarına el konulmuş, müsadere edilmiş, 12 Eylül sonrası kapatılmış, İsmet Paşa, Ecevit gibi efsanevi liderleri partiden ayrılmış ama CHP yine de varlığını korumuş, bazı iç ve dış odakların bir anlamda korkulu rüyası olma işlevini sürdürmüştür.

\n

CHPnin yöneticilerinin değişmesi, aday listeleri, sıralamalar belki yüzer ve gezer oylar üzerinde etkili olabilir. CHPyi bugünlere kadar taşımış olanlar için bunlar bir yerde ayrıntıdır. Önemli olan bağımsız, özgür Cumhuriyetin yaşaması, altı okla simgelenen amaçları yaşama geçirme savaşımının sürmesidir.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sığınmacı sorunu 25 Mayıs 2022
Enflasyonla mücadele 18 Mayıs 2022
Ne hakla 11 Mayıs 2022
Aday belirleme ısrarı 4 Mayıs 2022
Ekonomik sanrı 27 Nisan 2022