Şahin Aybek

Eğitimde nasıl kurumsallaşılabilir?

20 Temmuz 2020 Pazartesi

Eğitimdeki Kurumsallaşma; Ne Yaptığını Bilen, Tutarlı Eğitimcilerle Mümkündür

Eğitim Kurumlarını Ancak Kurumsallaştırarak Bir Sistem Haline Getirebiliriz

Son günlerde yoğun bir şekilde eğitimi ve eğitimin niteliğinin nasıl daha fazla arttırılabileceğini konuşuyoruz. İşte, eğitimde başarının elde edilebilmesinin ve niteliğin arttırılmasındaki önemli kavramlardan biri de kurumsallaşmadır. Eğitim kurumlarımızda kurumsallaşmayı gerçekleştirdiğimiz oranda eğitimde başarıyı da yakalarız. Yani verimli eğitim ortamları yarattıkça, eğitim kurumlarımızı çevreyle daha uyumlu hale getirdikçe daha başarılı olabiliriz. Eğitim kurumlarımızı kurumsal bir şekilde yönetmek ise; yönetimlerin ilişki içinde oldukları tüm eğitim paydaşlarına güven vermesi ile olacaktır. Eğitim kurumlarımızdaki yönetimin hesap verilebilirliğe, şeffaflığa ve sorumluluğa dayanması gerekmektedir bu anlamıyla.

Eğitimde Kurumsallaşma Deyince Ne Anlamalıyız?

Aslında günümüz dünyasında eğitimin kurumsallaşması, mevcut karmaşıklıkları giderebilmek adına bir zorunluluktur. Eğitim kurumları kurumsallaştıkları oranda daha iyi hizmet vereceklerinden, eğitim kurumlarını kurumsallaştırarak, yani bir sistem haline getirerek daha iyi hizmet verebiliriz. Eğitim hizmetlerini ancak böylelikle planlayıp, kurallara dayalı olarak yürütüp sürekliliği ve niteliği sağlayabiliriz. Ve böylelikle kurumlarda çalışanların bireysel emekleri birleşerek yerini kurumsallığa bırakır. O halde; eğitim kurumlarımızın kurumsallaştığını anlayabilmemiz için belirli ölçütlere bakmamız gerekmektedir.

Eğitimde Kurumsallaşmayı Nasıl Ölçeriz?

İşte bu ölçütlere bakarak eğitimde kurumsallaşmanın ne oranda yakalandığını anlayabiliriz. Kurumsallaşmanın ölçütleri ise; resmiyet, süreklilik, kurumsal kimlik kazanma ve amaç uygunluğudur. Yani bir eğitim kurumunun kurum niteliğini kazandığını söyleyebilmemiz için; ülkemizin yasalarına göre resmiyet kazanması, hizmetlerinde süreklilik göstermesi, kurum kimliğini kazanmış olması ve önceden belirlenmiş amaçlarının olması gerekmektedir. Tüm bunlarla beraber bir eğitim kurumuna kurumsallaşmış diyebilmemiz için; eğitim kurumunun hem çevre için hem de kendi çalışanları için anlaşılır olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik ve yenilikleri uygulayabilme gücüne ve farklı çevrelerce fark edilecek unsurlara sahip olması gerekmektedir. Eğitim kurumunun sadelik, farklılaşma, esneklik, özerklik gibi özelliklere sahip olması da bu anlamda önemlidir.

Eğitim Kurumlarında Kurumsal Yapıyı Nasıl Geliştirebiliriz?

Eğitim kurumlarında kurumsal yapının yakalanabilmesi için kurumun tüm paydaşlarının buna uygun bir örgütlenme gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yani; eğitim kurumunun belirlenmiş amaçlarını gerçekleştirmek için uygun değişimler yapılmalı, kurumun iç güçleri birleştirilmeli ve bütünleştirilmelidir. Ve bu örgütlülük sürekli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Bu destekleme ve geliştirmede planlama, liderlik, iletişim, ARGE, hizmet içi eğitim, denetim ve geri bildirim gibi faktörlere bağlıdır.

Eğitimdeki Kurumsallaşma; Örgütlü-Organize Olmuş, Ne Yaptığını Bilen, Tutarlı Eğitimcilerle Mümkündür

Kısacası eğitimdeki kurumsallaşma; yani daha nitelikli eğitim hizmetleri, örgütlü-organize olmuş, ne yaptığını bilen, tutarlı eğitimcilerle mümkündür. Tüm eğitim sistemimizin başarısı adına okullarımızın daha kurumsal, nitelikli ve işlevsel hizmet vermeleri gerekmektedir. Eğitim kurumlarımızın kurumsallaşmalarının bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, eğitim kurumlarımız kurumsallaşabilme adına öncelikle kurumlarının röntgenini çekip, eksi ve artı yanlarını ortaya koymalıdırlar. Yine, bu yönüyle, MEB’in öncülüğünde eğitim kurumlarımız kurumsallığı yakalamış eğitim kurumlarını örnek alabilirler. Eğitim kurumlarımız, kurumsallaşmayı yakalayamama halinde ayakta kalamayacaklar ve başarısızlığa mahkûm olacaklardır. Ama eğitim kurumlarımız kurumsallaşarak; yani bütün kaynaklarını ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanarak, değişime açık olarak, gerekli örgütlenmeleri yaparak, toplumun tüm beklentilerine yanıt vererek daha başarılı olabilirler. Kurumsallaşmayı yakalayan eğitim kurumlarımız, eğitimin tüm paydaşlarıyla daha sistemli bir şekilde çalışabilecek, kurumda kararlar daha kolay alınabilecek; kurum daha şeffaf bir hale geleceğinden kurumun denetimi kolaylaşacak, eğitimsel verim artacak ve kurum daha da gelişecektir.

Eğitimde kurumsallaşmayı yakalayamamamız halinde; sisteme ve örgütlülüğe dayalı olamayacağımızdan, eğitim kurumlarımızdaki çalışanlar arasında yetki ve sorumluluk karmaşası çıkacak, bu tip problemlerle uğraşmaktan eğitime vakit ayrılamayacak, zaten denetim de olmayacağından kararlar zor alınacak ve eğitimimizin niteliği düşecektir. Bu yönüyle MEB’in bir an önce eğitimin tüm aşamalarında kurumsallaşmanın yakalanabilmesi, eğitim kurumlarında sistemin oturması ve verimli eğitim ortamlarının oluşturulabilmesi için yapılan çalışmaları hızlandırması gerekmektedir. Yoksa eğitim kurumlarımız kural ve standartlardan ziyade, kişilere bağlı olarak yaşamaya devam edeceklerdir. MEB, eğitimde kurumsallaşmanın yakalanabilmesi adına, eğitim yöneticilerine eğitim yönetimi ile ilgili eğitimler aldırmalı, eğitim yönetici atamalarında eğitim yönetimi eğitimi almış yöneticilere öncelik vermelidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları