‘6 Ok’a altı ilave - 4

22 Eylül 2020 Salı

Geçen hafta Atatürkçülük hakkında 3 yazı yazdım. 

Okurlarımın soruları üzerine, üçüncü yazıda sözünü ettiğim, 6 Ok’a Ecevit döneminde yapılan altı ilave ile ilgili bilgi vereceğim bu yazı, dördüncü.

***

Ecevit, 1977 seçimlerine hazırlanmak için Göreme Sokak’ta, sevgili Cahit Kayra’nın koordinasyonunda, genç bilim insanlarından oluşan bir grup oluşturmuştu.

Grubun amacı, İsmet İnönü sonrasında, Atatürkçülükten saptığı öne sürülen CHP’nin parti programını “Ortanın Solu” anlayışıyla yeniden yazmaktı.

Böylece 1977 seçimlerine de yepyeni bir imajla gidilecekti.

Cahit Kayra’dan sonra, grubun koordinatörlüğünü yüklenen değerli iktisatçı Bilsay Kuruç, Gündüz Ökçün, Uğur Korum, Sevil Korum, Vural Güçsavaş ve ben, grubun sürekli üyeleriydik.

Mehmet Kabasakal ve Işın Çelebi sekreterlik hizmetlerini yürütüyor ve tartışmalara da katılıyorlardı.

Besim Üstünel bir-iki kez çalışmalara katılmış, bir-iki kez de Turan Güneş uğramıştı.

Göreme’de yazdığımız yeni parti programına, CHP’nin geleneksel 6 Ok’una şu 6 yeni ilke eklenmişti:

1) Özgürlük.

2) Eşitlik.

3) Dayanışma.

4) Emeğin üstünlüğü ve bütünlüğü.

5) Gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği.

6) Demokratikleşme.

Bülent Bey, bu altı ilkeyi, geleneksel 6 Ok’un “çağdaş yorumları” olarak nitelemişti.

Yakından bakıldığında gerçekten de bu altı ilkenin geleneksel 6 Ok’un güncelleştirilmesine yardım ettiği anlaşılır.

Sağ-Sol terörü altında bunalmış olan ülkede, 1977 seçimlerine bu yeni programla gidildi...

Benim bulduğum “Analar, evlatlarınızı oylarınızla koruyunuz” sloganı da çok etkili olmuş ve CHP, yüzde 41.4 oyla birinci parti olarak çıkmıştı!

***

Öykünün bundan sonrası hüzünlüdür:

Ne yazık ki bu büyük oy oranı bile CHP’nin tek başına iktidar olmasına yetmemişti...

Hem iş hem de işçi çevrelerinin açık desteği ve Cumhurbaşkanı’nın görevlendirmesiyle kurulan Ecevit Kabinesi, sandalye sayısı yetersiz kaldığı için, Meclis’te güvenoyu alamamış ve yerine Demirel başkanlığında İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulmuştu.

Ama ülkenin toplumsal, ekonomik ve siya-sal yapısı artık bu iktidarı taşıyamıyordu ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin uzun süre devamı olanaksızdı.

Nitekim o yılın sonunda AP’den istifa eden milletvekilleri hükümeti düşürdü ve Ecevit yeni hükümeti kurdu.

Ondan sonrası ise be-nim de tam göbeğinde yaşadığım ve çok yakından tanık olduğum CHP’yi eriten trajik bir süreçtir!

Ecevit, CHP’yi iktidara taşıyabilmiş ama iktidarını koruyamamıştı.

Dilerim CHP bir daha böyle bir süreç yaşamaz!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları