Ayşegül Yüksel

Ömer Atila Sav’ın ardından

22 Aralık 2020 Salı

Ömer Atila Sav da koronavirüse yenildi. İlerlemiş yaşına karşın, yaşam karşısındaki özenli duruşunu hiç yitirmemiş, kusursuz bir Ankara beyefendisiydi. Şık ve zarif görüntüsü, incelikli davranışları ve sesini yükseltmeden konuşma biçimiyle başkentimizin en uygar bireylerindendi. Atatürk Türkiyesi’nin, değerleri zamanaşımına uğramamış, has bir temsilcisi olarak anımsanacaktır.

Sav’ın hukukçu ve siyasetçi kimliği yoğun çalışma süreçleri sonucunda oluşmuştu. Avukatlık uğraşı yanında, 1970’te Ankara Barosu Başkanlı’ğını, 1980’de Türkiye Barolar Birliği Başkanlı’ğını yürütmüş, 1971 yılında Çalışma Bakanı olarak görev almış, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmıştı. 1995-1999 döneminde Hatay’dan milletvekili seçilmiş, Anayasa Komisyonu Üyeliği ve Başkanlı’ğını yürütmüş, bir dönem de Türk Hukuk Kurumu’nun başkanlığını üstlenmişti. Çeşitli meslek ve hukuk dergilerinde yüze yakın makale yayımlamış olması da Sav’ın çalışkan ve disiplinli kişiliğinin göstergeleridir.

En kıdemli tiyatro eleştirmenlerimizdendi

Aynı zamanda Türkiye’nin -2020’yi saymazsanız- yazmayı sürdüren en kıdemli birkaç tiyatro eleştirmeninden biri olan Sav, izleyicisi olduğu sanat alanlarındaki etkinlikleri altmış yıldır değerlendirmekteydi. Tiyatro eleştirmenliği avukatlığıyla yaşıt gibidir. 1950’lerin ikinci yarısından başlayarak çeşitli dergilerde sanat yazıları çıkan Sav, Sanatsevenler Kulübü (şimdiki Sanat Kurumu) Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve bu kurumun Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu’nda 55 yıl çalışmıştı. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin (TEB) kurucu üyelerindendi; bir dönem bu kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını da yürütmüştü.

Atila Sav’ın tiyatro metinleri özellikle kullandığı temiz, akıcı ve yalın Türkçe ile öne çıkar. (Sav, Türk Dil Kurumu’nun 1959’dan bu yana üyesiydi). Milliyet Gazetesi’nde 1961 yılında başladığı eleştiri yazılarını 2016 yılına dek Milliyet Sanat Dergisi’nde sürdüren, sonra Sahne dergisinde yazan Sav’ın dört kuşaktan okuru olmuştur. Tiyatroların yasal açmazlarla karşılaştığı dönemlerde, onun sanatsever bir hukukçu olarak dile getirdiği görüşler merakla izlenmiş, tiyatro ve yasalar bağlamındaki tartışmaları başvuru kaynağı olarak değerlendirilmiştir.

Hukuktan ve sanattan yana ödünsüz duruş

Sav’ın tiyatromuza yaptığı hizmetin bir boyutu da ülkemizin başta gelen ödenekli topluluklarından olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın repertuvar kurulunda en baştan bu yana yer almış olmasıdır.

Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul üyesi olarak kendisiyle kırk yıl boyunca, başka kuruluş ve jürilerde de otuzu aşkın yıl çalışmış biri olarak, Atila Bey’in varlığıyla, her işlemin yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde sürdürüldüğüne tam bir güven duydum hep. Bu güzel insanın kendisinden yaşça küçükler karşısındaki alçakgönüllü tutumunu saygıyla izledim. Sav, birlikte çalıştığımız kurulların en kıdemli üyesi olmasına karşın, gençlere hiçbir zaman söz geçirmeye çalışmazdı. Toplantıların demokratik ve “yansız” bir yaklaşım içinde sürmesindeki payı büyüktür.

Ömer Atila Sav, toplumların insanlığa yakışır bir düzen içinde yaşamasına adanmış çalışmalarıyla, hukuktan ve sanattan yana ödünsüz duruşuyla siyasetçiler, hukuk insanları, sanat yazarları için önemli bir model oluşturmaktadır. Onun tiyatro tarihimiz için zengin bir arşiv niteliği taşıyan tiyatro yazılarına bir yayıncının sahip çıkması önemli bir kültür hizmeti olacaktır.

Atila Sav’ı özleyeceğim. Çok sevdiği aile bireylerine sabır dilerim.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları