Örsan K. Öymen

CHP Parti Programı

07 Ağustos 2023 Pazartesi

Siyasi partilerin tüzükleri ve programları, onların anayasası konumundadır. Her parti üyesi, o partinin tüzüğüne ve programına uymakla yükümlüdür.

CHP yönetimi tüzük değişikliği çalışmalarından sonra, şimdi de program değişikliği yapılması kararı almıştır.

Oysa parti programı, aceleye getirilmeyecek kadar ciddi bir iştir. Bir partinin programı, seçimlerin yapılacağı veya hem seçimlerin hem de tüzük değişikliklerinin yapılacağı bir kurultayda ele alınamaz. Parti programı, başka hiçbir konunun görüşülmediği ve ele alınmadığı, sadece programın uzun uzun ve ayrıntılı bir biçimde ele alındığı, değerlendirildiği ve tartışıldığı bir Program Kurultayı’nda değişebilir.

Ayrıca, CHP yönetiminin programı hangi yönde değiştirmek istediği de son derece önemlidir. Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin ve projelerin güncellenmesi doğaldır. Ancak partinin temel ilkeleri ve ideolojisi, yönetim kademesindeki oligarşik bir yapı tarafından emrivaki ile değiştirilirse, bu CHP için de, Türkiye için de, büyük bir siyasi facia olur.

***

Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk, CHP’nin ideolojisini belirleyen temel ilkelerdir. Bu ilkeleri bertaraf etmek veya bu kavramların içini boşaltmak veya bu kavramların anlamlarını çarpıtmak, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin tabutuna da çivi çakmakla özdeştir!

CHP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’e ve “altı ok” olarak da bilinen ilkelere yönelik akıldışı bir fobi içinde yaşayan odakların, bunu fırsata çevirmeye çalışacakları kesindir! 

O nedenle tüm parti üyelerinin büyük bir teyakkuz ve seferberlik durumunda olmaları gerekir!

Parti programıyla ilgili süreci, CHP MYK üyesi Yunus Emre’nin koordine ettiği açıklandı. İdeolojik donanımı oldukça zayıf olan, koşullara göre fikir ve ilke değiştiren, kategorik olarak bir doktrin geliştiremeyecek olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, “İkinci Yüzyıla Çağrı: Kılıçdaroğlu Doktrini” adlı bir kitap yazan Yunus Emre, parti programıyla ilgili raporları da aynı zihniyetle yazarsa, CHP bölünme, parçalanma ve yok olma sürecine hızlı bir biçimde girer.

***

CHP’de bir yandan parti programı çalışmaları başlatılırken, değişim talebinde bulunan olası genel başkan aday adayları da, partinin programındaki temel ilkeleri yok sayarak siyaset üretmeye devam ediyorlar. 

Kemal Kılıçdaroğlu zaten CHP’deki ideolojik savrulmanın ve başta laiklik olmak üzere, partinin temel ilkelerinden uzaklaşmasının baş mimarı olarak konumlanmış durumda.

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin ilkeleriyle uzaktan yakından bir ilgisi olmayan “Oksijen” adlı gazetede bir yazı yazarak, Cumhuriyetin kurucu değerlerini yeniden yorumlamaktan söz ediyor. Oysa öncelikli olan bu değerleri yorumlamak değil, anlamaktır! Ayrıca bu değerleri yorumlamak için bile, önce onları anlamak gerekir.

Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, “CHP İlke ve Demokrasi Hareketi”nin web sitesinde haftalar önce ilan ettiği “CHP’de Devrim, Türkiye’de Devrim” sloganından esinlenmiş olmalı ki, CHP’de bir devrime gereksinim olduğundan söz ediyor, ancak bunu söylerken, Atatürk’ün Aydınlanma devrimlerinden ve “altı ok”tan hiç söz etmiyor!

Özgür Özel, monarşinin anti-tezi cumhuriyetçilik, oligarşinin anti-tezi halkçılık, serbest piyasacılığın ve özelleştirmeciliğin anti-tezi devletçilik, teokrasinin anti-tezi laiklik, ümmetçiliğin anti-tezi milliyetçilik, statükoculuğun anti-tezi devrimcilik olmadan, devrimi nasıl gerçekleştirecek?!

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bazı CHP’liler de, gençlerle, gençlikle ve gelecekle bütünleşeceklerine, ağalık düzenini andıran, oligarşik ve feodal bir “ağa-beylik” modeline sığınmaya çalışıyorlar!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Emperyalizmin maskeleri 4 Aralık 2023
Ukrayna ve Filistin 27 Kasım 2023
Dünya düzeni ve medya 20 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları