Erdoğan’ın külahı

19 Nisan 2017 Çarşamba

Cumhurbaşkanı meramını anlatırken diplomatik dilden ziyade deyim kullanmayı seviyor.
Atı alıp Üsküdar’ı geçmelere falan bayılıyor.
Külahlı deyimlerle de arası iyi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın referandum sonucuna ilişkin hazırladığı;
Ve “Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı” dediği rapora;
“O raporu külahımıza anlatın” diyerek diklendi.
Zaten epeydir varlığından kuşkulanıyorduk.
O andan itibaren emin olduk.
Cumhurbaşkanı bizi de kulağıyla değil, külahıyla dinliyor.
Ve hatta ülkeyi tümden o külahla yönetiyor.
Külah denen aksesuar şimdilerde günlük giyimimizde yok;
ama dilimizdeki yeri hâlâ etkili.
Birçok duyguyu ve durumu külah mecazıyla anlatabiliyoruz.
Külah, aslen eskiden erkeklerin giydiği ucu sivri ya da yüksek başlığa verilen ad.
İçine öteberi koymak için koni biçiminde bükülmüş kâğıt kaba da külah deniyor.
Ama kelimenin mecazi anlamı süper.
Külah, mecazen ‘oyun, hile, düzen’ demek.
‘Külaha gelmek’;
‘Aldanmak’ fiili yerine kullanılıyor.
Ki mevcut iktidar külaha geldiğini kendisi defalarca ‘itiraf’ etti.
‘Külah etmek’; ‘Kandırmak, dolandırmak, aldatmak’ demek.
Ki biz defalarca mevcut iktidar tarafından külah edildiğimizi biliyoruz.
‘Külah peşinde’;
Yalan dolanla bir işin başına geçmeye uğraşanı tarif ediyor.
Ki mevcut iktidar, malum, ilk günden beri külah peşinde.
‘Külah sallamak’;
Dalkavukluk, yardakçılık edeni tanımlıyor.
Ki mevcut iktidar bugün ipliğini pazara çıkardığı eski ortaklarına az külah sallamadı.
‘Külahları değişmek’;
‘Bozuşmak’ anlamına geliyor ve tehdit olarak kullanılıyor.
Ki mevcut iktidar eski ortağıyla külahları değişeli şunun şurasında daha ne kadar oldu.
‘Külahı kapmak’;
Dalavereyle bir işin başına geçmek demek.
Ki mevcut iktidar bu seçimlerde ve eski ortaklarının tescillenmiş becerilerine bakılırsa, gelmiş geçmiş tüm seçimlerde külahı bir şekilde kapmayı becermiş görünüyor.

***

Elimizde bunlardan başka iki ‘külah’lı deyim daha var.
İkisi de mühim deyimler.
Biri ‘Külahını önüne koyup düşünmek’.
Öbürü de ‘Birine külahı ters giydirmek’.
Erdoğan açıklanan şaibeli seçim sonuçlarına bakıp, kendisine deyimlerden deyim seçmek zorunda.
Ya bir an önce külahını önüne koyup, zararın neresinden dönülse kârdır diyecek. Ve şu bel bağladığı hadsiz hukuk ihlallerine bir son verip demokratik kriterlere hızla geri dönecek.
Ya da bu ülkenin bir sonraki seçimde ona külahını ters giydirmesini endişe içinde bekleyecek.  


Yazarın Son Yazıları

Welcome home Yankee 8 Ocak 2021
Fuhuş bir nedir? 18 Aralık 2020
İfşa ediyorum 11 Aralık 2020