Örsan K. Öymen

Askere darbe!

12 Nisan 2021 Pazartesi

AKP hükümeti, Montrö Antlaşması’nın tartışmaya açılmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki laiklik karşıtı hareketleri eleştiren emekli amiralleri darbecilikle suçlayarak yargısız infazda bulunmuş, amiraller Türker Ertürk, Cem Gürdeniz, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştır!

AKP iktidarında Fethullah Gülen çetesinin uygulamaya soktuğu “Ergenekon” ve “Balyoz” kumpaslarını hatırlatan bu hukuk dışı olay, hem TSK’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine ve bütünlüğüne vurulmuş bir darbedir. FETÖ’ye karşı mücadele veren, geçmişte bu nedenle bedel ödeyen ve hapis yatan komutanların, yeniden gözaltına alınmalarını hiçbir gerekçe açıklayamaz!

***

Emekli amirallerin duyurusunda bir darbe tehdidinin, imasının, çağrısının ve suç unsurunun bulunmadığı açıktır. “Aksi halde…” diye başlayan ifade, TSK’deki FETÖ tarzı cemaatçi örgütlenmelerin gelecekte yol açacağı sorunlara dikkat çekmektedir. Bu duyuru, anayasanın 26. maddesindeki “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” ifadesiyle tanınan hakkın kullanılmasıdır.

Duyurunun gece mi, sabah mı, öğlen mi yayına verildiği tartışması anlamsızdır. Bir açıklamanın hangi saatte yayımlandığı onun suç unsuru içerip içermediğini belirlemez. Bugüne kadar Türkiye’de gece saatlerinde yayımlanmış binlerce kamuoyu duyurusu vardır.

Duyurunun başındaki “Yüce Türk milleti” ifadesinden darbe anlamı çıkarmaya çalışmak komiktir. Açıklama Türk kamuoyuna yapıldığına göre, metinde “yüce Katar milleti” veya “yüce Amerikan milleti” ifadesinin yer almayacağı bellidir! Bu ifade geçmişte birçok olağan askeri veya sivil kamuoyu duyurusunda kullanılmıştır. Geçmişteki askeri darbe açıklamalarında bu ifadenin yer almasından yola çıkılarak genelleme yapılamaz.

Ayrıca, silah gücüne sahip olmayan emekli askerlerin hiçbir gizliliği olmayan bir “WhatsApp” grubundan yazışarak darbe metini hazırlayacaklarına inanmak için aptal olmak gerekir.

AKP’nin ve MHP’nin, açıklanan tüm kamuoyu araştırmalarına göre oy kaybına uğradıkları, iktidara gelmek için gerekli olan yüzde 50 oranını geçemedikleri ve zaten seçimle iktidardan ayrılacakları gün gibi ortadayken, komutanların veya bir siyasi partinin darbe çağrısı yapmaya kalkacağına inanmak için de ayrıca aptal olmak gerekir!

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aptal olamayacağına göre, onun “Bu işin merkezinde CHP vardır” açıklaması ya anlık bir öfkeyle ya da ciddi bir kumpas tehdidiyle açıklanabilir!

***

Ayasofya’daki imam Mehmet Boynukalın’ın açıklamalarıyla emekli amirallerin açıklamalarının karşılaştırılması da dayanaksızdır. Boynukalın, anayasadaki laiklik ilkesine meydan okurken, emekli amiraller anayasaya sahip çıkmaktadırlar. Memur statüsünde olan Boynukalın’ın Ayasofya’daki görevinden ayrılması, amirallere kumpas kurulmasının altyapısını kolaylaştırmak için gerçekleşmiş olabilir. Nitekim Boynukalın görevden ayrılır ayrılmaz, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ondan bayrağı almıştır ve laiklik ilkesini tartışmaya açmıştır!

***

Bir haftadır gözaltında olan emekli amirallerin tamamı 60 yaşın üzerindedir. İçlerinde kanser ve kalp hastası olanlar vardır. Bu kişilerin ifadeleri gözaltı uygulaması olmadan alınabilirdi. Pandemi döneminde böyle bir uygulamanın gerçekleşmesi, tek başına faşizmle bile açıklanamaz, ancak sadizmle açıklanabilir!

 Askeri darbe değil, askere darbe söz konusudur. TSK’ye yine darbe vurulmuştur. Hükümet suçu ve suçluyu baştan ilan etmiştir, sahte yargı harekete geçmiştir! Anayasanın 138. maddesinde yer alan “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” ilkesi ihlal edilmektedir!

 Zalimler korkaklardan cesaret alarak zulüm yaparken sahte muhalefet hâlâ zevzeklik yapmaktadır!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Alkol yasağı 3 Mayıs 2021
Cumhuriyete kelepçe 19 Nisan 2021
Askere darbe! 12 Nisan 2021