Köşe Yazısı

A+ A-
Adnan Binyazar

Yazılıkaya

16 Ağustos 2019 Cuma

Yazılıkaya, Çorum Haber gazetesinin her ay ek olarak çıkardığı kültür ve sanat dergisinin adı. 137. sayıya varan dergi, 12 yıldır, her sayısıyla değişik konulara yer vererek ilgi alanını daha da genişletiyor.
Ülkemizde kültürel gelişmeleri yakından izleyen bilim insanları, Çorum’un, dergiciliğimizde ayrı bir yerinin olduğunu bilir. Örneğin 1938-1946 yılları arasında 61 sayıya ulaşıp sonra kapatılan Çorumlu dergisi Çorum’un kültür hazinesidir.
Bu derginin ne denli önemli bir kaynak olduğuna, kitaplarını Anadolu’nun kök kültüründen beslenerek yazan araştırmacı Metin And’ın çalışmaları tanıktır. Halkbilimci Nail Tan’ın, Çorum dolaylarına özgü atasözleri ve deyimlerden oluşan “Çorumlu Dergisindeki Dil Derlemelerinin Önemi” başlıklı incelemesinin kaynağı da bu dergidir.

Yerel dergiler
Çorumlu dergisi bir kültür etkinliği yuvası olan Çorum Halkevi’nce yayımlanmıştır. Amaç, halk kültürünü diriltmek; Çorum’un tarih, halkbilimi, kentin yetiştirdiği önemli kişilerine yönelik bilgilerini, deyiş, atasözleri, deyimler gibi dilsel birikimlerini bir araya getirip canlı kılmaktır.
Dergide işlenen konulardan da anlaşılacağı üzere, bir bölgenin tarihsel ve kültürel varlığı, ülkenin genel tarihinde birkaç satırlık tanıtıma bırakılmamalı, halkın kendi kültürüne sahip çıkmasıyla daha da geliştirilmelidir. Ülke kültürünün gölünü, yerel kültür ırmaklarının beslediği unutulmamalıdır. Çorumlu dergisi incelendiğinde bunun nasıl bir besleyici güç olduğu anlaşılacaktır.
Ne ki, geçmişin bataklığında boğulmayı uygarlık sanan tüm iktidarlar bilinç yoksunu olduklarından, yönetim erkini ele geçirdiklerinde Köy Enstitülerini kapattıkları gibi, halkevlerinin kapısına kilit vurmakta da gecikmemiştir.

Yazılıkaya
Çorum Haber gazetesinin yönetmeni Mehmet Yolyapar’ın özverili çalışmalarıyla yayımlanan Yazılıkaya dergisi, bu geleneğin ürünü sayılmalıdır. Gazeteler, gazeteye dayalı ekler, çağın gereğini yerine getirdikleri ölçüde değer bulur. Günümüzde olduğu gibi, “yandaş” diye adlandıran gazeteler, bir süre ilgi çeker gibi görünse de, düşünenlerin gözünde bir işe yaramaz hale gelir. O nitelikteki gazetelerin karşılıksız dağıtıldığına bile rastlanıyor...

Yerel gazeteler arasında adı geçen Çorum Haber’in ek olarak verdiği Yazılıkaya’nın ayrıcalıklı bir yanı var. Yalnızca düşünce ürünü şu yazılar bile bu derginin düzeyini belirlemeye yeter:

Şubat/mart sayıları
Sayı/136: Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş’ın Frida Kahlo’nun “Bitmeyen, Derin Bir Aşk Hikâyesi” yazısı, Mümtaz Başkaya’nın, “Dünyadaki tüm sular yaşanmışlıkların ve yaşanacakların tanığıdır” araştırması, Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan’ın “Şükür Kültürel Mirasımızı Koruyoruz” incelemesi, Ali Alakoç’un, İstanbul’da, Ankara’da yayımlanan dergilerde rastlanamayacak oylumdaki “Ara Güler’in Üretken ve Renkli Yaşamöyküsü”ne yönelik gözlemleri...
Sayı/137: Bu sayı, “Tiyatroya Adanmış Bir Ömür” başlıklı tanıtım yazısıyla Çorum’da tiyatro denilince ilk akla gelen Elvan Çek’e ayrılmış. Ahmet Özer, Çorumlu yazar Muzaffer Gündoğar’ın “Tarihe Tanıklığa Dayanan romanı Sarıkamış” adlı kitabını tanıtıyor. Ayrıca eleştirmen Mehmet Yaşar Bilen’den “Muzaffer Gündoğar’a Mektuplar”a da yer verilmiş. Behçet Necatigil’in “Kadınlar”, Rıfat Ilgaz’ın “Sarı Yazmalı”, Can Yücel’in “Akdeniz Yaraşıyor Sana”, Gülten Akın’ın “Bölünen Kadınlar”, Melih Cevdet Anday’ın “Alaturka” adlı şiirleri bu sayıyı daha da anlamlı kılıyor. Nice yazının yanında derginin sürekli yazarlarından şair Gazanfer Eryüksel’in “Kiziroğlu Mustafa Bey” tanıtımı da ilgi çekiyor.

Tümü Adnan Binyazar - Son yazıları

Ağaç 20 Eylül 2019 Cum
Aydınlanma öncüsü 13 Eylül 2019 Cum
Kaz Dağı 6 Eylül 2019 Cum

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Melih Cevdet Anday