Olaylar Ve Görüşler

Kemalistleri Kırdırmak - Av. Erol ERTUĞRUL

15 Temmuz 2020 Çarşamba

AKP’li bir yönetici bir tv programında FETÖ’cülerle birlikte hareket ederek Kemalistleri kırdırdıklarını söyledi. Kemalistleri kırdırmak için FETÖ ile işbirliği yapmak zorundaydık” dedi. Bu anlatımda iki gerçek var. Birincisi AKP’nin FETÖ ile işbirliği yaptığı ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıktığıdır.  İkincisi AKP’nin FETÖ ile birlikte vatanseverlere kumpas kurduğudur.

Kemalistler bu ülkeyi düşmandan temizlediler. Kemalistler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranlardır. Sümerbank’ı, Etibank’ı, İş Bankası’nı kuranlardır. Demir Çelik Sanayini, uçak fabrikalarını, Kırıkkale Silah Fabrikasını, Nazilli Bez Fabrikası’nı, şeker fabrikalarını kuranlardır. Onlar gerçek vatanseverlerdir. Onlar bu ülkeye bu ekonomik kurumları 15 yıl içinde yapıp armağan ettikten sonra, onların tümünü satan ve elde edilen paraları yandaşlara dağıtanlara ne demeli?

CUMHURİYET ORDUSU ANTİEMPERYALİSTTİR

FETÖ’cü savcı ve yargıçlarla önce vatanseverleri tutsak ettiler. Onlar Cumhuriyet’in Savcıları değillerdi. AKP ile birlikte FETÖ’nün hedefi Cumhuriyetin ordusuydu.  Çünkü Cumhuriyetin ordusu antiemperyalisttir, Aydınlanmacıdır, laiktir.

Onun için bir gece yarısı TBMM’de çıkarılan bir ek yasa maddesi ile TSK’nın subaylarının sivil ve özel mahkemelerde  yargılanmalarının yolu açılmış, Cumhuriyetin ordusunun kahraman subayları FETÖ’cü Savcı ve Yargıçlara teslim edilmiştir. Bunu yapanlar AKP yöneticileridir. İlker Başbuğ bu durumun araştırılmasını isterken haklıdır.

Cumhuriyetin ordusunun Genelkurmay Başkanı bir terör örgütünün başı sayılarak iki buçuk yıl hapis yatırılmıştır.  Kinleri soğumamış ki bu kez de onu yeniden uydurma suçlamalarla ifadeye çağırdılar.

AKP, ülkenin yönetim biçimini değiştirmeye çalışıyor. Onun için önce yargı teslim alınmış, bu gizli ve açık amaca engel olmaya çalışanlar, vatanseverler saf dışı bırakılmıştır. Sonra adım adım Cumhuriyetin tüm kurumları ele geçirilmiştir.

GÖSTERMELİK DEMOKRASİ 

Üniversiteler, yüksek yargı kurumları, TSK bir bir susturulmuş ve yandaşlaştırılmıştır.  Kuvvetler ayrılığı yok edilmiş, yargı, yasama ve yürütme tek adama bağlanmıştır. Parlamenter sistem kaldırılmıştır. KHK ile yasalar çıkarılmakta, TBMM göstermelik duruma düşürülmektedir.

Kemalistler padişahlığı yıkarak yönetim yetkisini saraydan alıp halka verirken, FETÖ ile işbirliği yaparak Kemalistleri kırdırdıklarını söyleyenler, yönetim yetkisini halktan alıp yeniden saraya verenlerdir. Bu olanlarla denetim yok edilmiş yolsuzluklar tavan yapmıştır.

Liyakat yok edilmiş, yandaş olmak esas alınmıştır. Bay Erdoğan karşı görüş ve eleştiri istemiyor. O yüzden eleştirenlerin ve karşı görüşte olanların başlarına türlü işler geliyor. O yüzden Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Murat Ağırel  cezaevine konulmuşlardır. Barolar ve avukatlar sussunlar, eleştirmesinler, teslim olsunlar isteniliyor. Teslim alınmış yargı içindeki tek özgür ses barolar çoklu baro denilerek bölünmek ve susturulmak isteniliyor.

Barolar hukuk devletine, insan haklarına, yargı bağımsızlığına sahip çıkan meslek örgütleridir.  Yetmiş baro başkanının Ankara’ya yürüyüşü polis tarafından engellendi. Baro başkanları Ankara’ya sokulmadılar. Polislerin Baro başkanlarına yaptıkları utanç vericiydi. Türk polisi bu olamaz. Bunlar olsa olsa düşman bir ülkenin polisiydiler. Baro başkanlarını durdurma emri almış olabilirsiniz ancak baro başkanlarına saygılı davranmak zorundasınız. Onları yumruklayamazsınız, itip kakamazsınız. Kaldı ki bu emir hukuk dışıdır.

Sonunda baro başkanları barikatları aşarak Anıtkabir’e ulaştılar. AKP çoklu baro yasasını Meclise sundu. Komisyonlara katılmak isteyen baro başkanlarının bu istemi reddedildi. Barolar Ankara’da savunma mitingi yapmak istediler.

Ankara Valiliği uydurma bir gerekçeyle tüm gösteri ve yürüyüşleri engelledi. Ankara adliyesi önünden yürümek isteyen baro başkanları ve avukatlara gaz sıkıldı, darp edildiler. Baroları, avukatları  susturamazsınız. Onlar ülkenin özgür sesidir. Cüppelerine düğme diktirmezler.

TÜRKİYE'NİN MAYASINDA KEMALİSTLER VARDIR

Kemalistler Türkiye’nin mayasıdır. Onlar düşmanla savaşırken, onları kırdıklarını söyleyenlerin dedeleri düşmanla işbirliği yapanlardır. Vahdettin bir İngiliz zırhlısıyla kaçarken, Şeyhülislam Dürrizade; Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliyeciler için ölüm fermanları çıkarıp düşmanla işbirliği yaparken, İskilipli Atıf hocalar Kurtuluş Savaşı’nı karalayıp düşmanla işbirliği yaparken Kemalistler bu vatan için savaşanlardır.

Kemalistleri FETÖ’yle işbirliği yaparak kırdırdıklarını söyleyenler bu vatana esas ihanet edenlerdir. Kemalistleri kimse kırdıramaz. Kurtuluş savaşı kahramanlarının, Mustafa Necati’nin, Albay Reşat Çiğiltepe‘nin adları silinmek isteniyor.

Bugünler geçecek, bunları yapanlardan yaptıklarının hesabı sorulacaktır. Bu topraklarda Kemalistler tükenmez. Mustafa Kemal Paşa yenilmez.

AV. EROL ERTUĞRUL 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları