Meriç Velidedeoğlu

Depremle birlikte yaşamak

06 Kasım 2020 Cuma

Değerli dostlar, Ege’deki deprem sürerken, Prof. Dr. Ahmet Ercan: “Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. (...) Ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor!” dedi, şöyle de sürdürdü:

“Bu yoksulluğa Türkiye’nin kronik sorunu olan, açgözlü müteahhitlerin inşaat yapılırken malzemeden çalması, denetimsizlik ve imar afları da eklenince, depremler felaketle sonuçlanıyor. Bu kısırdöngü bir türlü kırılamıyor...” (Gazeteler - 1 Kasım 2020).

R. Tayyip Erdoğan’a göreyse, insanlarımızın oturduğu, yaşadığı binalar iki türlü yapılıyor; biri “Vesayetçi zihniyet”e göre yapılan binalar, öteki de “Erdoğancı zihniyete” uygun olarak yapılanlar, yapılacak olanlar...

Bu bağlamdaki ayrıcalığın, ayırıp bölmenin böyle bir boyuta taşınmasını yapacak “tek” kişinin Erdoğan olacağı kaçınılmazdı.

Öte yandan, içinde bulunduğumuz “Kasım” ayının, ülkemizin çağdaşlığa, yaşanan yüzyıla uyumunu sağlayacak kimi yasalardan, kısacası bilinen “sekiz (8) yasadan dördünün, “25 Kasım 1925”, “30 Kasım 1928”, “1 Kasım 1928”, “26 Kasım 1926” tarihli yasaların, dolayısıyla, “Tekke’lerin ve ötekilerin kapatılması”, “Medeni Kanun’un Kabulü”, ardından “Yeni Türk Harflerinin Kabulü”.

Bilindiği gibi, tarih boyunca bu tür değişimlerin (devrimlerin) temel taşlarını, temel direklerini oluşturan “yasalar” hep ortaya konmuştur, zorunlu olarak.

Dolayısıyla değerli dostlar bu yasalarımızı şöyle bir analım:

- Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924),

- Şapka Giyilmesi (25 Kasım 1925),

- Tarikatların Yasaklanması; Tekke, Zaviye, Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925),

- Medeni Kanun’un 110. Maddesi (17 Şubat 1928),

- Uluslararası Sayıların Kabulü (20 Mayıs 1928),

- Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928),

- Bazı Lakap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1926),

- Bazı Giysilerin (Dinsel) Giyilmemesi Hk. (3 Aralık 1934).

Görüldüğü gibi sekiz (8) yasanın (Devrim Yasası’nın) dördü “Şapka Giyilmesi”, “Tarikatların Yasaklanması ve...., “Yeni Türk Harflerinin Kabulü”, “Bazı Lakap ve Unvanların Kaldırılması”nın, kısacası “Sekiz Devrim Yasası”nın dördünün “Kasım” ayında kaldırıldığı da bilinir.

Kuşkusuz, “Şapka Giyilmesi” yasasının, erkeklerin başlarında taşıdığı, kimilerinin “tatlı kabağı”na, kimilerinin “bohça”ya benzettikleri, ayrıca daha “Osmanlı Devleti” döneminde kaldırılıp yerine “Fes”in getirildiği, “Kavuk” ile ilgili olduğu da...

Haftaya buluşmak üzere...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Erasmus 19 Mart 2021
‘12 Mart 1921’ 12 Mart 2021
‘Manifesto!’ 5 Mart 2021
‘Elli Yıl’ 26 Şubat 2021
Haddini Bil! 19 Şubat 2021